Đây có phải là năm quý vị khai thuế bằng điện tử không? – YouTube video text script

Hầu hết người đóng thuế đều khai thuế bằng điện tử.

Đó là cách an toàn nhất và chính xác nhất để khai.

Và kết hợp khai bằng điện tử với ký thác trực tiếp là cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế của quý vị.

Khai bằng điện tử sẽ giảm được các lỗi có thể có.

Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời các câu hỏi theo kiểu phỏng vấn.

Phần mềm thuế thực hiện các tính toán... Đánh dấu các lỗi phổ biến và báo cho quý vị biết bất kỳ thông tin nào bị thiếu.

Cuối cùng... Khi quý vị nộp... Thông tin của quý vị được truyền qua một kênh điện tử đã được irs phê duyệt.

Vậy tại sao không lấy năm nay là năm mà quý vị... Cũng... Khai thuế bằng điện tử?

Để tìm hiểu thêm... Truy cập irs-chấm-gov-gạch chéo-e-file.