Chủ Đề 151 Quyền Khiếu Nại của Quý Vị

IRS hợp tác với người đóng thuế để cố gắng dàn xếp những tranh cãi thuế vụ mà khỏi phải phân xử tố tụng trước tòa án thông qua tiến trình khiếu nại hành chính. Vai trò của Văn Phòng Khiếu Nại Độc Lập (Ban Khiếu Nại) là cứu xét độc lập vấn đề tranh cãi và cân nhắc quan điểm của cả người đóng thuế lẫn IRS. Ban Khiếu Nại cố gắng giải quyết những tranh cãi về thuế theo cách công bằng và  vẫn vô tư đối với cả hai bên.

IRS sẽ gởi bản tường trình và/hoặc lá thư cho quý vị để giải bày những điều chỉnh đề nghị hoặc hành động truy thu trù định hay đã thực hiện. Tài liệu đó cũng cho biết quý vị có quyền yêu cầu họp mặt với Viên Chức Khiếu Nại hoặc Dàn Xếp, và cho biết cả cách yêu cầu tổ chức họp mặt. Ngoài kết quả cứu xét, quý vị còn có thể khiếu nại nhiều điều khác, chẳng hạn như tiền phạt, tiền lời, tiền phạt phục hồi quỹ tín thác, vấn đề cầm giữ, tịch biên tài sản và đề nghị thỏa hiệp. Nếu yêu cầu họp mặt để khiếu nại thì nhớ chuẩn bị sẵn các hồ sơ và tài liệu để minh chứng quan điểm của quý vị.

Họp mặt để khiếu nại là buổi gặp không chánh thức. Quý vị có thể tự đại diện, hoặc nhờ luật sư, kế toán viên hay người đã được phép hành nghề trước IRS đại diện cho quý vị. Nếu quý vị không đạt được thỏa thuận với Viên Chức Khiếu Nại hoặc Dàn Xếp, hoặc không muốn kháng kiện trong phạm vi IRS, thì có thể khiếu nại một số cơ chế hành động lên tòa án.

Muốn biết thêm thông tin về Ban Khiếu Nại và thông tin về cách ngăn tích lũy tiền lời trong bất cứ trách nhiệm trả nợ dự kiến nào, thì tham khảo Ấn Bản 5, Quyền Khiếu Nại và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Không Đồng Ý (Tiếng Anh) Ấn Bản 556, Cứu Xét Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại và Xin Hoàn Lại Tiền Thuế (Tiếng Anh). Cũng có thể tham khảo Ấn Bản 1660, Quyền Khiếu Nại Truy Thu (Tiếng Anh). Nên đến trang Ban Khiếu Nại rồi tìm thêm thông tin về những tiến trình khác để giải quyết tranh cãi, được hướng dẫn chuyên môn, các chương trình quốc tế, và hơn thế nữa.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về tiến trình Khiếu Nại bằng cách xem Tiến Trình Khiếu Nại - Các Vấn Đề Cứu Xét (Tiếng Anh) trên YouTube. Và cũng có thể xem tin tức mới nhất của Ban Khiếu Nại, thông tin và hướng dẫn dàn xếp nếu vào các tài khoản Twitter Tin Tức IRS (Tiếng Anh)Chuyên Gia Khai Thuế của IRS (Tiếng Anh).