Người đóng thuế nên nhận thức được các trò lừa đảo liên quan đến vi-rút corona

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-42, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Người đóng thuế nên cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo là IRS và các nỗ lực lừa đảo qua thư điện tử về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế liên quan đến vi-rút corona hay COVID-19. Những trò lừa đảo này có thể dẫn đến gian lận vào mạo danh liên quan đến thuế.

Dưới đây là những gì người đóng thuế cần biết:

 • IRS sẽ không gọi điện, gửi thư điện tử hoặc tin nhắn cho quý vị để xác minh hoặc yêu cầu thông tin tài chính, ngân hàng hoặc thông tin cá nhân của quý vị.
 • Hãy cảnh giác với các trang web và các phương tiện truyền thông xã hội cố gắng yêu cầu tiền hoặc thông tin cá nhân. Trang web chính thức là IRS.gov.
 • Đừng mở những thư điện tử bất ngờ mà trông giống như đến từ IRS hoặc nhấp vào tệp đính kèm hay liên kết.
 • Người đóng thuế không nên cung cấp thông tin cá nhân hay tài chính hoặc dính líu đến những kẻ có khả năng là kẻ lừa đảo trực tuyến hoặc qua điện thoại.
 • Hãy chuyển tiếp những thư điện tử đáng ngờ đến phishing@irs.gov, sau đó xóa chúng đi.
 • Xin truy cập trang IRS.gov để biết thông tin cập nhật nhất (tiếng Anh).

Dưới đây là những gì mọi người nên biết về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế:

 • IRS sẽ tự động gửi các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế vào tài khoản ngân hàng mà người đóng thuế đã cung cấp trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2018 để khoản hoàn thuế của họ được chuyển khoản trực tiếp.
 • Những người không có thông tin tài khoản để chuyển khoản trực tiếp lưu trong hồ sơ thì có thể cung cấp thông tin ngân hàng trực tuyến thông qua một công cụ bảo mật mới có tên là Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi.
 • Bất cứ ai đủ điều kiện hưởng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế và không cung cấp thông tin chuyển khoản trực tiếp sẽ nhận được khoản thanh toán gửi qua thư đến địa chỉ mới nhất mà IRS có trong hồ sơ.
 • IRS không thu phí để phát hành khoản thanh toán.

Những kẻ lừa đảo có thể:

 • Yêu cầu một cá nhân ký chuyển nhượng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của họ cho chúng.
 • Yêu cầu xác minh thông tin cá nhân hoặc ngân hàng.
 • Gợi ý cho ai đó rằng chúng có thể giúp họ nhận được tiền hoàn thuế hoặc Khoản thanh toán Tác động Kinh tế nhanh hơn bằng cách thay mặt họ làm việc.
 • Phát hành một chi phiếu giả, thường với số tiền bất thường, sau đó bảo một người gọi đến một số điện thoại hoặc xác minh thông tin trực tuyến để rút tiền mặt.

Thông tin chính thức của IRS về đại dịch COVID-19 và các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế có thể được tìm thấy ở trang Giảm nhẹ gánh nặng thuế do vi-rút corona (tiếng Anh) tại IRS.gov. IRS khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè. Nhiều người mà thường không khai thuế có thể không nhận ra rằng họ đủ điều kiện để nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)