Khoản Chi Trả Tín Thuế Trẻ Em: Cổng thông tin trực tuyến của IRS hiện đã có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha; Ngày 29 tháng 11 là ngày cuối cùng để các gia đình chọn không sử dụng công cụ này hoặc thực hiện các thay đổi khác

IR-2021-235, ngày 23 tháng 11 năm 2021

WASHINGTON — Tuần này Sở Thuế Vụ đã ra mắt phiên bản tiếng Tây Ban Nha mới của Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em (CTC-UP). Công cụ này được thiết kế để giúp các gia đình thực hiện những thay đổi đối với khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng mà họ đang nhận từ IRS một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Những gia đình nào đang nhận khoản tiền trả hàng tháng sẽ sử dụng CTC-UP để cập nhật tài khoản của họ. Giờ đây, mọi tính năng mà trước đây chỉ có bằng tiếng Anh cũng đã có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Những cập nhật được thực hiện không muộn hơn 11:59 tối Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 sẽ được phản ánh trong khoản tiền trả hàng tháng cuối cùng trong năm 2021 được lên lịch vào ngày 15 tháng 12.

Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, hầu hết các gia đình đủ điều kiện bắt đầu nhận được khoản tiền trả hàng tháng tính từ tháng Bảy. Đối với những gia đình này, mỗi khoản chi trả có giá trị lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Khoản chi trả này sẽ dựa trên các tờ khai thuế nộp cho năm 2019 hoặc 2020, bao gồm cả những người đã đăng ký trực tuyến với IRS.

Cổng thông tin CTC-UP chỉ có sẵn trên IRS.gov cho phép các gia đình xác minh tính đủ điều kiện để nhận khoản chi trả và sau đó lựa chọn:

  • Chuyển từ nhận chi phiếu giấy sang ký gửi trực tiếp;
  • Thay đổi tài khoản khi khoản chi trả của họ được ký gửi trực tiếp;
  • Cập nhật địa chỉ gửi thư của họ;
  • Ngừng các khoản tiền trả hàng tháng và
  • Phản ánh những thay đổi đáng kể trong thu nhập mà có thể làm tăng hoặc giảm các khoản tiền trả hàng tháng của họ.

Hãy nhớ thực hiện thay đổi không muộn hơn 11:59 tối Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11. Để truy cập cổng thông tin, vui lòng truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021.

Các gia đình thường nhận được một nửa tổng số tiền CTC của họ dưới hình thức các khoản ứng trước hàng tháng trong năm 2021. Họ có thể yêu cầu phần còn lại của khoản tín thuế khi nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào năm sau. Để giúp họ làm điều đó, vào đầu năm 2022, các gia đình sẽ nhận được Thư 6419 ghi lại bất kỳ khoản ứng trước nào được cấp cho họ trong năm 2021 và số lượng trẻ đủ điều kiện được sử dụng để tính những khoản ứng trước này.

Những người không phải khai thuế có thể nhận khoản chi trả nhận một lần vào năm tới; các đối tác cộng đồng có thể trợ giúp

IRS khuyến khích các đối tác và nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin và sử dụng công cụ trực tuyến sẵn có nhằm trợ giúp về Tín Thuế Trẻ Em mở rộng cho những người không phải khai thuế, gia đình có thu nhập thấp cũng như các nhóm chưa được tiếp cận đầy đủ khác. Mặc dù bây giờ là quá muộn để đăng ký nhận khoản ứng trước CTC trong năm 2021, nhưng những gia đình đủ điều kiện vẫn có thể hưởng toàn bộ phúc lợi của khoản tín thuế.

Để làm được điều đó, bất kỳ gia đình đủ điều kiện nào đã bỏ lỡ các khoản tiền trả hàng tháng trong năm nay vẫn có thể nhận được khoản chi trả nhận một lần bằng cách nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào năm tới. Điều này bao gồm những gia đình không thường xuyền cần nộp hồ sơ khai thuế với IRS.

Liên kết đến các công cụ trực tuyến, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và những tài nguyên hữu ích khác hiện có sẵn trên trang mạng về khoản ứng trước CTC đặc biệt năm 2021 của IRS.