Trả ngay thì bạn sẽ không nợ: Hướng dẫn về khấu lưu, thuế ước tính,và cách tránh hình phạt thuế ước tính

IRS đã chứng kiến ngày càng nhiều người đóng thuế phải chịu hình phạt thuế ước tính, áp dụng khi ai đó trả thiếu tiền thuế. Số tiền phạt khác nhau nhưng có thể là vài trăm đô la.

IRS kêu gọi người đóng thuế kiểm tra các lựa chọn của mình để tránh những hình phạt này. Việc điều chỉnh khấu lưu trên phiếu lương hoặc số tiền thanh toán cho thuế ước tính có thể giúp tránh bị phạt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người trong nền kinh tế gig, những người có nhiều công việc và những người có những thay đổi lớn trong cuộc đời, chẳng hạn như kết hôn gần đây hoặc có thêm con.

Có một số mẹo đơn giản để giúp người đóng thuế.

Khấu lưu thuế đủ hoặc thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý trong năm có thể giúp bạn tránh gặp vấn đề vào mùa thuế.

Thuế là trả ngay. Điều này có nghĩa là bạn phải trả phần lớn tiền thuế của mình trong năm khi bạn nhận được thu nhập, thay vì trả vào cuối năm.

Có hai cách trả thuế:

  • Khấu lưu từ tiền lương, lương hưu của bạn hoặc một số khoản thanh toán của chính phủ, chẳng hạn như An sinh Xã hội.
  • Thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý trong năm.

Điều này sẽ giúp bạn tránh được hóa đơn tính thuế bất ngờ khi bạn khai thuế. Bạn cũng có thể tránh được tiền lãi hoặc hình phạt vì nộp thuế quá ít trong năm. Thông thường, bạn có thể tránh hình phạt này bằng cách trả ít nhất 90 phần trăm tiền thuế của mình trong năm.

Tại sao bạn nên thay đổi khoản khấu lưu của mình hoặc thanh toán tiền thuế ước tính

Nếu bạn muốn tránh một hóa đơn thuế, bạn có thể cần phải thay đổi khoản khấu lưu của mình. Những thay đổi trong cuộc đời của bạn, chẳng hạn như kết hôn, ly hôn, làm công việc thứ hai, điều hành công việc kinh doanh phụ hoặc nhận bất kỳ khoản thu nhập nào khác mà không bị khấu lưu có thể ảnh hưởng đến số tiền thuế bạn nợ. Và nếu bạn làm việc với tư cách là một nhân viên, bạn không phải thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính nếu bạn đã khấu lưu nhiều thuế hơn từ tiền lương của mình. Đây có thể là một lựa chọn thuận lợi nếu bạn cũng có công việc phụ hoặc kinh doanh bán thời gian.

Một số thu nhập không phải chịu thuế tạm thu. Điều này bao gồm một số thu nhập từ việc tự kinh doanh, nền kinh tế gig hoặc một số hoạt động cho thuê. Hãy chắc chắn thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính cho những nguồn thu nhập đó trong suốt cả năm. Bạn cũng có thể thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính nếu khoản khấu lưu từ tiền lương, lương hưu hoặc thu nhập khác của bạn không bao gồm thuế thu nhập của bạn trong năm.

Bạn thực hiện các khoản thanh toán ước tính của mình dựa trên thu nhập bạn mong đợi kiếm được và bất kỳ khoản tín thuế nào bạn mong đợi nhận được trong năm. Bạn có thể sử dụng tờ khai thuế năm trước của mình làm hướng dẫn và Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính dành cho Cá nhân có một tờ lược toán để giúp bạn tính các khoản thanh toán ước tính của mình.

Bạn có thể sử dụng các khoản thanh toán tiền thuế ước tính để trả cả thuế thu nhập và thuế tự doanh (An sinh Xã hội và Medicare).

Khi nào và làm thế nào để thay đổi khoản khấu lưu hoặc trả thuế ước tính của bạn

Kiểm tra khoản khấu lưu của bạn thường xuyên và điều chỉnh khoản này khi tình trạng của bạn thay đổi. Để làm điều này, hãy điền vào Mẫu W-4 mới và đưa cho chủ lao động của bạn. Công cụ Ước tính khấu lưu thuế là một công cụ hữu ích.

Các khoản thanh toán tiền thuế ước tính đến hạn như sau:

  • 1 tháng 1 đến 31 tháng 3 – 15 tháng 4
  • 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 – 15 tháng 6
  • 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 – 15 tháng 9
  • 1 tháng 9 đến 31 tháng 12 – 15 tháng 1 năm sau

Ghi chú: Nếu những ngày đến hạn này rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp, thì các khoản thanh toán sẽ đến hạn vào ngày làm việc tiếp theo.

Bạn có thể gửi các khoản thanh toán tiền thuế ước tính với Mẫu 1040-ES. Tốt hơn nữa; bạn có thể trả trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động của mình bằng ứng dụng IRS2Go. Truy cập IRS.gov/payments để xem tất cả các tùy chọn.

Các mục khác mà bạn có thể thấy hữu ích bao gồm:

Các Ấn phẩm và Mẫu thuế về khấu lưu và thuế ước tính

Các vấn đề về thuế ước tính đối với các loại người đóng thuế hoặc tình huống cụ thể