Bộ Ngân Khố chi trả hàng triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt thứ hai bằng thẻ khấu trừ tiền

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Đã cập nhật: 8 tháng 1, 2021

IR-2021-06, Ngày 1/7/2021

WASHINGTON — Bắt đầu từ tuần này, Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ sẽ gửi khoảng 8 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) đợt thứ hai bằng thẻ khấu trừ tiền trả trước.

Các Thẻ EIP này là động thái tiếp sau hàng triệu khoản chi trả đã được thực hiện bằng cách chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng và việc gửi chi phiếu giấy vẫn đang diễn ra qua đường bưu điện để chi trả khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế càng nhanh càng tốt.

Nếu công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi trên IRS.gov hiển thị ngày khoản chi trả cho quý vị đã được gửi qua thư, hãy kiểm tra hòm thư của quý vị để xem chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền đã được gửi đến chưa. Để đẩy nhanh việc thực hiện các khoản chi trả đến càng nhiều người càng sớm càng tốt, Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Ngân Khố sẽ gửi các khoản chi trả bằng thẻ khấu trừ tiền trả trước.

Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố kêu gọi những người đủ điều kiện mà không nhận được khoản chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng thì hãy kiểm tra hòm thư của họ một cách kỹ lưỡng hơn trong thời gian này. Thẻ khấu trừ tiền trả trước, được gọi là thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, được tài trợ bởi Cục Dịch Vụ Tài Chánh và được phát hành bởi cơ quan tài chánh của Bộ Ngân Khố – MetaBank®, N.A. Sở Thuế Vụ không quyết định ai sẽ nhận được thẻ khấu trừ tiền trả trước.

Người đóng thuế cần lưu ý rằng hình thức chi trả của khoản Thanh Toán EIP gửi qua thư lần thứ hai có thể khác với hình thức chi trả EIP gửi qua thư lần đầu tiên. Một số người đã nhận được chi phiếu giấy lần trước có thể nhận được thẻ khấu trừ tiền trả trước lần này và một số người đã nhận được thẻ khấu trừ tiền trả trước lần trước có thể nhận được chi phiếu giấy.

Thông tin thêm về các thẻ này có tại EIPcard.com (tiếng Anh).

Thẻ EIP an toàn, tiện lợi và bảo mật. Người nhận Thẻ EIP có thể mua hàng trực tuyến hoặc tại các cửa hàng ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thẻ khấu trừ tiền Visa®. Họ có thể nhận tiền mặt từ các máy ATM nội mạng trong nước, chuyển tiền vào trương mục ngân hàng cá nhân và lấy Thẻ EIP thay thế nếu cần mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào. Họ cũng có thể kiểm tra số dư thẻ của mình trực tuyến, thông qua ứng dụng di động hoặc qua điện thoại mà không mất phí. Thẻ EIP cung cấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng bao gồm một số biện pháp bảo vệ chống lại gian lận, mất mát và các lỗi khác.

Thẻ EIP được gửi trong một phong bì màu trắng với con dấu nổi bật của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Nó có chữ Visa ở mặt trước của Thẻ và tên ngân hàng phát hành, MetaBank®, N..A, ở mặt sau của thẻ. Mỗi thư sẽ bao gồm hướng dẫn về cách kích hoạt và sử dụng Thẻ EIP một cách an toàn.

Economic Impact Payment sample card
Sample EIP Card envelope


Thẻ EIP đang được phát hành cho những người nhận đủ điều kiện trên tất cả 50 tiểu bang và District of Columbia Các cư dân của miền Tây Hoa Kỳ nói chung có nhiều khả năng nhận được Thẻ EIP hơn.

Việc phát hành nhanh chóng đợt chi trả thứ hai này theo sau việc chi trả thành công hơn $270 tỷ trong Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của Đạo Luật CARES vào đầu năm nay. Để kiểm tra trạng thái chi trả, hãy truy cập IRS.gov/getmypayment. Để biết thêm thông tin về Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, hãy truy cập IRS.gov/eip.