Tìm hiểu xem Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được có thể mang lại lợi ích cho bạn như thế nào - YouTube video text script

Nếu bạn đi làm và có thu nhập từ thấp đến trung bình, hãy nhớ xem xét khoản tín thuế thu nhập kiếm được - còn được gọi là EITC. Nó có thể bỏ tiền vào túi của bạn.

Điều đầu tiên cần làm là xem irs.gov/eitc. Ở đó, bạn sẽ phát hiện ra nhiều khoản tín thuế có thể trị giá hàng ngàn đô la cho một số người.

Khoản tiền tín thuế của bạn phụ thuộc vào một số yếu tố. Điều này bao gồm những điều như liệu bạn có con cái, người phụ thuộc, hoặc bị khuyết tật hay không.

Bạn cũng phải đáp ứng các tiêu chí khác. Ví dụ, thu nhập từ việc làm và thu nhập từ đầu tư của bạn phải thấp hơn các giới hạn cụ thể.

Bạn phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú cả năm và bạn phải có số An Sinh Xã hội hợp lệ trước ngày đáo hạn của tờ khai thuế.

Có các quy tắc đủ điều kiện đặc biệt dành cho các thành viên Quân Đội, giáo sĩ và người đóng thuế bị khuyết tật, nhưng hãy nhớ rằng cách duy nhất để mọi người có thể nhận được tín thuế là nộp tờ khai thuế và yêu cầu tín thuế.

Một lưu ý quan trọng: Theo luật, IRS phải đợi đến giữa tháng Hai mới hoàn lại tiền cho những người đóng thuế yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được.

Vì vậy, một số người có thể nhận được tiền của họ chậm hơn dự kiến. Điều này bao gồm toàn bộ khoản tiền hoàn thuế của bạn, không chỉ phần liên quan đến khoản tín thuế mà bạn đã yêu cầu trên tờ khai thuế của mình.

Để biết thêm thông tin và để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế có giá trị này hay không, hãy truy cập irs.gov/eitc.