IRS nhắc nhở những người đóng thuế chưa khai thuế nên chọn người giúp khai thuế một cách khôn ngoan

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-79, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 có thể nộp hồ sơ điện tử khi họ đã sẵn sàng thay vì đợi đến thời hạn gia hạn ngày 17 tháng 10 năm 2022. Nếu họ đang cân nhắc về việc thuê một người giúp khai thuế, thì điều quan trọng là phải lựa chọn một cách khôn ngoan. Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin trên tờ khai thuế của mình, bất kể là ai giúp họ khai hoặc khi nào nộp.

Có nhiều loại chuyên viên khai thuế khác nhau, và nhu cầu của người đóng thuế sẽ xác định loại chuyên viên khai thuế nào tốt nhất cho họ.

Dưới đây là một số điều người đóng thuế nên làm khi chọn một người giúp khai thuế

 • Kiểm tra Danh Mục Chỉ Dẫn Của IRS Về Người Giúp Khai Thuế Liên Bang (tiếng Anh). Danh mục chỉ dẫn công có thể tìm kiếm và sắp xếp này giúp người đóng thuế tìm được người giúp khai thuế với các trình độ chuyên môn cụ thể.
   
 • Kiểm tra lịch sử của người giúp khai thuế với Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh. Người đóng thuế nên kiểm tra xem có bất kỳ hành động kỷ luật nào đối với những người giúp khai thuế được chứng nhận hay không. Đối với CPA (kế toán viên chứng thực), hãy kiểm tra với Ban Kế Toán Tiểu Bang. Đối với luật sư, hãy kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang. Đối với các đại diện đã đăng ký, hãy xác minh tình trạng của đại diện (tiếng Anh) trên IRS.gov.
   
 • Hỏi về lệ phí. Người đóng thuế nên tránh những người giúp khai thuế tính phí dựa trên phần trăm số tiền hoàn thuế hoặc những người đề nghị ký thác toàn bộ hoặc một phần tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chánh của chính họ. Họ nên cảnh giác với những người giúp khai thuế tuyên bố rằng họ có thể nhận được khoản tiền hoàn thuế lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
   
 • Hỏi xem người giúp khai thuế có kế hoạch sử dụng khai thuế điện tử của IRS không. Người đóng thuế nên đảm bảo rằng người giúp khai thuế của họ đề nghị dịch vụ khai thuế điện tử của IRS. IRS cấp hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế nộp hồ sơ thuế điện tử và chọn ký thác trực tiếp.
   
 • Hãy chắc chắn rằng người giúp khai thuế luôn theo sát. Người đóng thuế nên xem xét liệu người giúp khai thuế có theo sát sau khi thời hạn khai thuế đã qua hay không. Người đóng thuế nên làm điều này vì họ có thể cần người giúp khai thuế trả lời các câu hỏi về việc khai tờ khai thuế. Tránh những người giúp khai thuế không đáng tin cậy.
   
 • Đảm bảo người giúp khai thuế ký tên và bao gồm mã số chuyên viên khai thuế của họ. Tất cả những người giúp khai thuế hỗ trợ phải có PTIN để khai thuế Người giúp khai thuế phải ký vào các tờ khai và kê số PTIN của họ.
   
 • Hiểu chứng chỉ của người giúp khai thuế. Các đại diện đã đăng ký, CPA và luật sư có quyền hành nghề không giới hạn và có thể đại diện cho người đóng thuế về bất kỳ vấn đề thuế nào trước IRS. Những người giúp khai thuế tham gia vào Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) của IRS có quyền hành nghề hạn chế và chỉ có thể đại diện cho những người đóng thuế có tờ khai mà họ đã khai và ký tên, đồng thời chỉ dành cho các kỳ kiểm tra và các thắc mắc về dịch vụ khách hàng và Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)