Mọi người có thể tự bảo vệ mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế với Số PIN Bảo Vệ Danh Tính

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-84, ngày 1 tháng 6 năm 2022

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính ngăn những kẻ trộm danh tính khai thuế gian lận. Khi người đóng thuế chọn tham gia vào chương trình này, IRS sẽ chỉ định cho họ một số gồm sáu chữ số mà người đóng thuế sử dụng để chứng minh danh tính của họ khi nộp tờ khai thuế. Lớp bảo vệ bổ sung này mang lại sự an tâm, đặc biệt cho những người đã từng là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính.

Cách nhận số IP PIN

Công cụ Nhận Số IP PIN cho phép những người có số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) yêu cầu số IP PIN trực tuyến sau khi họ xác minh danh tính của mình. Người đóng thuế nên xem xét các yêu cầu về Truy Cập An Toàn trước khi họ cố gắng sử dụng công cụ Nhận Số IP PIN.

Các chuyên gia thuế có thể giúp khách hàng bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính bằng cách thúc giục họ nhanh chóng lấy số IP PIN. Ngay cả khi kẻ trộm đã nộp tờ khai thuế gian lận, số IP PIN sẽ giúp người đóng thuế tránh việc lại trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế trong tương lai.

Thông tin quan trọng về số IP PIN

  • Vì lý do bảo mật, những người tham gia đã ghi danh nhận được số IP PIN mới mỗi năm. Số IP PIN đó có giá trị trong một năm.
  • Người đóng thuế đã ghi danh có thể đăng nhập lại vào công cụ Nhận Số IP PIN để xem số IP PIN hiện tại của họ.
  • Những người có số IP PIN phải sử dụng số này khi nộp bất kỳ tờ khai thuế liên bang nào trong năm, bao gồm cả tờ khai thuế của năm trước. 
  • Người dùng số IP PIN chỉ nên chia sẻ số của họ với IRS và nhà cung cấp dịch vụ giúp khai thuế đáng tin cậy của họ. IRS sẽ không bao giờ gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin yêu cầu số IP PIN.
  • Hiện tại, người đóng thuế có thể nhận số IP PIN cho năm 2022. IRS sẽ cấp số IP PIN mới bắt đầu từ tháng 1 năm 2023.

Người đóng thuế không thể xác thực danh tính của họ trực tuyến vẫn có thể nhận được số IP PIN

Những người đóng thuế không thể xác thực danh tính của họ trực tuyến và có thu nhập dưới một ngưỡng nhất định, có thể nộp Mẫu 15227, Đơn Xin Số Nhận Dạng Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh)PDF. Ngưỡng năm 2022 là $73.000 đối với cá nhân hoặc $146.000 đối với trường hợp đã kết hôn khai thuế chung.

Sau khi IRS nhận được mẫu đơn, một đại diện sẽ gọi đến số điện thoại mà người đóng thuế đã cung cấp để xác thực danh tính của người đóng thuế. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, IRS sẽ chỉ định số IP PIN cho mùa khai thuế tiếp theo và người đóng thuế không thể sử dụng số IP PIN này cho mùa khai thuế hiện tại.

Những người đóng thuế không thể xác thực danh tính của mình trực tuyến hoặc qua điện thoại và không đủ điều kiện để nộp Mẫu 15227 có thể đặt lịch hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế. Họ sẽ cần mang theo một giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp hiện hành và một giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính của mình. Sau khi được xác minh, người đóng thuế sẽ nhận được số IP PIN qua thư bưu điện, thường là trong vòng ba tuần.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)