IRS: Người đóng thuế hiện có nhiều lựa chọn hơn để chỉnh sửa, sửa đổi tờ khai thuế theo phương thức điện tử

IR-2022-130, ngày 6/23/2022

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế vụ đã thông báo rằng càng nhiều mẫu đơn hiện có thể được sửa đổi theo phương thức điện tử. Những trường hợp này bao gồm những người nộp đơn chỉnh sửa cho Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Của Ngoại Nhân Không Thường Trú và Mẫu 1040-SS, Tờ Khai Thuế Cho Người Tự Kinh Doanh Hoa Kỳ (Bao Gồm Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung Dành Cho Thường Trú Nhân Ngay Thực Của Puerto Rico) và Mẫu 1040-PR, Tờ Khai Thuế Cho Người Tự Kinh Doanh – Puerto Rico.

Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết: "Sáng kiến này đã đi được một chặng đường dài kể từ năm 2020 khi chúng tôi lần đầu tiên cho phép nộp tờ khai thuế sửa đổi, đây là một cột mốc quan trọng để giúp người đóng thuế và cộng đồng thuế". "Tính năng mới này sẽ giúp ích nhiều hơn cho những người cần chỉnh sửa. Sự cải tiến này cũng sẽ hỗ trợ IRS trong công việc kiểm kê đối với tình trạng tồn đọng hiện tại của các tờ khai thuế sửa đổi. Đây là một công cụ khác mà chúng tôi đang sử dụng để giúp đưa chúng tôi đi đúng hướng."

Ngoài ra, một hộp kiểm điện tử mới đã được thêm vào cho các Mẫu 1040/1040-SR, 1040-NR và 1040-SS/1040-PR để cho biết rằng tờ khai thuế thay thế đang được nộp bằng phương thức điện tử. Tờ khai thay thế là một tờ khai được nộp sau tờ khai đã nộp ban đầu nhưng được nộp trước ngày đến hạn, bao gồm cả thời gian gia hạn.

Người đóng thuế cũng có thể sửa đổi tờ khai thuế của họ bằng phương thức điện tử nếu có thay đổi về tư cách khai thuế của họ hoặc để thêm một người phụ thuộc đã được khai trước đó trên một tờ khai khác.

Khoảng 3 triệu Mẫu 1040-X được người đóng thuế nộp mỗi năm. Người đóng thuế vẫn có thể sử dụng công cụ trực tuyến Tờ Khai Sửa Đổi Của Tôi Ở Đâu để kiểm tra tình trạng của Mẫu 1040-X được nộp bằng phương thức điện tử của họ.

Các mẫu 1040 và 1040-SR vẫn có thể được sửa đổi theo phương thức điện tử cho các niên thuế 2019, 2020 và 2021 cùng với Mẫu 1040-NR sửa đổi và các Mẫu 1040-SS và Mẫu 1040-PR sửa đổi cho niên thuế 2021.

Nói chung, người đóng thuế vẫn có tùy chọn gửi phiên bản giấy của Mẫu 1040-X và nên làm theo hướng dẫn để khai và gửi mẫu giấy này.

IRS tiếp tục xem xét lĩnh vực quan trọng này và nhiều cải tiến khác được lên kế hoạch cho tương lai.