Sở thích hay công việc kinh doanh: đây là những điều cần biết về nghề tay trái

Mẹo thuế của IRS 2023-61, ngày 3 tháng 5, 2023

Đôi khi ranh giới giữa sở thích và công việc kinh doanh có thể gây nhầm lẫn, nhưng biết được sự khác biệt là rất quan trọng vì sở thích và doanh nghiệp được đối xử khác nhau khi vào thời điểm khai thuế. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai hình thức này là các doanh nghiệp hoạt động để kiếm lợi nhuận trong khi sở thích là vì niềm vui hoặc để giải trí.

Cho dù ai đó đang vui với một sở thích hay điều hành công việc kinh doanh, nếu họ nhận hơn $600 cho hàng hóa và dịch vụ bằng cách sử dụng thị trường trực tuyến hoặc ứng dụng thanh toán, thì họ có thể nhận được Mẫu 1099-K. Lợi nhuận từ việc bán hàng hóa, bao gồm cả đồ dùng cá nhân và dịch vụ là thu nhập chịu thuế phải được khai báo trên tờ khai thuế.

Có một số điều khác mà mọi người nên xem xét khi xác định xem dự án của họ là một sở thích hay công việc kinh doanh. Không có điều đơn lẻ nào là yếu tố quyết định. Người đóng thuế nên xem xét tất cả các yếu tố để đưa ra quyết định đúng đắn.

Làm thế nào người đóng thuế có thể quyết định xem đó là sở thích hay công việc kinh doanh

Những câu hỏi này có thể giúp người đóng thuế quyết định xem họ có sở thích hay công việc kinh doanh:

 • Họ có thực hiện hoạt động theo phương thức như doanh nghiệp và lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ, và chính xác không?
   
 • Thời gian và nỗ lực họ bỏ ra cho hoạt động có cho thấy họ có ý định kiếm lợi nhuận không?
   
 • Hoạt động này có tạo ra lợi nhuận trong một số năm không – nếu có thì lợi nhuận là bao nhiêu?
   
 • Họ có thể mong đợi kiếm được lợi nhuận trong tương lai từ việc tăng giá trị của tài sản được sử dụng trong hoạt động hay không?
   
 • Họ có phụ thuộc vào thu nhập từ hoạt động đó để kiếm sống không?
   
 • Các khoản lỗ là do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của họ hay là bình thường đối với giai đoạn khởi nghiệp của loại hình kinh doanh của họ?
   
 • Họ có thay đổi phương pháp hoạt động để tăng khả năng sinh lời không?
   
 • Người đóng thuế và cố vấn của họ có kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động đó như một doanh nghiệp thành công không?

Cho dù người đóng thuế có sở thích hay điều hành một công việc kinh doanh thì việc lưu giữ hồ sơ tốt luôn là điều quan trọng vào thời điểm khai thuế.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)