Thông tin và các mẫu thuế trợ năng có sẵn tại Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế của IRS

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-88, ngày 6 tháng 7 năm 2023

IRS cố gắng phục vụ tất cả người đóng thuế bằng cách cung cấp thông tin thuế ở nhiều định dạng và ngôn ngữ khác nhau. Là một phần của mục tiêu đó, Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế (tiếng Anh) của IRS cung cấp các sản phẩm trợ năng để giúp những người sử dụng công nghệ hỗ trợ như phần mềm đọc màn hình, màn hình chữ nổi có thể chỉnh sửa, phần mềm phóng đại màn hình và phần mềm nhận dạng giọng nói.

Mọi người có thể xem và tải xuống hàng trăm mẫu và ấn phẩm thuế ở các định dạng thay thế, nhiều trong số đó có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, bao gồm:

  • Chỉ văn bản
  • Các tệp có chữ nổi Braille
  • HTML thân thiện với trình duyệt
  • PDF trợ năng
  • PDF in khổ lớn

Địa chỉ để có được các sản phẩm thuế trợ năng

Mọi người có thể tải xuống các mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm thuế trợ năng từ trang Mẫu và Ấn Phẩm Trợ Năng (tiếng Anh) của IRS.gov. Họ cũng có thể yêu cầu bản sao giấy bằng cách gọi 800-TAX-FORM hoặc 800-829-3676.

Cách yêu cầu thông báo thuế ở các định dạng trợ năng

Để nhận thông báo thuế của IRS ở định dạng chữ nổi, bản in lớn, âm thanh và điện tử – bao gồm thông báo về các khoản thuế bổ sung hoặc tiền phạt còn nợ – người đóng thuế có thể hoàn thành Mẫu 9000, Tùy Chọn Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế (tiếng Anh) PDF. Để gửi mẫu, người đóng thuế có thể:

  • Gửi kèm mẫu đã hoàn thành với tờ khai thuế của họ
  • Gửi mẫu qua bưu điện dưới dạng mẫu độc lập đến IRS theo địa chỉ trên mẫu
  • Gọi 800-829-1040

Sau khi IRS xử lý Mẫu 9000 của người đóng thuế, thì các thông báo trong tương lai sẽ đến theo định dạng ưu tiên của người đóng thuế.

Để yêu cầu thông báo bằng ngôn ngữ ưu tiên, người đóng thuế có thể hoàn thành Mẫu 1040 Phụ Lục LEP. Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế cung cấp tất cả các định dạng phương tiện truyền thông thay thế bằng tiếng Tây Ban Nha và tất cả các ngôn ngữ có sẵn ở dạng bản in lớn. Và Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế đang nỗ lực giới thiệu nhiều nguồn trợ giúp IRS hơn ở các định dạng trợ năng.

Đường dây trợ giúp trợ năng có thể trả lời các câu hỏi

Đường Dây Trợ Giúp Trợ Năng của IRS có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến các dịch vụ trợ năng và các định dạng phương tiện truyền thông thay thế có sẵn cho người đóng thuế khuyết tật. Để được hỗ trợ trợ năng, người đóng thuế có thể gọi 833-690-0598.

Để được hỗ trợ về luật thuế, tiền hoàn thuế và các vấn đề liên quan đến tài khoản khác, mọi người có thể truy cập trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị của IRS.gov. Đường Dây Trợ Giúp Trợ Năng không có quyền truy cập vào tài khoản IRS của người đóng thuế.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)