Tư cách khai thuế của người đóng thuế ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai thuế của họ

Mẹo Thuế 2022-13, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Tư cách khai thuế của người đóng thuế cho IRS biết về họ và tình trạng thuế của họ. Đây chỉ là một lý do tại sao người đóng thuế nên tự làm quen với từng lựa chọn và biết tư cách khai thuế chính xác của họ. Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác của IRS (tiếng Anh) có thể giúp họ xác định tư cách khai thuế của mình.

Tư cách khai thuế của người đóng thuế thường phụ thuộc vào việc họ được coi là chưa kết hôn hay đã kết hôn vào ngày 31 tháng 12, điều này quyết định tư cách khai thuế của họ trong cả năm đó.

Tuy nhiên, có thể áp dụng nhiều hơn một tình trạng khai thuế trong một số trường hợp nhất định. Trong trường hợp này, thông thường, người đóng thuế có thể chọn tư cách khai thuế cho phép họ nợ ít thuế nhất.

Khi khai và nộp tờ thuế, tư cách khai thuế xác định:

 • Liệu người đóng thuế có phải nộp tờ khai thuế liên bang hay không
 • Liệu họ có cần nộp tờ khai thuế để nhận một khoản hoàn thuế hay không
 • Số tiền khấu lưu tiêu chuẩn của họ
 • Liệu họ có thể yêu cầu các khoản tín thuế cụ thể hay không
 • Số thuế họ nợ

Dưới đây là năm tư cách khai thuế:

 • Độc thân. Thông thường tư cách này dành cho những người đóng thuế chưa kết hôn, đã ly hôn hoặc ly thân về mặt pháp lý theo một phán quyết chính thức về việc ly hôn hoặc cấp dưỡng sau ly thân do luật tiểu bang điều chỉnh.
   
 • Đã kết hôn khai thuế chung. Nếu người đóng thuế đã kết hôn, thì họ có thể khai thuế chung với vợ/chồng của mình. Nếu một người phối ngẫu qua đời vào năm 2021, thì vợ/chồng của người đã mất có thể sử dụng tư cách khai thuế là đã kết hôn khai thuế chung cho năm 2021 nếu họ đủ điều kiện để sử dụng tư cách đó.
   
 • Đã kết hôn khai thuế riêng. Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể chọn khai thuế riêng. Điều này có thể có lợi cho những người đóng thuế chỉ muốn chịu trách nhiệm về thuế của họ hoặc nếu điều đó dẫn đến số thuế ít hơn so với trường hợp khai thuế chung.
   
 • Chủ hộ. Người đóng thuế chưa kết hôn có thể khai thuế theo tư cách này, nhưng các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng. Ví dụ, người đóng thuế phải trả hơn một nửa chi phí duy trì ngôi nhà cho chính mình và một người đủ điều kiện sống trong ngôi nhà đó trong nửa năm.
   
 • Người góa chồng/góa vợ đủ điều kiện có con phụ thuộc. Tư cách này có thể áp dụng cho người đóng thuế khai thuế năm 2021 nếu vợ/chồng của họ đã qua đời vào năm 2019 hoặc 2020 và họ không tái hôn trước khi kết thúc năm 2021 và có một con phụ thuộc. Các điều kiện khác cũng được áp dụng.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)