Làm rõ những lầm tưởng về tiền hoàn thuế liên bang

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-49, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế liên bang, họ háo hức muốn biết thông tin chi tiết về tiền hoàn thuế của mình. Khi nói đến tiền hoàn thuế, có một số lầm tưởng phổ biến có thể gây hiểu lầm cho người đóng thuế.

Lầm tưởng: Gọi cho IRS, nhà cung cấp phần mềm thuế hoặc chuyên gia thuế sẽ được cung cấp ngày hoàn tiền thuế chính xác hơn

Nhiều người nghĩ rằng nói chuyện với IRS, nhà cung cấp phần mềm thuế hoặc chuyên gia thuế của họ là cách tốt nhất để biết khi nào họ sẽ được hoàn thuế. Cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế là làm trực tuyến thông qua công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go.

Người đóng thuế có thể gọi đường dây nóng về tiền hoàn thuế tự động theo số 800-829-1954. Đường dây nóng này có thông tin tương tự như công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? và các trợ lý qua điện thoại của IRS. Không cần gọi cho IRS trừ khi Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? cho biết nên làm như vậy.

Lầm tưởng: Yêu cầu bản ghi thuế là một cách bí mật để biết ngày hoàn thuế

Làm việc này sẽ không giúp người đóng thuế biết được khi nào họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? cho người đóng thuế biết rằng tờ khai thuế đã được nhận và IRS đã chấp thuận hoặc gửi tiền hoàn thuế.

Lầm tưởng: Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? chắc hẳn phải sai vì chưa có ngày ký thác

Các cập nhập lên Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên cả IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go đều được thực hiện mỗi ngày một lần, thường là qua đêm. Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản hoàn thuế trong vòng 21 ngày, nhưng có thể lâu hơn. Nếu IRS cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế, cơ quan này sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện. Người đóng thuế cũng nên xem xét thời gian để ngân hàng gửi tiền hoàn thuế vào tài khoản của người đóng thuế. Những người đang chờ tiền hoàn thuế qua thư nên dự kiến về thời gian nhận được chi phiếu.

Lầm tưởng: Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? chắc hẳn phải sai vì số tiền hoàn thuế ít hơn dự kiến

một số yếu tố có thể khiến số tiền hoàn thuế ít hơn dự kiến. IRS sẽ gửi thư giải thích qua đường bưu điện cho người đóng thuế nếu những điều chỉnh này được thực hiện. Một số người đóng thuế cũng có thể nhận được thư từ Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Tài Chính nếu số tiền hoàn thuế của họ bị giảm xuống để bù trừ các nghĩa vụ tài chánh nhất định. Trước khi gọi, hãy kiểm tra Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc đợi thư để hiểu lý do thực hiện thay đổi. Điều này có thể giúp người đóng thuế biết cách phản hồi, nếu cần.

Lầm tưởng: Nhận được tiền hoàn thuế trong năm nay có nghĩa là không cần điều chỉnh khấu lưu cho năm 2022

Để tránh bị bất ngờ trong năm tới, người đóng thuế nên thực hiện thay đổi ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho năm sau. Một cách để làm điều này là điều chỉnh khoản khấu lưu thuế của họ với chủ lao động. Công cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế xác định xem chủ lao động của họ có khấu lưu đúng số tiền hay không. Những người đóng thuế trải qua một sự kiện trong đời như kết hôn, ly hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc không thể khai một người là người phụ thuộc được nữa được khuyến khích kiểm tra khoản khấu lưu của mình. Người đóng thuế có thể sử dụng kết quả từ Công cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để hoàn thành và nộp Mẫu W-4 mới, Chứng Thư Khấu Lưu Thuế Của Nhân viên, cho chủ lao động của họ càng sớm càng tốt. Việc khấu lưu diễn ra trong suốt cả năm, vì vậy tốt hơn hết quý vị nên thực hiện bước này càng sớm càng tốt.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)