IRS: Hãy cảnh giác với những lời hứa về việc hoàn thuế cao hơn - danh sách "Dirty Dozen" 2019 của IRS tiếp tục

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-33, ngày 8 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã cảnh báo người đóng thuế phải cảnh giác với những người khai thuế vô đạo đức khoe khoang về việc mang lại khoản hoàn thuế cao hơn, một chiến thuật lừa đảo phổ biến trong mùa khai thuế.

Những người khai thuế hứa hẹn số tiền hoàn thuế lớn hơn so với đối thủ cạnh tranh hoặc cung cấp con số hoàn thuế lớn hơn đáng kể so với con số người đóng thuế thường thấy thì có thể là một dấu hiệu cảnh báo.

IRS đã đưa âm mưu này vào danh sách Dirty Dozen 2019 về các thủ đoạn lừa đảo thuế. Để giúp bảo vệ người đóng thuế chống lại những mối đe dọa này, IRS nêu bật một loại lừa đảo mỗi ngày trong 12 ngày trong tuần liên tiếp để giúp nâng cao nhận thức.

Những kẻ có tài lừa đảo hứa hẹn khoản hoàn thuế quá lớn thường xuyên nhắm con mồi là những người Mỹ lớn tuổi và người đóng thuế thu nhập thấp cũng như những người không cần phải khai thuế. Chúng cũng có thể lừa dối những người không nói tiếng Anh, những người có hoặc không cần phải khai thuế.

Những kẻ có tài lừa đảo có thể sử dụng tờ rơi, quảng cáo, mặt tiền cửa hàng giả mạo hoặc lời nói truyền miệng để thu hút nạn nhân. Chúng thậm chí có thể thực hiện các buổi thuyết trình thông qua các nhóm cộng đồng hoặc nhà thờ.

Những cá nhân vô đạo đức này có thể lừa người khác đưa ra yêu cầu hoàn thuế, quyền lợi hoặc tín thuế giả. Họ cũng có thể nộp tờ khai thuế giả mạo dưới tên khách hàng của họ và khách hàng không bao giờ biết rằng một khoản hoàn thuế đã được trả.

Những kẻ lừa đảo cũng có thể nhắm mục tiêu vào những người cần phải khai thuế và có khoản hoàn thuế đến hạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách hứa hẹn các khoản hoàn thuế lớn hơn dựa trên các quyền lợi An Sinh Xã Hội giả mạo và yêu cầu sai trái đối với các tín thuế dành cho giáo dục hoặc Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (EITC), trong số những cách lừa đảo khác.

Những kẻ gây ra những trò gian lận này có thể phải đối mặt với các hình phạt và tiền lãi đáng kể cũng như có thể bị truy tố hình sự. Để bảo vệ người đóng thuế, Phòng Điều Tra Hình Sự (Criminal Investigation Division) của IRS phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư Pháp để ngăn chặn các vụ lừa đảo và truy tố những tên tội phạm đứng đằng sau.

Khai báo sai trái là không có lương, nộp Mẫu đơn W-2, 1099 giả mạo

Việc nộp bản kê khai dữ kiện để khai thuế giả mạo, chẳng hạn như những mẫu liên quan đến Mẫu đơn 1099 hoặc W-2 tự tạo, là một cách bất hợp pháp để giảm số tiền thuế nợ. Việc sử dụng các mẫu đơn tự chuẩn bị, "đã sửa chữa" hay không có thật theo cách khác để báo cáo không đúng về thu nhập chịu thuế bằng không là bất hợp pháp. Cũng tương tự như vậy đối với nỗ lực để gửi một thông báo bác bỏ thông tin về tiền lương và thuế được báo cáo bởi một đệ tam nhân có trách nhiệm trả tiền cho IRS.

Một số người cũng cố gắng gian lận bằng cách sử dụng yêu cầu hoàn thuế sai trái trên Mẫu đơn 1099. Trong một số trường hợp, các cá nhân đã đưa ra yêu cầu hoàn thuế dựa trên lý thuyết không có thật rằng chính phủ liên bang duy trì các tài khoản bí mật cho công dân Hoa Kỳ và người đóng thuế có thể có quyền truy cập vào các tài khoản này bằng cách gửi các Mẫu đơn 1099-OID cho IRS.

Người đóng thuế nên chống lại sự cám dỗ để tham gia vào bất kỳ biến thể nào của âm mưu này. IRS nhận thức được loại lừa đảo này và các tòa án đã liên tục bác bỏ các nỗ lực sử dụng biện pháp trốn thuế này. Những kẻ vi phạm phải nhận hình phạt tiền đáng kể, phạt tù hoặc cả hai. Đơn giản là chỉ cần nộp hồ sơ khai thuế loại này có thể bị phạt $5,000.

IRS đôi khi nghe được về những trò gian lận từ các nạn nhân lo lắng về việc mất các quyền lợi liên bang của họ, chẳng hạn như An Sinh Xã Hội, cựu chiến binh hoặc trợ cấp nhà ở thu nhập thấp. Việc mất quyền lợi là do các yêu cầu sai được nộp cho IRS cung cấp số tiền thu nhập không chính xác.

Chọn chuyên viên khai thuế một cách cẩn thận

Những chuyên viên khai thuế trung thực cung cấp cho khách hàng của họ một bản sao của tờ khai thuế mà họ đã chuẩn bị. Nạn nhân của các trò lừa đảo thường không được cung cấp một bản sao của những gì đã được nộp. Nạn nhân cũng báo cáo rằng tiền hoàn thuế gian lận được gửi vào tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo. Những kẻ lừa đảo khấu trừ một khoản "phí" lớn trước khi trả lại tiền cho nạn nhân, một hành vi không được sử dụng bởi những chuyên viên khai thuế hợp pháp.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với những gì trên tờ khai thuế của họ ngay cả khi nó được chuẩn bị bởi người khác. Người đóng thuế tin tưởng vào các âm mưu như vậy cuối cùng có thể bị phạt vì nộp đơn yêu cầu sai hoặc nhận tiền hoàn thuế gian lận.

Người đóng thuế có thể giúp bảo vệ chính mình bằng cách thực hiện một số bước đơn giản trước khi chọn người khai thuế. Bắt đầu với Danh mục Chuyên viên Khai thuế Liên bang của IRS có Bằng cấp và Trình độ Chọn lọc. Công cụ này có thể giúp người đóng thuế tìm được một chuyên viên khai thuế với trình độ chuyên môn phù hợp. Danh mục này là một danh sách để tìm kiếm và phân loại các chuyên viên khai thuế có đăng ký với IRS. Nó bao gồm tên, thành phố, tiểu bang và mã bưu chính của:

  • Các luật sư
  • Các kế toán viên công được cấp phép (CPA)
  • Các đại diện được công nhận
  • Các chuyên gia về chương trình hưu trí
  • Các chuyên gia tính toán
  • Những người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm

Kiểm tra tiểu sử của người khai thuế. Vào trang web của Tổ Chức Kinh Doanh Đáng Tin Cậy (Better Business Bureau) để biết thông tin về người khai thuế. Tìm kiếm các hoạt động theo luật định và tình trạng giấy phép của người khai thuế có chứng chỉ. Đối với các kế toán viên công được cấp phép (CPA), kiểm tra với Hội Đồng Kế Toán Tiểu Bang (State Board of Accountancy). Đối với luật sư, kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang (State Bar Association). Đối với đại diện được công nhận (enrolled agent), hãy vào trang IRS.gov và tìm kiếm cụm từ “verify enrolled agent status” (xác minh tình trạng của đại diện được công nhận) hay kiểm tra Danh mục.

www.irs.gov/chooseataxpro có thêm thông tin để giúp người đóng thuế, bao gồm những lời khuyên để chọn người khai thuế, sự khác biệt về bằng cấp và trình độ cũng như cách gửi khiếu nại về một người khai thuế vô đạo đức.