Thiện Nguyện Viên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ

Học cách khai thuế đồng thời tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của quý vị. Làm thế nào quý vị có thể tạo ra sự khác biệt? Thật đơn giản. Hãy tự nguyện giúp đỡ cộng đồng của quý vị bằng cách giúp khai thuế miễn phí với Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện (VITA) hoặc Cố Vấn Thuế Cho Lão Niên (TCE).

Quý vị sẽ được đào tạo để cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho các gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình, những người cần hỗ trợ khai thuế. Là một thiện nguyện viên, quý vị sẽ tham gia cùng với hàng nghìn người khác, những người mỗi năm giúp khai hàng triệu tờ khai thuế tại hàng nghìn điểm thuế trên toàn quốc.

Nếu quý vị muốn hợp tác với chúng tôi để tài trợ hoặc tổ chức một địa điểm khai thuế miễn phí trong khu vực của quý vị, quý vị cũng có thể hoàn thành và gửi Đăng Ký Đối Tác Và Thiện Nguyện Viên Chương Trình VITA/TCE (tiếng Anh) và chúng tôi chắc chắn sẽ theo dõi yêu cầu của quý vị.

Chương trình này hoạt động như thế nào? Là một thiện nguyện viên về thuế tận tâm, quý vị sẽ được chỉ định làm việc với một tổ chức tài trợ, trước tiên được đào tạo và sau đó bắt đầu hoạt động thiện nguyện tại một địa điểm trong cộng đồng của quý vị. Đào tạo được cung cấp ở cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Các điểm thuế thường mở cửa vào ban đêm và cuối tuần và giờ làm việc linh hoạt. Quý vị chắc chắn sẽ tìm thấy một điểm thiện nguyện gần với quý vị.

Quý vị quan tâm?

Để biết thêm thông tin và các bước tiếp theo, hãy gửi yêu cầu của quý vị ngay bây giờ bằng cách sử dụng Đăng Ký Đối Tác Và Thiện Nguyện Viên Chương Trình VITA/TCE (tiếng Anh) và quý vị sẽ tiến thêm một bước nữa để trở thành thiện nguyện viên thuế của chương trình VITA hoặc TCE và cống hiến cho cộng đồng của quý vị. Chúng tôi sẽ chia sẻ sự quan tâm thiện nguyện của quý vị với các tổ chức tài trợ trong khu vực của quý vị để liên lạc sau này.

Thiện Nguyện Viên Làm Gì?

Tại Sao Mọi Người Làm Thiện Nguyện?

Đào Tạo Thiện Nguyện Viên

Các Nguồn Trợ Giúp Thiện Nguyện Viên

Lấy Các Sản Phẩm In

Các sản phẩm in hạn chế chỉ dành cho các thiện nguyện viên trong chương trình VITA và TCE. Công tác đào tạo đối tác được chỉ định hoặc điều phối viên địa bàn sẽ cung cấp tất cả các sản phẩm in cần thiết cho việc đào tạo thiện nguyện viên. Công chúng có thể tải xuống các phiên bản điện tử của các sản phẩm này. IRS cung cấp quyền truy cập vào phiên bản điện tử của các sản phẩm trên trang web Mẫu và Ấn phẩm IRS.gov.

Khai Thuế Miễn Phí