IRS tiếp tục chiến dịch để khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương; sử dụng Công cụ Tính tiền Khấu lưu để tìm ra số tiền chính xác cần khấu trừ cho năm 2019

IR-2019-107, ngày 10 tháng 6 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã phát động một chiến dịch đặc biệt kéo dài một tuần khuyến khích người đóng thuế thực hiện Kiểm tra Phiếu lương (tiếng Anh) ngay bây giờ để đảm bảo rằng họ đang có đúng số tiền thuế được khấu trừ từ phiếu lương của họ cho năm 2019.

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA), được ban hành vào tháng 12 năm 2017, đã thay đổi cách tính thuế cho hầu hết người đóng thuế. Hầu hết các thay đổi của TCJA có hiệu lực vào năm 2018. Do đó, kết quả là một số người đóng thuế đã nhận được tiền hoàn thuế cho năm lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến, trong khi những người khác bất ngờ nợ thêm thuế khi họ nộp tờ khai thuế vào đầu năm nay. Vì lý do đó, người đóng thuế có thể cần tăng hoặc giảm số tiền thuế giữ lại từ phiếu lương của họ trong suốt cả năm.

Bằng việc lập kế hoạch cẩn thận, bất kỳ người đóng thuế nào cũng có thể xác định được số tiền thuế chính xác để yêu cầu chủ thuê lao động của họ khấu lưu nhằm tránh những bất ngờ về thuế vào cuối năm.

Để giúp họ làm điều đó, IRS kêu gọi mọi người thực hiện Kiểm tra Phiếu lương bằng cách sử dụng Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu có sẵn trên IRS.gov. Để sử dụng công cụ này một cách hiệu quả nhất, các nhân viên nên có một bản sao của tờ khai thuế năm 2018 mà họ đã nộp vào đầu năm nay cũng như các cuống lương gần đây cho tất cả các công việc của cả hai vợ chồng nếu kết hôn và khai thuế chung. Với các tài liệu này, nhân viên có thể trả lời chính xác hơn các câu hỏi của công cụ tính toán để giúp họ ước tính tốt hơn các khoản khấu trừ, tín thuế và các khoản tiền khác cho năm 2019.

Sau khi người đóng thuế nhập thông tin của họ vào Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu, công cụ này sẽ đề xuất số lượng khoản trợ cấp mà nhân viên nên yêu cầu trong Mẫu đơn W-4 của họ. Trong một số trường hợp, công cụ này sẽ khuyến nghị rằng nhân viên cũng nên có một khoản tiền cố định được giữ lại từ mỗi phiếu lương để giảm thiểu bất kỳ khoản nợ thuế nào vào cuối năm.

Mặc dù được thiết kế chủ yếu cho những nhân viên nhận được tiền lương, Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu cũng có thể hữu ích cho một số người nhận lương hưu và thu nhập niên kim.

Nếu Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu đề nghị một thay đổi thì nhân viên nên điền vào Mẫu đơn W-4 (tiếng Anh) mới và gửi cho chủ thuê lao động của họ càng sớm càng tốt. Tương tự, người nhận lương hưu và niên kim có thể thực hiện thay đổi bằng cách điền vào Mẫu đơn W-4P  (tiếng Anh) và đưa cho người trả tiền của họ. Họ không nên gửi các mẫu đơn này đến IRS.

Bất cứ ai cần thực hiện việc thay đổi khoản khấu lưu nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Điều này sẽ cho phép khoản khấu lưu được phân bổ đồng đều trong suốt phần còn lại của năm. Ngoài ra, đối với những người đã điều chỉnh khấu lưu thuế vào giữa hoặc cuối năm 2018, điều quan trọng là phải kiểm tra lại trong năm nay để đảm bảo rằng không xảy ra việc khấu lưu quá nhiều hay quá ít.

Thay vì sử dụng Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu, nhân viên có tình trạng thuế phức tạp hơn nên sử dụng mẫu tính toán và hướng dẫn đặc biệt trong Ấn phẩm 505, Khấu lưu Thuế và Thuế Ước tính (tiếng Anh), có sẵn trên IRS.gov. Điều này bao gồm những người dự kiến sẽ nhận được lợi nhuận đầu tư dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện, hoặc nhân viên nợ thuế tự doanh, thuế tối thiểu thay thế hoặc thuế đối với thu nhập không do lao động của người chưa thành niên.

Ai nên thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương?

Mặc dù việc Kiểm tra Phiếu lương hằng năm luôn là một ý hay nhưng đối với nhiều người, việc này còn quan trọng hơn vào năm nay. Điều này bao gồm những người mà:

  • Dự kiến sẽ nợ thuế ít hơn hoặc được hoàn thuế 2018 nhiều hơn.
  • Có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời trong năm nay như sinh thêm con, có một người phụ thuộc lớn hơn 17 tuổi, hoặc có một người họ hàng đã trở thành một người phụ thuộc. 
  • Thuộc một gia đình có hai nguồn thu nhập.
  • Có hai hoặc nhiều công việc cùng một lúc hoặc chỉ làm việc một phần trong năm.
  • Yêu cầu tín thuế như là Tín thuế Dành cho Con nhỏ.
  • Đã thực hiện khấu trừ từng khoản trước đây.
  • Có thu nhập cao hoặc một hồ sơ khai thuế phức tạp.

Thông tin bổ sung: