Sau khi thiên tai xảy ra, việc nhận được bản sao của các hồ sơ quan trọng có thể giúp mọi người xây dựng lại cuộc sống

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-126, ngày 17 tháng Tám, 2022

Việc góp nhặt những mảnh vụn sau thiên tai có thể là một thách thức. Hỏa hoạn hoặc lũ lụt có thể đã phá hủy hồ sơ cá nhân và tài chính, bao gồm cả hồ sơ cần thiết để phục hồi các tổn thất liên quan đến thiên tai. Mọi người có thể cần tài liệu cho mục tiêu thuế vụ, các chương trình hỗ trợ liên bang hoặc yêu cầu bảo hiểm.

Trong khi tài sản cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể đã bị phá hủy, thì cũng không mất hết hy vọng. Dưới đây là một số bước có thể giúp mọi người xây dựng lại các hồ sơ quan trọng.

Hồ sơ thuế

  • Nhận bản ghi tờ khai thuế miễn phí ngay bằng cách sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi trên IRS.gov.
  • Yêu cầu bản ghi bằng cách gọi số 800-908-9946 và làm theo gợi ý.

Bản tường trình tài chánh

Mọi người có thể thu thập các báo cáo trước đây từ công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của mình. Những hồ sơ này có thể có sẵn trên mạng điện toán. Mọi người cũng có thể liên lạc với ngân hàng của mình để nhận bản sao giấy của các báo cáo này.

Hồ sơ tài sản

  • Để lấy các giấy tờ liên quan đến bất động sản, chủ nhà có thể liên lạc với công ty xác nhận quyền sở hữu, công ty bảo chứng hoặc ngân hàng đã xử lý việc mua nhà hoặc bất động sản khác của mình.
  • Những người đóng thuế đã cải tạo nhà có thể liên lạc với các nhà thầu đã thực hiện công việc này và yêu cầu các bản báo cáo nhằm xác minh công việc trên và chi phí. Họ cũng có thể lấy các bản mô tả bằng văn bản từ bạn bè và người thân, những người đã thấy ngôi nhà trước và sau cải tạo.
  • Đối với bất động sản thừa kế, người đóng thuế có thể kiểm tra hồ sơ tòa án để biết giá trị tài sản theo di chúc có chứng thực. Nếu quỹ tín thác hoặc di sản tồn tại, người đóng thuế có thể liên hệ với luật sư đã xử lý quỹ tín thác.
  • Khi không có hồ sơ nào khác, thì mọi người nên tới văn phòng thẩm định viên quận để tìm các hồ sơ cũ có thể đề cập đến giá trị của bất động sản.
  • Chủ xe có thể nghiên cứu giá thị trường hiện tại của hầu hết các loại xe. Các nguồn trợ giúp đều có sẵn trên mạng điện toán và tại hầu hết các thư viện. Các nguồn này bao gồm Sách Xanh của Kelley, Hiệp Hội Các Đại Lý Ô Tô Quốc Gia và Edmunds.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)