Những việc cần làm về thuế mà các cặp vợ chồng mới cưới cần ghi nhớ

Mẹo thuế của IRS 2023-91, ngày 19 tháng 7, 2023

Bất cứ ai nói "Tôi đồng ý" vào mùa hè này nên xem lại một vài mục liên quan đến thuế sau đám cưới. Những thay đổi lớn trong đời, bao gồm thay đổi tình trạng hôn nhân, thường có ý nghĩa về thuế. Dưới đây là một vài điều mà các cặp vợ chồng nên suy nghĩ đến sau khi kết hôn.

Thay đổi tên và địa chỉ

Những người thay đổi tên sau khi kết hôn nên báo cáo tên với Sở An sinh Xã hội (SSA) càng sớm càng tốt. Tên trên tờ khai thuế của một người phải khớp với tên trong hồ sơ tại SSA. Nếu không, điều này có thể trì hoãn bất kỳ khoản hoàn thuế nào. Để cập nhật thông tin, người đóng thuế phải nộp Mẫu SS-5, Đơn xin cấp thẻ An sinh Xã hội. Mẫu này có sẵn trên SSA.gov (tiếng Anh), bằng cách gọi theo số 800-772-1213 hoặc tại văn phòng SSA địa phương.

Nếu việc kết hôn làm thay đổi địa chỉ, thì IRS và Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ cần được biết điều đó. Để làm điều đó, mọi người nên gửi cho IRS Mẫu 8822, Thay đổi địa chỉ (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng nên thông báo cho dịch vụ bưu chính để chuyển tiếp thư bưu điện của họ bằng cách truy cập trực tuyến tại USPS.com (tiếng Anh) hoặc đến bưu điện địa phương.

Kiểm tra kỹ khoản khấu lưu

Sau khi kết hôn, các cặp đôi nên cân nhắc việc thay đổi khoản khấu lưu của mình. Các cặp vợ chồng mới cưới phải cung cấp cho chủ lao động của họ Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên mới trong vòng 10 ngày. Nếu cả hai vợ chồng đều đi làm, họ có thể chuyển sang khung thuế cao hơn hoặc bị ảnh hưởng bởi thuế Medicare bổ sung (tiếng Anh). Họ có thể sử dụng Công cụ Ước tính khấu lưu thuế trên IRS.gov để giúp hoàn thành Mẫu W-4 mới. Người đóng thuế nên duyệt xét Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tư cách khai thuế

Những người đã kết hôn có thể chọn khai thuế thu nhập liên bang chung hoặc riêng mỗi năm. Đối với hầu hết các cặp vợ chồng, việc khai thuế chung có ý nghĩa nhất, nhưng mỗi cặp vợ chồng nên xem xét tình trạng của riêng họ. Nếu một cặp vợ chồng đã kết hôn tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12, thì luật sẽ quy định rằng họ đã kết hôn cả năm cho mục đích thuế vụ.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)