Thanh Toán Bằng Tiền Mặt Tại Tiệm Bán Lẻ Cộng Tác

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để trả tiền cho IRS là trả thuế trực tuyến. Nếu quý vị muốn trả tiền mặt thì IRS có cách cho quý vị trả tiền thuế của mình với một trong các công ty Xử Lý Tiền Mặt của chúng tôi tại một cửa hàng bán lẻ tham gia.

Các Đặc Điểm Và Lợi Ích Của Việc Thanh Toán Bằng Tiền Mặt Thông Qua Tiệm Bán Lẻ Cộng Tác

Phí

Cửa Hàng Tham Gia

  • Dollar General, Family Dollar, CVS Pharmacy, Walgreens, Pilot Travel Centers, 7-Eleven, Speedway, Kum & Go, Royal Farms, Go Mart, và Kwik Trip

Địa Điểm

Hạn mức

Trợ Giúp

  • Nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào khi thực hiện thanh toán, hãy liên lạc với bên xử lý thanh toán mà quý vị đã sử dụng.

Cách Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

Cần chắc chắn bắt đầu quy trình này trước ngày đến hạn thanh toán để tránh tiền lãi và tiền phạt.

Bước 1: Chọn Bên Xử Lý Thanh Toán

Truy cập trang ACI Payments, Inc. (tiếng Anh) ($1,50 phí dịch vụ mỗi lần thanh toán) hoặc trang Pay1040.com (tiếng Anh) ($2,50 phí dịch vụ mỗi lần thanh toán).

Bước 2: Nhập Thông Tin Cần Thiết Để Xử Lý Thanh Toán

Trước tiên, quý vị sẽ cần chọn mẫu thuế và năm áp dụng thanh toán; sau đó nhập thông tin người đóng thuế của quý vị. Khi được yêu cầu chọn phương thức thanh toán, hãy chọn "Thanh Toán Bằng Tiền Mặt". Quý vị sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email để có thể nhận mã vạch thanh toán để mang đến tiệm bán lẻ.

Bước 3: Kiểm Tra Email Của Quý Vụ Để Xác Nhận Và Nhận Mã Vạch

Khi quý vị hoàn tất quy trình trước khi thanh toán, quý vị sẽ nhận được email từ bên xử lý thanh toán, (customerservice@acipayonline.com hoặc noreply@pay1040.com ) xác nhận thông tin quý vị nhập vào. IRS sau đó sẽ xác minh thông tin của quý vị.

Sau khi IRS xác minh thông tin của quý vị, bên xử lý thanh toán của quý vị (ACI Payments Inc. hoặc Pay1040) sau đó sẽ gửi cho quý vị email thứ hai kèm theo đường dẫn có mã vạch thanh toán và hướng dẫn.

Bước 4: Đem Mã Vạch Và Khoản Thanh Toán Bằng Tiền Mặt Của Quý Vị Tới Một Tiệm Bán Lẻ Tham Gia

In mã vạch thanh toán ra ở nhà hoặc gửi mã này vào điện thoại thông minh của quý vị. Mang mã trả tiền và khoản thanh toán của quý vị đến bất kỳ tiệm bán lẻ tham gia nào để thực hiện thanh toán.

Quý vị sẽ nhận một biên lai từ cửa hàng sau khi họ nhận tiền mặt của quý vị. Biên lai này xác nhận quý vị đã trả tiền và quý vị nên lưu giữ trong hồ sơ của quý vị.