Trương Mục Trực Tuyến của Sở Thuế Vụ có thể giúp người đóng thuế sẵn sàng khai thuế

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-28, ngày 3/3/2021

Người đóng thuế có thể truy cập an toàn và xem thông tin thuế của họ từ Sở Thuế Vụ bất cứ lúc nào thông qua trương mục trực tuyến cá nhân của họ. Họ có thể xem thông tin quan trọng khi chuẩn bị khai thuế hoặc theo dõi số dư hoặc các thông báo. Bao gồm:

 • Tổng lợi tức điều chỉnh. Điều này có thể hữu ích nếu người đóng thuế đang sử dụng phần mềm thuế khác nhau hoặc một chuyên viên khai thuế khác trong năm nay. Họ có thể cần AGI của mình để họ hoặc chuyên viên khai thuế của họ có thể xác thực danh tính của họ.

   

 • Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP). Mọi người có thể kiểm tra số tiền khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ để giúp họ tính toán chính xác bất kỳ khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (tiếng Anh) nào họ có thể đủ điều kiện trên tờ khai thuế năm 2020. Số tiền khoản EIP có thể được tìm thấy trên tab hồ sơ thuế. Số tiền sẽ hiển thị là khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế cho khoản chi trả đầu tiên và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Bổ Sung cho lần chi trả thứ hai. Mỗi cá nhân đã kết hôn, khai thuế chung sẽ phải đăng nhập vào trương mục của riêng mình để xem phần chi trả cho họ.

   

 • Các khoản chi trả thuế ước tính. Quý vị có thể tìm thấy tổng giá trị khoản chi trả thuế ước tính được thực hiện trong năm hoặc khoản tiền hoàn thuế được áp dụng dưới dạng tín thuế trên tab số dư trương mục. Bản ghi của mỗi khoản chi trả sẽ xuất hiện trong hoạt động chi trả.

Ngoài ra, người đóng thuế có thể xem:

 • Số tiền quý vị nợ cho bất kỳ năm nào trước đây, được cập nhật cho ngày theo lịch hiện tại
 • Lịch sử chi trả và mọi khoản chi trả đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý
 • Chi tiết kế hoạch chi trả
 • Bản sao kỹ thuật số của các thông báo chọn lọc từ Sở Thuế Vụ
 • Hồ sơ thuế sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi   

Cuối năm 2021, người đóng thuế sẽ có thể ký điện tử vào một số mẫu ủy quyền nhất định, chẳng hạn như giấy ủy quyền do chuyên gia thuế của họ chuẩn bị.

Đây là cách thức người dùng mới bắt đầu:

 1. Lựa chọn Xem Trương Mục Của Quý Vị trên trang chủ IRS.gov.

   

 2. Chọn nút Tạo hoặc Xem Trương Mục Của Quý Vị.

   

 3. Nhấp vào Tạo Trương Mục.

   

 4. Xác thực Truy Cập An Toàn. Đây là một quá trình nghiêm ngặt để xác minh danh tính của người đóng thuế. Họ phải xác thực danh tính của mình để tiếp tục.

   

 5. Tạo hồ sơ.

Sau khi quá trình xác thực ban đầu hoàn tất, những người dùng cũ có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu để truy cập các dịch vụ trực tuyến của Sở Thuế Vụ khác như Nhận Bản Ghi và Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính, nếu có.

Tất cả các công cụ trực tuyến của Sở Thuế Vụ được bảo vệ bằng mật khẩu dành cho người đóng thuế đều được bảo vệ bằng phương thức xác thực đa yếu tố.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)