Sở Thuế Vụ nhấn mạnh các nguồn tài nguyên trực tuyến trong Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp; nhiều nguồn tài nguyên có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ

IR-2020-218, ngày 22 tháng Chín, 2020

WASHINGTON – Để hỗ trợ Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp Cấp Quốc Gia (Tiếng Anh) - từ ngày 22 đến ngày 24 tháng Chín - Sở Thuế Vụ nhấn mạnh có sẵn nhiều nguồn trực tuyến của Sở Thuế Vụ để giúp các chủ tiểu thương nghiệp và cá nhân tự kinh doanh xử lý các khía cạnh về thuế của doanh nghiệp mình.

Các nguồn tài nguyên bằng nhiều ngôn ngữ

Sở Thuế Vụ có lịch sử lâu đời về việc cung cấp các nguồn tài nguyên bằng Tiếng Tây Ban Nha và cũng cung cấp các sản phẩm bằng Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Nga và Tiếng Haiti-Creole, chẳng hạn như Trung Tâm Thuế Tiểu Thương Nghiệp và Tự Kinh Doanh.

Trung Tâm Thuế Tiểu Thương Nghiệp và Tự Kinh Doanh (Tiếng Anh) có tính năng liên kết tới nhiều công cụ hữu ích và mẫu phổ biến cùng với các hướng dẫn. Trung Tâm này có nhiều thông tin từ cách lấy số nhận diện doanh nghiệp trực tuyến cho đến các lời khuyên về kiểm toán của Sở Thuế Vụ.

Để giúp đỡ nhiều người hơn, Sở Thuế Vụ đang chuyển ngữ các nguồn tài nguyên khác về thuế sang nhiều ngôn ngữ (Tiếng Anh). Trong thời gian chờ, Sở Thuế Vụ sẽ cung cấp thông tin thuế cơ bản bằng 20 ngôn ngữ, bao gồm cả một phần về khai thuế đối với doanh nghiệp.

Các nguồn tài nguyên về việc giảm thuế do vi-rút corona

Sở Thuế Vụ có một chuyên trang trên IRS.gov về Giảm Thuế cho Các Doanh Nghiệp do Vi-rút Corona và Các Thực Thể Được Miễn Thuế (Tiếng Anh). Tại đây, chủ doanh nghiệp có thể nhận được thông tin về các khoản tín dụng có thể áp dụng đối với mình, chẳng hạn như các khoản tín thuế đối với doanh nghiệp (Tiếng Anh) và câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về các khoản tín dụng.

Các nguồn tài nguyên khác dành cho tiểu thương nghiệp

Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)

Vào thứ Năm, ngày 24 tháng Chín lúc 2 giờ chiều theo giờ miền Đông, hãy tham gia cuộc trò chuyện trên Twitter, "Lời Khuyên từ Sở Thuế Vụ dành cho Các Chủ Tiểu Thương Nghiệp" do #IRS (@IRSnews) tổ chức. Nhận lời khuyên để giúp các tiểu thương nghiệp vượt qua những thách thức chưa từng có mà COVID-19 đặt ra. Hãy cùng theo dõi bằng cách sử dụng #IRSsmallbiz

Thông tin dành cho tiểu thương nghiệp cũng có sẵn trên tất cả các kênh truyền thông xã hội của Sở Thuế Vụ, bao gồm lời khuyên về thuế và các nguồn khác. Lan tỏa những thông điệp trên bằng cách chia sẻ các tweet @IRSsmallbiz, @IRSnews, @IRSTaxPros và @IRSenEspanol.

Trung Tâm Thuế Cá Nhân Tự Kinh Doanh

Một nguồn tài nguyên thông tin cho doanh nghiệp tư nhân một chủ và những người khác đang tự làm cho bản thân. Trung Tâm này có nhiều lời khuyên hữu ích và tài liệu tham khảo về các quy tắc thuế mà một cá nhân tự kinh doanh có thể cần phải biết.

Trung Tâm Thuế dành cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ

Một nguồn tài nguyên thông tin dành cho những người có lợi tức khi làm công việc, cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa theo yêu cầu. Thông thường, trung tâm này thông qua một nền tảng kỹ thuật số, chẳng hạn như một ứng dụng hoặc trang mạng.

Các Sản Phẩm Giáo Dục và Học Tập Trực Tuyến (Tiếng Anh)

Một trang có các công cụ giúp người đóng thuế tìm hiểu về thuế bất cứ lúc nào thuận tiện và theo nhịp độ nhanh chậm tùy thích. Ví dụ: Lịch Thuế của Sở Thuế Vụ dành cho Doanh Nghiệp và Cá Nhân Tự Kinh Doanh (Tiếng Anh) có các ngày quan trọng về thuế đối với doanh nghiệp.

Kênh Video YouTube của Sở Thuế Vụ (liên kết ngoài) (Tiếng Anh)

Xem video dành cho tiểu thương nghiệp trên Danh Sách Tiểu Thương Nghiệp (liên kết ngoài) (Tiếng Anh).

Tin Tức Điện Tử dành cho Tiểu Thương Nghiệp (Tiếng Anh)

Một dịch vụ thư điện tử miễn phí cung cấp thông tin thuế cho chủ tiểu thương nghiệp và cá nhân tự kinh doanh, bao gồm lời nhắc, lời khuyên và các thông báo đặc biệt.