Trả bằng Tiền Mặt tại Các Cộng Tác Bán Lẻ

Cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để trả tiền cho IRStrả thuế trực tuyến. Nếu quý vị muốn trả tiền mặt thì IRS có cách cho quý vị trả tiền thuế của mình với một trong các Công Ty Xử Lý Tiền Mặt của chúng tôi  tại một cửa hàng bán lẻ tham gia.

  Trả Tiền Mặt/VanillaDirect
Phí $1,50 cho mỗi lần trả tiền mặt.
Cửa Hàng Tham Gia Dollar General, Family Dollar, CVS Pharmacy, Walgreens, Pilot Travel Centers, 7-Eleven, Speedway, Kum & Go, Royal Farms, Go Mart, Kwik Trip
Địa Điểm Trả tiền mặt tại các cộng tác bán lẻ tham gia ở tất cả 50 tiểu bang và Puerto Rico. Xem bản đồ các địa điểm tham gia (tiếng Anh).
Giới Hạn Lên đến $500 cho mỗi lần thanh toán; lên đến $1.000 mỗi ngày và 2 lần thanh toán mỗi ngày. Giới hạn hàng tháng, hàng năm và các giới hạn khác (tiếng Anh) cũng được áp dụng.

Đảm bảo bắt đầu quá trình này trước ngày đến hạn thanh toán của quý vị để tránh bị tính lãi và phạt.

Bước 1

Truy cập trang ACI Payments, Inc. (tiếng Anh) và làm theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán bằng tiền mặt.

Bước 2

Quý vị sẽ nhận được email từ ACI Payments, Inc. customerservice@acipayonline.com xác nhận thông tin của quý vị. IRS sau đó sẽ xác minh thông tin của quý vị. 

Bước 3

Sau khi IRS xác minh thông tin của quý vị, ACI Payments, Inc. sau đó sẽ gửi cho quý vị email từ customerservice@acipayonline.com kèm theo đường dẫn có mã vạch thanh toán và hướng dẫn. In mã vạch thanh toán ở nhà hoặc gửi mã này vào điện thoại thông minh của quý vị.

Bước cuối cùng

Quý vị sẽ nhận một biên lai từ cửa hàng sau khi họ nhận tiền mặt của quý vị. Biên lai này xác nhận quý vị đã trả tiền và quý vị nên lưu giữ trong hồ sơ của quý vị.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Có mất phí không?

Phí trả tiền mặt là $1,50 mỗi lần trả tiền cho VanillaDirect

Có giới hạn về số lần tôi có thể trả không?

Có, hai lần trả tiền mặt mỗi ngày. Giới hạn hàng tháng, hàng năm và các giới hạn khác cũng được áp dụng.

Mã vạch thanh toán của tôi có hết hạn không? (cập nhật ngày 2 tháng 12, 2022)

Có, mã vạch thanh toán của quý vị sẽ hết hạn sau 20 ngày sau khi được gửi qua email cho quý vị.

Tôi có thể trả bằng tiền mặt ở đâu? (cập nhật ngày 2 tháng 12, 2022)

Lựa chọn trả bằng tiền mặt này có ở các cộng tác bán lẻ tham gia (các nơi như 7-Eleven). Dịch vụ gọi là VanillaDirect có ở tất cả 50 tiểu bang bao gồm cả Puerto Rico. Xem bản đồ các địa điểm tham gia (tiếng Anh).

Tôi nên làm gì nếu tôi đã nhận được email từ IRS về việc trả tiền mặt nhưng vẫn chưa làm gì cả?

IRS tiếp tục nhắc nhở người đóng thuế nên đề phòng các âm mưu lừa gạt qua email. Người đóng thuế sẽ chỉ nhận được email từ ACI Payments, Inc. sau khi truy cập trực tuyến để lấy mã vạch thanh toán. Báo cáo tất cả các email không muốn tự xưng là từ IRS hoặc một bộ phận liên quan đến IRS tới phishing@irs.gov.