Thanh toán bằng tiền mặt tại Đối tác bán lẻ

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để trả tiền cho IRS là thực hiện thanh toán trực tuyến. Nếu bạn muốn trả bằng tiền mặt các nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hợp tác với VanillaDirect để cung cấp tùy chọn thanh toán bằng tiền mặt có sẵn cho người đóng thuế thông qua các cửa hàng bán lẻ tham gia.

Các tính năng và lợi ích của việc thanh toán bằng tiền mặt thông qua đối tác bán lẻ

Phí

Các cửa hàng tham gia chấp nhận VanillaDirect

  • Dollar General, Family Dollar, CVS Pharmacy, Walgreens, Pilot Travel Centers, 7-Eleven, Speedway, Kum & Go, Royal Farms, Go MartRite Aid, Stripes LLC, TAA Operating LLC, Walmart, The Kroger Co, Circle KKwik Trip

Địa điểm

Hạn mức

Trợ giúp

  • Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi thực hiện thanh toán, hãy liên lạc với bên xử lý thanh toán mà bạn đã sử dụng.

Cách thanh toán bằng tiền mặt

Cần chắc chắn bắt đầu quy trình này trước ngày đến hạn thanh toán để tránh tiền lãi và tiền phạt.

Bước 1: Chọn bên xử lý thanh toán 

Truy cập trang ACI Payments, Inc. (tiếng Anh) ($1,50 phí dịch vụ mỗi lần thanh toán) hoặc trang Pay1040.com (tiếng Anh) ($2,50 phí dịch vụ mỗi lần thanh toán).

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để xử lý thanh toán 

Trước tiên, bạn sẽ cần chọn mẫu thuế và năm áp dụng thanh toán; sau đó nhập thông tin người đóng thuế của bạn. Khi được yêu cầu chọn phương thức thanh toán, hãy chọn " Pay With Cash (Thanh toán bằng tiền Mặt)". Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email để có thể nhận mã vạch thanh toán để mang đến tiệm bán lẻ.

Bước 3: Kiểm tra email của bạn để xác nhận và nhận mã vạch 

Khi bạn hoàn tất quy trình trước khi thanh toán, bạn sẽ nhận được email từ bên xử lý thanh toán, (customerservice@acipayonline.com hoặc noreply@pay1040.com ) xác nhận thông tin bạn nhập vào. IRS sau đó sẽ xác minh thông tin của bạn.

Sau khi IRS xác minh thông tin của bạn, bên xử lý thanh toán của bạn (ACI Payments Inc. hoặc Pay1040) sau đó sẽ gửi cho bạn email thứ hai kèm theo đường dẫn có mã vạch thanh toán và hướng dẫn.

Bước 4: Đem mã vạch và tiền mặt của bạn tới một tiệm bán lẻ tham gia 

In mã vạch thanh toán ra ở nhà hoặc gửi mã này vào điện thoại thông minh của bạn. Mang mã trả tiền và khoản thanh toán của bạn đến bất kỳ tiệm bán lẻ tham gia nào để thực hiện thanh toán.

Bạn sẽ nhận một biên lai từ cửa hàng sau khi họ nhận tiền mặt của bạn. Biên lai này xác nhận bạn đã trả tiền và bạn nên lưu giữ trong hồ sơ của bạn.