IRS: Các gia đình hiện đang nhận được tiền Tín Thuế Trẻ Em của Tháng Chín

IR-2021-188, Ngày 15 Tháng Chín, 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ và Bộ Tài Chính hôm nay thông báo rằng hàng triệu gia đình Mỹ hiện đang nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em (CTC) cho tháng Chín.

Đợt ứng trước hằng tháng thứ ba có tổng trị giá khoảng $15 tỷ sẽ đến tay khoảng 35 triệu gia đình trên khắp cả nước hôm nay. Phần lớn các khoản chi trả sẽ được cấp dưới hình thức ký gửi trực tiếp. Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, hầu hết các gia đình đủ điều kiện đã nhận được khoản chi trả lần lượt vào ngày 15 tháng Bảy và ngày 13 tháng Tám, cùng khoản chi trả hôm nay vào ngày 15 tháng Chín. Các khoản chi trả sắp tới đã được lên lịch vào ngày 15 tháng Mười, ngày 15 tháng Mười Một và ngày 15 tháng Mười Hai. Đối với các gia đình này, mỗi khoản thanh toán sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về khoản thanh toán này:

  • Các gia đình sẽ thấy khoản chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp trong tài khoản của họ bắt đầu từ hôm nay, ngày 15 tháng Chín. Giống như các khoản chi trả trước đó, phần lớn các gia đình sẽ nhận được khoản chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp.
  • Đối với những người nhận khoản chi trả bằng chi phiếu giấy, hãy nhớ dự trù thêm thời gian để gửi tiền qua đường bưu điện đến cuối tháng Chín. Những người muốn nhận các khoản chi trả sắp tới dưới hình thức ký gửi trực tiếp có thể thực hiện thay đổi này qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em chỉ có trên IRS.gov. Để truy cập cổng thông tin hoặc nhận hướng dẫn từng bước mới về cách sử dụng cổng thông tin, hãy truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021. Thay đổi được thực hiện chậm nhất là vào lúc 11:59 đêm giờ ET, ngày 4 tháng Mười sẽ được áp dụng từ khoản chi trả tháng Mười.
  • Khoản chi trả đã được chuyển đến tay các gia đình đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 hoặc năm 2020. Các tờ khai thuế được xử lý chậm nhất là vào ngày 30 tháng Tám được thể hiện trong các khoản chi trả này. Điều này bao gồm những người thường không nộp tờ khai thuế nhưng đã đăng ký thành công Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm 2020 bằng công cụ Người Không Phải Khai Thuế của IRS trên IRS.gov hoặc vào năm 2021 đã sử dụng thành công Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế để nhận khoản ứng trước CTC, cũng chỉ có trên IRS.gov.
  • Khoản chi trả được thực hiện tự động. Ngoài việc nộp tờ khai thuế, bao gồm cả tờ khai giản lược từ Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế, các gia đình không phải làm bất cứ điều gì nếu họ đủ điều kiện nhận khoản chi trả hằng tháng.
  • Các gia đình không nhận được khoản chi trả tháng Bảy hoặc tháng Tám và đang nhận được khoản chi trả hằng tháng đầu tiên vào tháng Chín vẫn sẽ nhận được tổng số tiền ứng trước trong năm lên đến $1,800 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $1,500 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Điều này có nghĩa là tổng số tiền chi trả sẽ được dàn trải trong bốn tháng thay vì sáu tháng, từ đó làm cho mỗi khoản chi trả hằng tháng sẽ lớn hơn. Đối với các gia đình này, mỗi khoản chi trả sẽ lên đến $450 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $375 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Vẫn còn thời gian để đăng ký; chi tiếc bổ sung

Vẫn chưa quá muộn cho các gia đình chưa nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2020 — kể cả các gia đình thường không phải nộp do thu nhập của họ quá thấp — đăng ký nhận tiền ứng trước CTC. Hầu hết các gia đình có thu nhập thấp đều có thể nhận được khoản chi trả hằng tháng này.

IRS kêu gọi các gia đình thường không phải nộp tờ khai thuế tìm hiểu các công cụ có sẵn trên IRS.gov. Các công cụ này có thể giúp xác định tính đủ điều kiện hoặc giúp người nộp tờ khai thuế giản lược đăng ký khoản chi trả này, cũng như tự động được xem xét trong đợt chi trả Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba lên đến $1,400 mỗi người và nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, bao gồm cả bất kỳ đợt nào trong số hai đợt chi trả Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên mà họ có thể đã bỏ lỡ.

IRS khuyến khích các đối tác và nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin và sử dụng công cụ và bộ công cụ trực tuyến có sẵn để giúp những người không phải khai thuế, gia đình có thu nhập thấp và nhóm đối tượng không được phục vụ khác đăng ký nhận các khoản trợ cấp này.

Các gia đình có thể ngưng nhận khoản chi trả bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi bắt đầu chi trả. Họ có thể làm điều đó bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em. Các gia đình đủ điều kiện đưa ra lựa chọn này vẫn sẽ nhận được phần còn lại của Tín Thuế Trẻ Em dưới dạng một lần khi họ nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2021 vào năm tới. Để ngưng nhận tất cả các khoản chi trả bắt đầu từ tháng Mười và trong thời gian còn lại của năm 2021, họ phải hủy đăng ký chậm nhất là vào lúc 11:59 đêm giờ ET, ngày 4 tháng Mười, 2021.

Đối với cặp vợ chồng đã kết hôn, mỗi người phối ngẫu phải hủy đăng ký riêng. Nếu mỗi người phối ngẫu chọn hủy đăng ký, họ sẽ không nhận được khoản chi trả hằng tháng. Nếu chỉ có một người phối ngẫu hủy đăng ký, họ vẫn sẽ nhận được khoản chi trả hằng tháng nhưng sẽ bằng một nửa số tiền bình thường.
Tính năng hủy đăng ký cũng có thể hữu ích cho bất kỳ gia đình nào không còn đủ điều kiện nhận CTC hoặc cho rằng họ sẽ không đủ điều kiện khi nộp tờ khai thuế năm 2021 vào năm 2022. Điều này có thể xảy ra nếu người khác như vợ/chồng cũ hoặc một thành viên khác trong gia đình đủ điều kiện khai con của họ là người sống phụ thuộc vào năm 2021.

Đồng thời, IRS cũng nhắc nhở các gia đình đủ điều kiện hiện không nhận được khoản chi trả này, đặc biệt là gia đình có thu nhập không đáng kể hoặc không có thu nhập, rằng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế của IRS vẫn có sẵn để sử dụng đến ngày 15 tháng Mười.

Liên kết đến các công cụ này, hướng dẫn từng bước cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế, câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp và các tài nguyên hữu ích khác có sẵn trên trang ứng trước CTC đặc biệt năm 2021 của IRS.