IRS.gov cung cấp trợ giúp về thuế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

Mẹo thuế của IRS 2023-43, ngày 3 tháng 4 năm 2023

IRS cố gắng phục vụ tất cả những người đóng thuế, bất kể nơi sống, lý lịch hay ngôn ngữ của họ là gì. Để giúp hoàn thành mục tiêu đó, IRS dịch thông tin thuế và cung cấp trợ giúp cho người đóng thuế bằng nhiều ngôn ngữ thông dụng.

IRS.gov có thông tin thuế bằng bảy ngôn ngữ. Người đóng thuế có thể chỉ cần chọn ngôn ngữ ưu tiên của họ từ trình đơn thả xuống ở đầu trang. Hiện tại, họ có thể chọn từ:

 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Trung Phồn Thể
 • Tiếng Trung Giản Thể
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Creole của Haiti

Trang Ngôn ngữ (tiếng Anh) của IRS cung cấp thông tin và hướng dẫn về thuế bằng nhiều ngôn ngữ hơn nữa. Đối với mỗi ngôn ngữ, nó có thông tin về các chủ đề như:

 • Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế
 • Khai thông tin dành cho cá nhân và doanh nghiệp
 • Các tùy chọn thanh toán
 • Tiền hoàn thuế
 • Cách nhận trợ giúp về thuế

Dịch vụ thông dịch

Nếu người đóng thuế không thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của họ trên IRS.gov, thì IRS sẽ trợ giúp bằng hơn 350 ngôn ngữ với sự hỗ trợ của các thông dịch viên chuyên nghiệp. Để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha, người đóng thuế nên gọi 800-829-1040. Đối với tất cả các ngôn ngữ khác, người đóng thuế nên gọi 833-553-9895.

Những người hỗ trợ của IRS sẽ có thể:

Các nguồn trợ giúp ngôn ngữ khác