Trả Tiền Mặt tại Các Tiệm Bán Lẻ Cộng Tác

Cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để trả tiền cho IRS là trả thuế trực tuyến. Nếu quý vị muốn trả tiền mặt thì IRS có cách cho quý vị trả tiền thuế của mình tại tiện bán lẻ tham gia.

Thường thì mất từ năm đến bảy ngày làm việc để xong tiến trình trả tiền. Nhớ hoạch định trước ngày đáo hạn trả tiền của mình để trả tiền đúng hạn.

Bước 1

Đến địa điểm Trả Tiền Chánh Thức (tiếng Anh) và làm theo chỉ dẫn để trả tiền mặt với PayNearMe.  

Bước 2

Quý vị sẽ nhận điện thư từ Trả Tiền Chánh Thức, xác nhận thông tin của mình. IRS sau đó sẽ xác nhận thông tin của quý vị. Tiến trình này có thể mất từ hai đến ba ngày.

Bước 3

Sau khi IRS xác nhận thông tin, PayNearMe sau đó sẽ gửi điện thư cho quý vị kèm theo đường nối có mã trả tiền và chỉ dẫn. In mã trả tiền ra ở nhà hoặc gửi mã này vào điện thoại di động của quý vị.

Bước cuối cùng

Đến tiệm bán lẻ nêu trong điện thư của PayNearMe và yêu cầu người thu ngân sao chụp hoặc nhập mã trả tiền  của quý vị. Quý vị sẽ nhận một biên nhận từ cửa hàng sau khi họ nhận tiền mặt của quý vị. Biên nhận này xác nhận quý vị đã trả tiền và quý vị nên lưu giữ. Thường mất hai ngày làm việc để tiền trả vào trương mục của quý vị.

Các Thắc Mắc Thông Thường

  • Có mất phí không? Phí trả tiền mặt là $3.99 mỗi lần trả tiền.
  • Mất bao lâu thì tiền trả của tôi vào trương mục? Thường mất hai ngày làm việc để tiền trả vào trương mục của quý vị. Cần chắc chắn trả tiền trước ngày đáo hạn để tránh bị tính lãi suất và tiền phạt.
  • Có giới hạn về số tiền tôi có thể trả không? Giới hạn trả tiền là đến $1,000 mỗi ngày. Có thể áp dụng giới hạn khác(tiếng Anh) .
  • Mã Thanh Toán PayNearMe của tôi có hết hạn không? Có, Mã Thanh Toán PayNearMe của quý vị sẽ hết hạn trong 7 ngày sau khi được gửi qua điện thư cho quý vị.

  • Tôi có thể trả tiền mặt ở đâu?Lựa chọn trả tiền mặt này chỉ có ở các địa điểm thanh toán tham gia PayNearMe (các nơi như 7-Eleven) ở 44 tiểu bang.   Hãy xem bản đồ các địa điểm tham gia (tiếng Anh).
  • Tôi phải làm gì nếu tôi đã nhận điện thư (email) từ IRS về việc trả tiền mặt nhưng vẫn chưa làm gì cả? IRS tiếp tục nhắc nhở người đóng thuế nên đề phòng các âm mưu lừa gạt qua điện thư. Người đóng thuế chỉ nhận điện thư từ OfficialPayments.com hoặc PayNearMe nếu họ đã bắt đầu tiến trình trả tiền. Báo cáo tất cả các điện thư tự động tuyên bố là gởi từ IRS hoặc một cơ sở liên quan đến IRS tại phishing@irs.gov.
  • Tôi nên gọi cho ai nếu có vấn đề? Liên lạc với dịch vụ khách hàng của PayNearMe theo số (888-714-0004) nếu quý vị gặp vấn đề khi trả tiền.