Hãy Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Mùa Thuế: Đối với trường hợp nhiều người, cơ hội tránh những điều bất ngờ trong mùa thuế này sắp hết; Hãy kiểm tra khoản khấu lưu, thanh toán các khoản thuế ước tính ngay bây giờ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2018-220, Ngày 14 tháng 11, 2018

WASHINGTON — Theo Sở Thuế Vụ (IRS), nhiều người đóng thuế có nguy cơ khấu lưu quá ít thuế từ tiền lương vẫn có thể tránh được tình trạng nợ thuế bất ngờ cuối năm bằng cách nhanh chóng cập nhật mẫu khấu lưu (withholding form) mà họ nộp cho chủ thuê lao động.

Mặc dù luật cải cách thuế, ban hành tháng 12 năm ngoái, đã giảm thuế suất cho hầu hết tất cả người đóng thuế, nó cũng nhân lên gần gấp đôi mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn và hạn chế hoặc ngưng hẳn rất nhiều khoản khấu trừ, ngoài nhiều thay đổi khác. Kết quả là những người đóng thuế mà trước đây thường khấu trừ từng khoản (itemize) và bây giờ muốn tận dụng lợi thế của việc tăng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn này, cũng như các hộ gia đình có hai người làm công ăn lương, người lao động có thu nhập phi lương và những người có hoàn cảnh thuế phức tạp, đều là những người có nguy cơ cao nhất vì đã khấu lưu quá ít thuế từ tiền lương. Điều này đặc biệt đúng nếu họ không điều chỉnh khoản khấu lưu của họ vào đầu năm nay.

Đối với những người lao động thường chỉ còn một hoặc hai kỳ lương còn lại trong năm nay, họ sắp hết thời gian để khắc phục bất kỳ sự thiếu hụt nào qua việc tăng khoản khấu lưu. Trong nhiều trường hợp, người lao động bị ảnh hưởng có thể cần phải yêu cầu chủ lao động thu một khoản tiền nhất định từ tiền lương của họ để trang trải bất kỳ sự thiếu hụt nào có thể xảy ra.

Đây là lời nhắc nhở thứ tư trong một số những lời nhắc nhở nhằm giúp người đóng thuế có sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa thuế sắp tới. IRS đã cập nhật trang Chuẩn Bị Sẵn Sàng với các bước quý vị nên thực hiện ngay bây giờ cho mùa thuế năm 2019. Ngoài nhiều thông tin khác, trang web này bao gồm Ấn phẩm 5307 PDFmới, Cơ Bản Về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân Và Gia Đình, nhằm mục đích giúp người đóng thuế nghiên cứu luật này có ảnh hưởng như thế nào đến việc khai thuế cho năm 2018 mà họ sẽ thực hiện trong năm tới.

Do có cải cách thuế, khoản khấu lưu của nhiều người lao động đã giảm xuống vào đầu năm 2018, khiến số tiền trên phiếu lương của họ tăng lên trong năm nay. Kết quả là nhiều người có thể sẽ được hoàn lại ít tiền thuế hơn hoặc thậm chí còn nợ thuế, đặc biệt nếu họ không điều chỉnh khoản khấu lưu sau khi các bảng chiết tính khoản khấu lưu thay đổi.

Kể từ khi các bảng chiết tính khoản khấu lưu được chỉnh sửa có hiệu lực, IRS đã và đang kêu gọi người lao động thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương. Cách nhanh và dễ nhất để làm việc này là sử dungCông Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu hiện có trên trang IRS.gov.

Để sử dụng công cụ này hiệu quả nhất, hãy có sẵn hồ sơ khai thuế của năm ngoái cũng như các phiếu lương trong thời gian gần đây. Sau khi trả lời câu hỏi trên Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu, công cụ sẽ đề xuất số khoản trợ cấp thuế quý vị nên khai trên Mẫu W-4, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên, tức là mẫu người lao động phải nộp cho chủ thuê lao động. Vì chỉ còn vài ngày trong năm nay cho người lao động điển hình, Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu sẽ thường khuyến cáo người lao động yêu cầu chủ thuê lao động giữ lại một khoản tiền nhất định từ tiền lương của họ mỗi kỳ lương.

IRS khuyên tất cả người lao động điền một Mẫu W-4 mới và nộp cho chủ thuê lao động càng sớm càng tốt. Nếu đã quá muộn để thực hiện điều đó, phương pháp khác là thanh toán các khoản thuế ước tính cho IRS. Việc thanh toán các khoản thuế ước tính cũng là một giải pháp tốt cho bất kỳ ai có thu nhập không chịu thuế tạm thu, chẳng hạn như lãi suất, cổ tức, việc làm tự tạo, tăng vốn, giải thưởng và tiền thưởng.

Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân, hiện có trên IRS.gov, nhằm mục đích giúp người đóng thuế chiết tính các khoản thuế này một cách chính xác và đơn giản. Để biết thêm chi tiết về cách thanh toán các khoản thuế ước tính hoặc bổ sung, hãy truy cập trang Vừa Làm Vừa Trả Thuế Để Sau Này Không Mắc Nợ