Bạn cần ai đó giúp chuẩn bị tờ khai thuế?

Có nhiều loại người giúp khai thuế, bao gồm các đại diện được công nhận, kế toán viên công chứng, luật sư và nhiều người khác mà không có bằng cấp chuyên nghiệp. Bạn mong muốn người khai thuế của mình có kỹ năng chuẩn bị tờ khai thuế và khai thuế thu nhập của bạn một cách chính xác. Bạn tin tưởng người đó khi cung cấp thông tin mang tính cá nhân nhất. Họ biết về hôn nhân, thu nhập, con cái và số An sinh Xã hội - các chi tiết về đời sống tài chính của bạn.

Hầu hết những người giúp khai thuế đều cung cấp dịch vụ thuế xuất sắc và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mỗi năm, một số người nộp thuế bị thiệt hại về tài chính vì họ chọn sai người giúp khai thuế. Hãy nhớ kiểm tra mẹo để chọn người khai thuế và cách để tránh những người khai thuế "ma" thiếu đạo đức.

Tôi cần người khai thuế như thế nào?

Bất kỳ ai cũng có thể là người khai thuế được trả tiền miễn là họ có Mã số thuế của Người khai thuế (PTIN) của IRS. Tuy nhiên, những người khai thuế có trình độ kỹ năng, giáo dục và chuyên môn khác nhau.

Tìm hiểu thêm về bằng cấp và trình độ (tiếng Anh) của người khai thuế. Xem video Chọn người khai thuế một cách khôn ngoan (tiếng Anh). Nhận thông tin về chương trình Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA).

Làm cách nào để kiểm tra bằng cấp của người khai thuế?

Danh bạ Người khai thuế Liên bang của IRS có Chứng chỉ và Tiêu chuẩn chọn lọc (tiếng Anh) của chúng tôi có thể giúp bạn tìm những người giúp khai thuế trong khu vực của bạn, những người hiện có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc có Hồ sơ hoàn thành Chương trình Mùa khai thuế hàng năm. Bạn cũng có thể kiểm tra các tổ chức chuyên nghiệp (tiếng Anh) mà nhiều người khai thuế làm việc cho họ.

Nếu tôi có khiếu nại về người khai thuế thì sao?

Gian lận của người khai thuế nằm trong danh sách những trò lừa đảo thuế phổ biến.

IRS cung cấp mẹo để tránh những người khai thuế vô đạo đức và cam kết điều tra những người khai thuế được trả tiền mà có hành động không đúng.

Hãy khiếu nại (tiếng Anh) nếu bạn bị ảnh hưởng về mặt tài chính do các thực hành về thuế sai trái khoặc không đúng cách của người khai thuế.