Nguồn tài nguyên trợ giúp các tiểu thương nghiệp của Sở Thuế Vụ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-150, Ngày 11/5/2020

Tuần này là Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp Dành Cho Cựu Chiến Binh Quốc Gia (Tiếng Anh). Sở Thuế Vụ có nhiều nguồn tài nguyên khác nhau để giúp các chủ tiểu thương nghiệp hiểu trách nhiệm thuế của họ, bao gồm cả cựu chiến binh. Hơn hết, hầu hết các nguồn tài nguyên này đều có sẵn trực tuyến tại IRS.gov.

Dưới đây là một số trang web có thông tin hữu ích cho các chủ tiểu thương nghiệp:

Trung Tâm Thuế Tiểu Thương Nghiệp Và Tự Kinh Doanh

Trang này có các đường dẫn đến các công cụ hữu ích và mẫu đơn IRS phổ biến kèm theo các hướng dẫn. Người đóng thuế có thể tìm trợ giúp về các chủ đề khi bắt đầu hoặc điều hành một doanh nghiệp, lưu trữ hồ sơ, khai và nộp thuế. Đường dẫn đến trang Lịch Thuế Của Sở Thuế Vụ Dành Cho Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Tự Kinh Doanh chỉ ra các ngày quan trọng về thuế đối với doanh nghiệp.

Trung Tâm Thuế Cá Nhân Tự Kinh Doanh

Đây là một nguồn tài nguyên thông tin tuyệt vời dành cho những doanh nghiệp tư nhân một chủ và những cá nhân tự kinh doanh. Nguồn tài nguyên này bao gồm nhiều lời khuyên hữu ích và tài liệu tham khảo về các quy tắc thuế mà một cá nhân tự kinh doanh có thể cần phải biết. Người đóng thuế tự kinh doanh sẽ tìm thấy thông tin về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cách chi trả hàng quý và các nghĩa vụ thuế tự kinh doanh.

Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ

Đối với người đóng thuế tham gia vào nền kinh tế chia sẻ, trang web này cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về thuế, các đường dẫn đến các mẫu đơn và các nguồn tài nguyên liên quan đến nền kinh tế chia sẻ. Nền kinh tế chia sẻ—còn được gọi là nền kinh tế tiếp cận—là hoạt động mà mọi người kiếm được lợi tức bằng cách cung cấp công việc, dịch vụ hoặc hàng hóa theo yêu cầu. Thông thường, hoạt động được thực hiện này thông qua một nền tảng kỹ thuật số như một ứng dụng hoặc trang web.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)