Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 8: Quyền Được Bảo Mật Thông Tin

Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với Sở Thuế Vụ về vấn đề thuế cá nhân. Sở Thuế Vụ tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. Sở Thuế Vụ cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. Sở Thuế Vụ muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Bản 1: Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Bảo Mật Thông Tin.

Người đóng thuế có quyền yêu cầu rằng bất cứ thông tin nào họ cung cấp cho Sở Thuế Vụ sẽ không được tiết lộ trừ khi được người đóng thuế hoặc pháp luật cho phép. Người đóng thuế có quyền yêu cầu sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, chuyên viên khai thuế, và những người khác mà dùng sai hoặc tiết lộ thông tin khai thuế của người đóng thuế.

Quý vị có thể kỳ vọng:

 • Nói chung, Sở Thuế Vụ sẽ không tiết lộ thông tin thuế vụ của quý vị (Tiếng Anh) cho bên thứ ba trừ khi quý vị cho phép. (Ví dụ: Quý vị yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin để phục vụ việc xin vay tiền thế chấp địa ốc hoặc vay sinh viên.)
 • Nói chung, Sở Thuế Vụ không thể liên lạc với bên thứ ba như hãng sở, hàng xóm hoặc nhà băng của quý vị để lấy thông tin nhằm điều chỉnh hoặc truy thâu thuế quý vị nợ trừ khi Sở gửi trước cho quý vị một thông báo thỏa đáng.
 • Nói chung, việc bảo mật thông tin như quý vị có với một luật sự cũng sẽ được áp dụng đối với các trao đổi với người mà được ủy quyền để làm việc với Sở Thuế Vụ, như kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề hay đại lý đã ghi danh. Thông tin bảo mật là những thông tin:
  • Cố vấn cho quý vị về các vấn đề thuế vụ (ngoài khai thuế) trong phạm vi quyền hạn của người khai thuế để làm việc với Sở Thuế Vụ,
  • Sẽ được giữ kín giữa luật sư và quý vị, và
  • Liên quan đến các vấn đề thuế phi hình sự trước Sở Thuế Vụ, hoặc
  • Liên quan đến kiện tụng thuế phi hình sự, được Hoa Kỳ đưa ra tòa án liên bang hoặc chống lại Hoa Kỳ.

Nếu nhân viên khai thuế chủ ý hay vô tình tiết lộ hay sử dụng thông tin thuế vụ của quý vị (Tiếng Anh) vì bất kỳ lý do gì ngoài việc khai thuế, thì họ có thể bị phạt tiền và bỏ tù.

Để tìm hiểu thêm về Đạo Luật Về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và sự hữu ích đối với quý vị, vui lòng truy cập: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov (Tiếng Anh).

Sở Thuế Vụ cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ (Tiếng Anh).

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, Sở Thuế Vụ hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. Sở Thuế Vụ cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần đầu của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

Sở Thuế Vụ cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của Sở Thuế Vụ, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (Tiếng Anh) PDF tới Ban Dân Quyền Của Sở Thuế Vụ.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của Sở Thuế Vụ