Chủ Đề Số 151, Quyền Kháng Cáo của Quý Vị

IRS làm việc với người đóng thuế để cố gắng giải quyết các tranh chấp về thuế nhằm tránh các thủ tục ra tòa thông qua quy trình kháng cáo hành chính. Vai trò của Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập (Phòng Kháng Cáo) của IRS là thực hiện một cuộc đánh giá độc lập về tranh chấp thuế và xem xét các quan điểm của cả người đóng thuế và IRS. Phòng Kháng Cáo cố gắng giải quyết các tranh chấp về thuế một cách công bằng và giữ khách quan cho cả hai bên.

IRS sẽ gửi cho quý vị một báo cáo và / hoặc thư giải thích các điều chỉnh được đề xuất hoặc hành động truy thu được đề xuất hoặc đã thực hiện. Thư từ cũng cho quý vị biết chung về quyền của quý vị để yêu cầu một cuộc họp với một Viên Chức Kháng Cáo hoặc Dàn Xếp, cũng như cách đưa ra yêu cầu của quý vị cho một cuộc họp. Ngoài các điều chỉnh về kiểm xét, nhiều điều khác có thể được kháng cáo, chẳng hạn như hình phạt, việc từ chối giảm lãi suất, hình phạt thu hồi quỹ tín thác, tiền bồi thường, thuế và việc từ chối đề nghị thỏa hiệp. Nếu quý vị yêu cầu một hội nghị Kháng Cáo, hãy chuẩn bị để hỗ trợ quan điểm của quý vị bằng các hồ sơ và tài liệu.

Hội nghị Kháng Cáo là một cuộc gặp mặt không chính thống. Quý vị có thể đại diện cho mình hoặc nhờ luật sư, kế toán, hoặc cá nhân khác được ủy quyền hành nghề trước khi IRS đại diện cho quý vị. Nếu quý vị không đạt được thỏa thuận với Viên Chức Kháng Cáo hoặc Dàn Xếp hoặc quý vị không muốn kháng cáo với IRS, quý vị có thể kháng cáo một số hành động thông qua các tòa án.

Muốn biết thêm thông tin về Phòng Kháng Cáo và thông tin về cách ngăn tích lũy tiền lời trong bất cứ nợ dự kiến nào, thì tham khảo Ấn Phẩm 5, Quyền Kháng Cáo và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Không Đồng Ý (tiếng Anh) PDF và Ấn Phẩm 556, Kiểm Xét Tờ Khai Thuế, Quyền Kháng Cáo và Yêu Cầu Hoàn Thuế (tiếng Anh). Cũng có thể tham khảo Ấn Phẩm 1660, Quyền Kháng cáo Truy Thu (tiếng Anh)PDF. Nên đến trang Phòng Kháng cáo rồi tìm thêm thông tin về những tiến trình khác để giải quyết tranh cãi, được hướng dẫn chuyên môn, các chương trình quốc tế, và hơn thế nữa.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về tiến trình Kháng Cáo bằng cách xem Quá Trình Kháng Cáo: Các Vấn Đề về Kiểm Xét (tiếng Anh) trên YouTube. Và cũng có thể xem tin tức mới nhất của Phòng Kháng Cáo, thông tin và hướng dẫn dàn xếp bằng cách theo dõi Tin Tức của IRS (tiếng Anh) và tài khoản Twitter Chuyên Gia Thuế của IRS (tiếng Anh).