Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế chỉ trong một vài cú nhấp chuột bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

Mẹo Thuế của IRS 2022-26, ngày 16 tháng 2, 2022

Dễ dàng theo dõi tình trạng của khoản tiền hoàn thuếvới công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? Công cụ này có sẵn bất cứ lúc nào trên IRS.gov hoặc thông qua Ứng Dụng IRS2Go.

Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng khoản tiền hoàn thuế của mình trong vòng 24 giờ sau khi tờ khai thuế đã nộp điện tử được nhận.

Thời gian hoàn tiền thuế

Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu đưa ra một ngày được điều chỉnh cho phù hợp với cá nhân sau khi tờ khai thuế được xử lý và tiền hoàn thuế được chấp thuận. Mặc dù hầu hết các khoản tiền hoàn thuế được phát hành trong vòng 21 ngày, nhưng một số có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xét duyệt bổ sung.

Dưới đây là một số lý do khiến việc hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian hơn:

  • Tờ khai thuế có thể có lỗi hoặc không hoàn thiện.
  • Tờ khai thuế có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận.
  • Nhiều ngân hàng không xử lý các khoản thanh toán vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

IRS sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện nếu cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế của họ.

Những người đóng thuế đã yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được hoặc tín thuế trẻ em bổ sung, có thể kỳ vọng nhận được tiền hoàn thuế vào ngày 1 tháng 3 nếu:

  • Họ nộp tờ khai thuế trực tuyến
  • Họ chọn nhận tiền hoàn thuế bằng cách ký thác trực tiếp
  • IRS không thấy có vấn đề gì với tờ khai thuế của họ

Cập nhật tiền hoàn thuế nhanh chóng và dễ dàng

Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng tờ khai thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi IRS xác nhận đã nhận được tờ khai được nộp bằng phương thức điện tử hoặc bốn tuần sau khi người đóng thuế gửi tờ khai bằng giấy qua đường bưu điện. Trình theo dõi của công cụ này hiển thị tiến trình trong ba giai đoạn:

  1. Tờ khai thuế đã được nhận
  2. Tiền hoàn thuế đã được duyệt
  3. Tiền hoàn thuế đã được gửi đi

Để sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?, người đóng thuế phải nhập số An Sinh Xã Hội hoặc Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế, tư cách khai thuế của họ và số tiền hoàn thuế làm tròn chính xác của họ. IRS cập nhật công cụ này mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra nhiều hơn một lần mỗi ngày.

Việc gọi cho IRS sẽ không đẩy nhanh quá trình hoàn thuế. Thông tin có sẵn trên công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? giống như thông tin mà các nhân viên trợ giúp qua điện thoại của IRS có.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)