IRS gửi thư đặc biệt qua đường bưu điện đến khoảng 9 triệu người không khai thuế, thúc giục họ yêu cầu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế trước ngày 15 tháng 10 tại IRS.gov

IR-2020-203, ngày 8 tháng 9 năm 2020

WASHINGTON — Vào cuối tháng này, Sở Thuế Vụ sẽ bắt đầu gửi thư tới khoảng chín triệu người Mỹ mà thường không khai thuế thu nhập liên bang, những người có thể đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký để yêu cầu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Economic Impact Payment hay EIP).

Thư này sẽ thúc giục người nhận đăng ký tại IRS.gov trước ngày 15 tháng 10 để nhận khoản thanh toán của họ trước cuối năm. Các cá nhân có thể nhận được tới $1,200 và các cặp vợ chồng có thể nhận được tới $2,400. Những người có con đủ điều kiện dưới 17 tuổi vào cuối năm 2019 có thể nhận được thêm tối đa $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện.

Thư này đang được gửi đến những người chưa khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019. Dựa trên phân tích nội bộ, đây là những người thường không buộc phải khai thuế vì họ có vẻ có thu nhập rất thấp, dựa trên Mẫu W-2, các Mẫu 1099 và các báo cáo của bên thứ ba khác gửi cho IRS. Nhưng nhiều người trong nhóm này vẫn đủ điều kiện để nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

"IRS đã thực hiện một nỗ lực tiếp cận chưa từng có để đảm bảo mọi người nhận thức được khả năng đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế trong năm nay", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Hàng triệu người mà thường không khai thuế đã đăng ký và nhận được khoản thanh toán. Chúng tôi đang thực hiện thêm bước này để giúp những người Mỹ mà có thể không biết họ có khả năng đủ điều kiện nhận khoản thanh toán này hoặc không biết cách đăng ký nhận. Những người mà không bắt buộc phải khai thuế có thể nhanh chóng đăng ký trên IRS.gov và vẫn nhận được tiền của họ trong năm nay."

Lá thư này, được gọi chính thức là Thông báo 1444-A của IRS, được viết bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và bao gồm thông tin về tiêu chí đủ điều kiện và cách người nhận đủ điều kiện có thể yêu cầu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế trên IRS.gov. Thư sẽ bắt đầu được gửi vào khoảng ngày 24 tháng 9 và sẽ được gửi từ một địa chỉ của IRS. Để giúp giải quyết mối lo về gian lận, một bản sao của lá thư (tiếng Anh)PDF có ở trên IRS.gov.

Nếu những người nhận được thư chưa làm như vậy thì thư này kêu gọi các cá nhân đủ điều kiện đăng ký trước ngày 15 tháng 10 để được thanh toán bằng cách sử dụng công cụ miễn phí Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây (tiếng Anh), có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và chỉ có trên IRS.gov. Hơn bảy triệu người đã sử dụng công cụ Người không khai thuế cho đến nay để đăng ký khoản thanh toán. Những người không thể truy cập vào công cụ Người không khai thuế có thể nộp tờ khai đơn giản trên giấy theo các thủ tục được mô tả trong Câu hỏi thường gặp (FAQ) (tiếng Anh) về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế trên IRS.gov.

IRS nhắc nhở người nhận rằng việc nhận được một lá thư không phải là sự đảm bảo đủ điều kiện hưởng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Một cá nhân có thể đủ điều kiện nếu họ là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú; có số An sinh Xã hội đủ điều kiện làm việc; và không thể bị tuyên bố là người phụ thuộc trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của người khác. Tuy nhiên, có thể có nhiều tình huống mà có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của một cá nhân. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện, người nhận nên đọc Câu hỏi thường gặp (FAQ) về tính đủ điều kiện (tiếng Anh) cho Khoản thanh toán Tác động Kinh tế trên IRS.gov.

Thời hạn đăng ký để những người không khai thuế yêu cầu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế thông qua công cụ Người không khai thuế là ngày 15 tháng 10 năm 2020. Mọi người cũng có thể đợi cho đến năm sau và yêu cầu khoản tiền đó như một khoản tín thuế trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020 của họ bằng cách khai thuế vào năm 2021.

IRS nhấn mạnh rằng bất kỳ ai buộc phải khai thuế năm 2018 hoặc 2019 thì nên nộp tờ khai thuế và không sử dụng công cụ Người không khai thuế.

Đừng chờ đợi: Những người không khai thuế vẫn có thể nhận được khoản thanh toán; phải hành động trước ngày 15 tháng 10

Mặc dù hầu hết người Mỹ − hơn 160 triệu tất cả − đã nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế, nhưng IRS nhắc nhở những người có ít hoặc không có thu nhập và những người không bắt buộc phải khai thuế rằng họ có thể đủ điều kiện để nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Điều này là đúng bất kể họ có nhận được một lá thư hay không.

"Không còn nhiều thời gian trong năm nay để IRS phát hành các khoản thanh toán", Rettig nói. "Những người mà thường không khai thuế không nên chờ xem liệu họ có nhận được một trong những lá thư này hay không. Họ có thể xem các hướng dẫn và đăng ký ngay bây giờ nếu họ đủ điều kiện."

Có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, công cụ Người không khai thuế được thiết kế cho những người thường có thu nhập dưới $24,400 đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn và $12,200 đối với người độc thân. Điều này bao gồm các cặp vợ chồng và cá nhân đang gặp tình trạng vô gia cư.

Mọi người đều có thể đủ điều kiện hưởng khoản thanh toán này, ngay cả khi họ không làm việc hoặc không có thu nhập từ việc làm. Nhưng những người lao động có thu nhập thấp và trung bình và các gia đình lao động đủ điều kiện để nhận các quyền lợi thuế đặc biệt, chẳng hạn như Tín thuế Thu nhập từ Việc làm hoặc Tín thuế dành cho Con nhỏ, không thể sử dụng công cụ này. Họ sẽ cần phải nộp tờ khai thuế thông thường càng sớm càng tốt. IRS sẽ sử dụng thông tin trên tờ khai thuế của họ để xác định và cấp bất kỳ EIP nào mà họ đủ điều kiện.

Bất kỳ ai sử dụng công cụ Người không khai thuế đều có thể tăng tốc độ nhận khoản thanh toán của họ bằng cách chọn nhận tiền qua phương pháp gửi tiền trực tiếp. Những người không chọn tùy chọn này sẽ nhận được một chi phiếu.

Bắt đầu từ hai tuần sau khi đăng ký, mọi người có thể theo dõi tình trạng khoản thanh toán của mình bằng cách sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (tiếng Anh) chỉ có trên IRS.gov.

Đề phòng lừa đảo

IRS kêu gọi mọi người nên cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Cụ thể là, hãy đề phòng lừa đảo qua thư điện tử, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn liên quan đến các khoản thanh toán này. Hãy cẩn thận và cảnh giác: IRS sẽ không gửi thông báo không mong muốn qua đường điện tử mà yêu cầu mọi người mở tệp đính kèm, truy cập trang web hoặc chia sẻ thông tin cá nhân hay tài chính.

Xin nhớ, hãy đến trực tiếp và chỉ đến trang IRS.gov để biết thông tin chính thức. Đặc biệt, cả công cụ Người không khai thuế và công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi đều có sẵn độc quyền trên IRS.gov. Chúng không có trên bất kỳ trang web nào khác.

Để biết thêm Thông tin về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế, bao gồm các câu trả lời cập nhật cho các câu hỏi thường gặp và các nguồn hỗ trợ khác, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).