IRS thông báo giảm nhẹ hình phạt cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế muộn nhất định vào năm 2019 hoặc 2020

Ngày 6 tháng 9, 2022

Nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong hậu quả của đại dịch COVID-19. Do đó, IRS sẽ giảm nhẹ hình phạt cho các ngân hàng, chủ lao động và các doanh nghiệp khác được yêu cầu khai báo các tờ khai thông tin khác nhau, chẳng hạn như 1099s.

Tờ khai năm 2019 là kịp thời cho các mục đích của giảm nhẹ này nếu một doanh nghiệp nộp trước ngày 3 tháng 8, 2020 và tờ khai năm 2020, nếu nộp trước ngày 2 tháng 8, 2021.

Ngoài ra còn có giảm nhẹ cho những người nộp tờ khai thông tin quốc tế, chẳng hạn như những người khai báo các giao dịch với quỹ tín thác nước ngoài, nhận quà tặng nước ngoài và quyền sở hữu trong các tập đoàn nước ngoài. Để đủ điều kiện cho sự giảm nhẹ này, những người đóng thuế này phải nộp tờ khai thuế đủ điều kiện vào hoặc trước ngày 30 tháng 9, 2022. Các doanh nghiệp sẽ tự động nhận được tiền hoàn lại hoặc khấu trừ.

Chi tiết đầy đủ có trong Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh), trên IRS.gov