Người đóng thuế nên biết và hiểu rõ về tình trạng khai thuế chính xác của mình

Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-130, ngày 1 tháng Mười, 2020

Người đóng thuế cần biết về tình trạng khai thuế chính xác của mình (Tiếng Anh) và hiểu rõ từng lựa chọn.

Nhìn chung, tình trạng khai thuế của người đóng thuế phụ thuộc vào việc họ còn độc thân hay đã kết hôn vào thời điểm ngày 31 tháng Mười Hai và điều đó quyết định tình trạng khai thuế của họ trong cả năm. Tuy nhiên, có thể áp dụng nhiều hơn một tình trạng khai thuế trong một số trường hợp nhất định. Trong trường hợp này, người đóng thuế thường có thể chọn tình trạng khai thuế trong đó cho phép họ chi trả ít tiền thuế nhất.

Khi khai thuế, tình trạng khai thuế có ảnh hưởng đến:

 • Liệu người đóng thuế có phải khai thuế liên bang hay không
 • Liệu họ có cần khai thuế để nhận một khoản hoàn thuế hay không
 • Số tiền khấu lưu tiêu chuẩn của họ
 • Liệu họ có thể yêu cầu một số tín thuế nhất định hay không
 • Số tiền thuế mà họ phải chi trả

Dưới đây là năm tình trạng khai thuế:

 • Độc thân. Thông thường tình trạng này dành cho những người đóng thuế chưa kết hôn, đã ly hôn hoặc ly thân hợp pháp theo một bản án cho phép ly hôn hoặc ly thân theo quy định của luật tiểu bang.
   
 • Đã kết hôn, khai thuế chung. Nếu người đóng thuế đã kết hôn thì họ có thể khai thuế chung với vợ/chồng của mình. Khi người vợ/chồng qua đời, người góa vợ/chồng thường có thể khai thuế chung cho năm đó.
   
 • Đã kết hôn, khai thuế riêng. Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể chọn khai thuế riêng. Hành động này có thể dẫn đến số thuế nợ ít hơn so với việc khai thuế chung.
   
 • Chủ hộ. Người đóng thuế chưa kết hôn có thể khai thuế theo tình trạng này, nhưng các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng. Ví dụ, người đóng thuế phải trả hơn một nửa chi phí duy trì ngôi nhà cho chính mình và một người đủ điều kiện sống trong ngôi nhà đó trong nửa năm.
   
 • Người góa vợ/chồng có con phụ thuộc đủ điều kiện. Tình trạng này có thể áp dụng đối với người đóng thuế nếu vợ/chồng của họ đã qua đời trong một hoặc hai năm trước đó và họ có con phụ thuộc. Các điều kiện khác cũng được áp dụng.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)