Kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp nên bao gồm hồ sơ tài chánh và thông tin thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-69, ngày 17 tháng 5, 2023

Mọi người nên lập một kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp cho hộ gia đình của mình – và bao gồm các bản sao hồ sơ quan trọng và thông tin tài chánh của họ. Bằng cách lập kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và cập nhật kế hoạch đó hàng năm, mọi người sẽ có thể bắt đầu quá trình phục hồi nhanh hơn nếu họ bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc trường hợp khẩn cấp khác.

Dưới đây là một số điều người đóng thuế có thể làm để giúp bảo vệ hồ sơ tài chánh của họ.

Cập nhật kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp hàng năm

Các tình huống cá nhân và doanh nghiệp không ngừng diễn biến vì vậy người đóng thuế nên xem xét kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp của mình hàng năm. Trang web Ready.gov (tiếng Anh) của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ có các nguồn trợ giúp và danh sách kiểm tra để giúp mọi người lập kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Tạo bản sao điện tử của tài liệu 

Người đóng thuế nên giữ tài liệu quan trọng ở một nơi an toàn. Việc này bao gồm bản sao kê ngân hàng, tờ khai thuế và hợp đồng bảo hiểm. Hiện điều này đặc biệt dễ dàng vì nhiều tổ chức tài chánh cung cấp bản sao kê và tài liệu dưới dạng điện tử. Nếu tài liệu gốc chỉ có trên giấy, thì người đóng thuế có thể sử dụng máy quét và lưu chúng trên ổ cứng di động USB hoặc trên đám mây.

Ghi lại đồ có giá trị

Việc ghi lại những đồ có giá trị bằng cách chụp ảnh hoặc quay phim trước khi thiên tai xảy ra giúp dễ dàng yêu cầu các quyền lợi bảo hiểm và thuế hơn. IRS.gov có một sổ tay về tổn thất do thiên tai (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế lập danh sách đồ đạc theo từng phòng.

Hiểu rằng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế có sẵn trong các tình huống thiên tai

Thông tin về Hỗ trợ thiên tai và Cứu trợ khẩn cấp cho Cá nhân và Doanh nghiệp (tiếng Anh) có sẵn tại IRS.gov. Người đóng thuế cũng nên xem lại Ấn phẩm 547, Thiệt hại, Thiên tai, và Trộm cắp.

Những người đóng thuế sống trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố có thể truy cập Vòng quanh Quốc gia (tiếng Anh) trên IRS.gov và nhấp vào tiểu bang của họ để xem xét chương trình giảm nhẹ thuế do thiên tai hiện có. Những người sống ở các quận đủ điều kiện để được cứu trợ thiên tai sẽ được hoãn khai thuế và nộp thuế tự động đối với nhiều tờ khai thuế hiện đang đến hạn và không cần liên lạc với cơ quan này để được cứu trợ.

Những người có câu hỏi liên quan đến thiên tai có thể liên lạc với Đường dây nóng Dịch vụ đặc biệt của IRS theo số 866-562-5227 để nói chuyện với một chuyên gia của IRS được đào tạo để xử lý các vấn đề liên quan đến thiên tai.

Nếu mọi người bị mất giấy tờ thuế, họ có thể yêu cầu bản ghi thuế hoặc yêu cầu bản sao của tờ khai thuế đã nộp trước đó và tệp đính kèm thông qua Nhận bản ghi trên IRS.gov, bằng cách nộp Mẫu 4506 (tiếng Anh) hoặc gọi 800-908-9946.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)