Nợ Thuế nhưng Không Thể Trả? - YouTube video text script

Có phải quý vị đang hoãn khai thuế vì quý vị nợ tiền mà không thể trả?

Quý vị không nên.

IRS có thể giúp quý vị nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả tất cả các khoản thuế mà quý vị nợ ngay lập tức, nhưng quý vị phải hành động.

Đây là những gì quý vị cần làm.

Trước hết...trước thời hạn khai thuế, nộp tờ khai thuế hoặc là xin gia hạn tự động để nộp tờ khai thuế.

Xin nhớ rằng thời hạn này thường là vào giữa tháng 4 đối với hầu hết người đóng thuế,

nhưng có một số thời hạn khác nhau đối với người đóng thuế sống ở nước ngoài và những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Quý vị có thể truy cập IRS.gov/freefile để xin gia hạn trực tuyến miễn phí.

Điều này thường cho quý vị đến giữa tháng 10 để nộp tờ khai và sẽ giúp quý vị tránh hình phạt do không khai thuế.

Xin nhớ rằng, việc gia hạn nộp tờ khai này không phải là gia hạn để trả thuế quý vị nợ.

Tiếp theo... quý vị nên trả những gì có thể trước thời hạn khai thuế.

Đó là vì quý vị sẽ bị tính tiền lãi và hình phạt do không trả thuế cho khoản còn lại.

Vì vậy quý vị muốn số tiền quý vị nợ càng ít càng tốt.

Sau đó... hãy xem xét những tùy chọn thanh toán khác nhau mà chúng tôi đưa ra... như thỏa thuận trả góp hay đề nghị thoả hiệp.

Truy cập IRS.gov/payments để biết thêm chi tiết