Nếu bạn đầu tư vào năng lượng tái sinh cho nhà bạn như là năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, pin nhiên liệu hay công nghệ dự trữ pin, bạn có thể đủ điều kiện nhận tín thuế tài sản nhà ở có năng lượng sạch hàng năm.

Trên trang này

Cách hoạt động

Tín thuế Nhà ở có năng lượng sạch bằng 30% chi phí cho tài sản có năng lượng sạch mới, đủ điều kiện (tiếng Anh) cho nhà của bạn được lắp đặt bất cứ lúc nào từ năm 2022 đến 2032. Tỷ lệ phần trăm của tín thuế giảm dần xuống 26 phần trăm đối với tài sản được đưa vào sử dụng vào năm 2033 và 22 phần trăm đối với tài sản được đưa vào sử dụng vào năm 2034. Bạn có thể nhận tín thuế nếu bạn thực hiện cải thiện việc tiết kiệm năng lượng cho nhà ở của mình tại Hoa Kỳ.

Tín thuế này không hoàn lại, vì vậy số tiền tín thuế bạn nhận được không thể vượt quá số tiền bạn nợ về thuế. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục chuyển tiếp các khoản tín thuế không sử dụng, và áp dụng nó để giảm thuế bạn nợ trong những năm tới. Không bao gồm tiền lãi đã trả bao gồm phí khởi nguồn vốn vay.

Khoản tín thuế này không có giới hạn hàng năm hay trọn đời ngoại trừ giới hạn tín thuế đối với tài sản có pin nhiên liệu. Bạn có thể yêu cầu tín thuế hàng năm mà bạn lắp đặt tài sản đủ điều kiện cho đến khi tín thuế bắt đầu loại dần trong năm 2033.

Giới hạn Tín thuế cho Tài sản có pin nhiên liệu

Tài sản có pin nhiên liệu được giới hạn ở mức $500 cho mỗi nửa ki-lô-oát năng lực. Nếu có hơn một người sống ở nhà, thì tín thuế kết hợp cho tất cả cư dân không được vượt quá $1.667 cho mỗi nửa ki-lô-oát năng lượng pin nhiên liệu.

Ai đủ điều kiện

Bạn có thể yêu cầu tín thuế tài sản nhà ở có năng lượng sạch để cải thiện ngôi nhà chính của mình, cho dù bạn có sở hữu hay thuê nó. Ngôi nhà chính của bạn thường là nơi bạn sống hầu hết thời gian. Khoản tín thuế này áp dụng cho những ngôi nhà mới hoặc hiện có nằm ở Hoa Kỳ.

Bạn không thể yêu cầu tín thuế nếu bạn là chủ đất hay chủ tài sản khác mà không sống trong nhà đó.

Bạn có thể yêu cầu tín thuế cho một số cải thiện nhất định dành cho ngôi nhà thứ hai ở Hoa Kỳ mà bạn sống bán thời gian và không cho người khác thuê. Bạn không thể yêu cầu tín thuế cho tài sản pin nhiên liệu cho ngôi nhà thứ hai hoặc cho một căn nhà không ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về nhà ở đủ điều kiện (tiếng Anh).

Sử dụng nhà ở cho kinh doanh

Nếu bạn chỉ sử dụng một tài sản cho mục đích kinh doanh, bạn không thể yêu cầu tín thuế.

Nếu bạn sử dụng một phần nhà của mình cho việc kinh doanh, thì khoản tín thuế tối đa cho các chi phí năng lượng sạch đủ điều kiện sẽ như sau:

 • Sử dụng cho kind doanh đến 20%: tín thuế đầy đủ
 • Sử dụng cho kind doanh nhiều hơn 20%: tín thuế dựa trên tỷ lệ chi phí được phân bổ cho mục đích sử dụng phi kinh doanh

Tìm hiểu thêm về ai có thể yêu cầu tín thuế (tiếng Anh).

Chi phí đủ điều kiện

Chi phí đủ điều kiện bao gồm chi phí cho những tài sản năng lượng sạch mới (tiếng Anh) bao gồm:

 • Tấm điện mặt trời
 • Máy đun nước năng lượng mặt trời
 • Quạt gió
 • Máy bơm nhiệt bằng địa nhiệt
 • Pin nhiên liệu
 • Công nghệ lưu trữ pin (bắt đầu năm 2023)

Tài sản năng lượng sạch đã sử dụng (được sở hữu trước đó) không đủ điều kiện.

Các chi phí đủ điều kiện có thể bao gồm chi phí lao động cho việc chuẩn bị tại chỗ, lắp ráp hoặc lắp đặt nguyên gốc tài sản và để nối đường ống hoặc dây điện vào nhà.

Các hợp phần xây dựng truyền thống mà chủ yếu phục vụ cho chức năng kết cấu hay lợp mái nói chung không đủ điều kiện. Ví dụ, các kèo mái nhà và ván lợp truyền thống hỗ trợ các tấm năng lượng mặt trời không đủ điều kiện, nhưng ngói mặt trời và các tấm pin mặt trời lại được bởi vì chúng tạo ra năng lượng sạch.

Trợ cấp, giảm giá và ưu đãi

Khi tính toán tín thuế của mình, bạn có thể cần phải trừ đi trợ cấp, giảm giá, hoặc các ưu đãi tài chính khác từ chi phí cho tài sản đủ điều kiện của bạn vì chúng được coi là điều chỉnh giá mua.

Trợ cấp tiện ích để mua hoặc lắp đặt tài sản năng lượng sạch sẽ được trừ ra từ các chi phí đủ điều kiện. Điều này đúng cho dù trợ cấp có đến trực tiếp với bạn hay cho nhà thầu thay mặt bạn. Tuy nhiên, các chi phí tiện ích cho năng lượng sạch mà bạn bán lại cho mạng lưới điện, chẳng hạn như các khoản tín dụng đo lường, không ảnh hưởng đến các chi phí đủ điều kiện.

Giảm giá được trừ khỏi các chi phí đủ điều kiện nếu tất cả các khoản này được áp dụng:

 • Giảm giá được dựa trên giá trị của tài sản
 • Nó đến từ một người nào đó liên quan đến việc bán như nhà sản xuất, nhà phân phối, người bán hoặc người lắp đặt
 • Không được cung cấp dưới dạng thanh toán cho các dịch vụ bạn cung cấp

Các ưu đãi về hiệu quả sử dụng năng lượng của tiểu bang nói chung không bị trừ khỏi các chi phí đủ điều kiện trừ khi chúng được coi là giảm giá hoặc điều chỉnh giá mua theo luật thuế thu nhập liên bang. Nhiều bang coi các ưu đãi hiệu quả về năng lượng là giảm giá mặc dù chúng không đủ điều kiện theo định nghĩa đó. Những ưu đãi đó có thể bao gồm trong tổng thu nhập của bạn cho mục đích thuế thu nhập liên bang. Tìm hiểu thêm về cách trợ cấp ảnh hưởng đến tín thuế năng lượng gia dụng (tiếng Anh).

Tài sản có năng lượng sạch đủ điều kiện

Tài sản có năng lượng sạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau để được hưởng tín thuế tài sản nhà ở có năng lượng sạch.

Máy đun nước năng lượng mặt trời phải được công chứng nhận bởi Công ty Định lượng mặt trời hoặc một thực thể có thể so sánh được tiểu bang của bạn xác nhận.

Máy bơm nhiệt bằng địa nhiệt phải đáp ứng các yêu cầu của Energy Star áp dụng vào lúc mua.

Công nghệ lưu trữ pin phải có công suất tối thiểu 3 kilôoát giờ.

Cách yêu cầu tín thuế

Nộp Mẫu 5695,Tín thuế Năng lượng cho nhà ở (tiếng Anh) với tờ khai thuế để yêu cầu tín thuế. Bạn phải yêu cầu tín thuế cho năm thuế khi tài sản được lắp đặt, không chỉ mua.

Để được hướng dẫn bổ sung về cách yêu cầu tín thuế cho nhà ở có năng lượng sạch, hãy làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi (tiếng Anh).

Tài nguyên liên quan