Trả Tiền Mặt tại Các Tiệm Bán Lẻ Cộng Tác

Cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để trả tiền cho IRStrả thuế trực tuyến. Nếu quý vị muốn trả tiền mặt thì IRS có cách cho quý vị trả tiền thuế của mình với một trong các Công Ty Xử Lý Tiền Mặt của chúng tôi  tại một cửa hàng bán lẻ tham gia.

  Trả Tiền Mặt/VanillaDirect
Phí $1,50 cho mỗi lần trả tiền mặt.
Cửa Hàng Tham Gia Dollar General, Family Dollar, CVS Pharmacy, Walgreens, Pilot Travel Centers, 7-Eleven, Speedway, Kum & Go, Royal Farms, Go Mart, Kwik Trip
Địa Điểm Trả tiền mặt tại các tiệm bán lẻ cộng tác tham gia ở tất cả 50 tiểu bang và Puerto Rico. Xem bản đồ các địa điểm tham gia (tiếng Anh).
Giới Hạn Lên đến $500 cho mỗi lần chi trả; lên đến $1,000 đô la mỗi ngày và 2 lần chi trả mỗi ngày. Giới hạn hàng tháng, hàng năm và các giới hạn khác (tiếng Anh) cũng được áp dụng.
Hỗ Trợ Hãy liên lạc với dịch vụ khách hàng của VanillaDirect (888-661-0115) nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề gì khi chi trả.

Nhớ hoạch định trước ngày đáo hạn của quý vị để trả tiền đúng hạn.

Bước 1

Truy cập trang ACI Payments, Inc. (tiếng Anh) và làm theo hướng dẫn để thực hiện chi trả bằng tiền mặt.

Bước 2

Quý vị sẽ nhận được email từ ACI Payments, Inc. customerservice@acipayonline.com xác nhận thông tin của quý vị. IRS sau đó sẽ xác minh thông tin của quý vị. 

Bước 3

Sau khi IRS xác minh thông tin của quý vị, ACI Payments, Inc. sau đó sẽ gửi cho quý vị email từ customerservice@acipayonline.com kèm theo đường dẫn có mã trả tiền và chỉ dẫn. In mã trả tiền ra ở nhà hoặc gửi mã này vào điện thoại thông minh của quý vị.

Bước cuối cùng

Đi đến tiệm bán lẻ được liệt kê trong email customerservice@acipayonline.com của ACI Payments, Inc và yêu cầu người thu ngân sao chụp hoặc nhập mã trả tiền của quý vị. Quý vị sẽ nhận một biên lai từ cửa hàng sau khi họ nhận tiền mặt của quý vị. Biên lai này xác nhận quý vị đã trả tiền và quý vị nên lưu giữ trong hồ sơ của quý vị. Thường mất hai ngày làm việc để tiền trả vào tài khoản của quý vị.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Có mất phí không?

Phí trả tiền mặt là $1.50 mỗi lần trả tiền cho VanillaDirect

Mất bao lâu thì khoản chi trả của tôi được xử lý và hoàn thành?

Thường mất hai ngày làm việc để khoản chi trả của quý vị được xử lý và hoàn thành. Quý vị cần chắc chắn trả tiền trước ngày đáo hạn để tránh bị tính lãi suất và tiền phạt.

Có giới hạn về số lần tôi có thể trả không?

Có, hai lần trả tiền mặt mỗi ngày. Giới hạn hàng tháng, hàng năm và các giới hạn khác cũng được áp dụng.

Chi Trả của tôi có hết hạn không?

Có, Mã Chi Trả của quý vị sẽ hết hạn sau 20 ngày sau khi được gửi qua email cho quý vị.

Tôi có thể trả tiền mặt ở đâu?

Lựa chọn trả tiền mặt này có ở các tiệm bán lẻ cộng tác tham gia (các nơi như 7-Eleven). VanillaDirect có ở tất cả 50 tiểu bang bao gồm cả Puerto Rico. Xem bản đồ các địa điểm tham gia (tiếng Anh).

Tôi nên làm gì nếu tôi đã nhận được email từ IRS về việc trả tiền mặt nhưng vẫn chưa làm gì cả?

IRS tiếp tục nhắc nhở người đóng thuế nên đề phòng các âm mưu lừa gạt qua email. Người đóng thuế sẽ chỉ nhận được email từ ACI Payments, Inc. customerservice@acipayonline.com hoặc Công ty Xử Lý Tiền Mặt nếu họ đã bắt đầu tiến trình chi trả. Báo cáo tất cả các email không được yêu cầu tuyên bố là gửi từ IRS hoặc một cơ sở liên quan đến IRS tại phishing@irs.gov.

Tôi nên gọi cho ai nếu có vấn đề?

Hãy liên lạc với dịch vụ khách hàng của VanillaDirect (844-661-0115) nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề gì khi chi trả.