Chủ đề số 151, Quyền kháng cáo của bạn

IRS làm việc với người đóng thuế để cố gắng giải quyết các tranh chấp về thuế nhằm tránh các thủ tục ra tòa thông qua quy trình kháng cáo hành chính. Vai trò của Văn phòng Kháng cáo độc lập (Phòng Kháng cáo) của IRS là thực hiện một cuộc đánh giá độc lập về tranh chấp thuế và xem xét các quan điểm của cả người đóng thuế và IRS. Phòng Kháng cáo cố gắng giải quyết các tranh chấp về thuế một cách công bằng và giữ khách quan cho cả hai bên.

IRS sẽ gửi cho bạn một báo cáo và / hoặc thư giải thích các điều chỉnh được đề xuất hoặc hành động truy thu được đề xuất hoặc đã thực hiện. Thư từ cũng cho bạn biết chung về quyền của bạn để yêu cầu một cuộc họp với một Viên chức Kháng cáo hoặc Dàn xếp, cũng như cách đưa ra yêu cầu của bạn cho một cuộc họp. Ngoài các điều chỉnh về kiểm xét, nhiều điều khác có thể được kháng cáo, chẳng hạn như hình phạt, việc từ chối giảm lãi suất, hình phạt thu hồi quỹ tín thác, tiền bồi thường, thuế và việc từ chối đề nghị thỏa hiệp. Nếu bạn yêu cầu một hội nghị Kháng cáo, hãy chuẩn bị để hỗ trợ quan điểm của bạn bằng các hồ sơ và tài liệu.

Hội nghị Kháng cáo là một cuộc gặp mặt không chính thống. Bạn có thể đại diện cho mình hoặc nhờ luật sư, kế toán viên được chứng nhận, hoặc cá nhân khác được ủy quyền hành nghề trước Phòng Kháng cáo đại diện cho bạn. Để biết thêm thông tin, xem Thông tư 230, Các quy định quản lý hành nghề trước Sở Thuế vụ (tiếng Anh)PDF. Nếu bạn không đạt được thỏa thuận với Viên chức Kháng cáo hoặc Dàn xếp hoặc bạn không muốn kháng cáo với IRS, bạn có thể kháng cáo một số hành động thông qua các tòa án.

Muốn biết thêm thông tin về Phòng Kháng cáo và thông tin về cách ngăn tích lũy tiền lời trong bất cứ nợ dự kiến nào, thì tham khảo Ấn phẩm 5, Quyền kháng cáo của bạn và cách chuẩn kháng nghị nếu bạn không đồng ý (tiếng Anh)PDF và Ấn phẩm 556, Kiểm tra Tờ khai, Quyền kháng cáo, và Yêu cầu hoàn thuế (tiếng Anh). Cũng có thể tham khảo Ấn phẩm 1660, Quyền kháng cáo truy thu (tiếng Anh)PDF và Ấn phẩm 1, Quyền hạn của Người đóng thuế. Nên đến trang Phòng Kháng cáo rồi tìm thêm thông tin về những tiến trình khác để giải quyết tranh cãi, được hướng dẫn chuyên môn, các chương trình quốc tế, và hơn thế nữa.

Và cũng có thể xem tin tức mới nhất của Phòng Kháng cáo, thông tin và hướng dẫn dàn xếp bằng cách theo dõi Tin tức của IRS (tiếng Anh) và tài khoản Chuyên gia thuế của IRS (tiếng Anh).