Người có thu nhập thấp đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-51, ngày 5 tháng 5 năm 2020

Các cá nhân có thu nhập thấp đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Tiếng Anh). Những người không buộc phải khai thuế thường xuyên có thể sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán (Tiếng Anh) để đăng ký một cách nhanh chóng và dễ dàng để nhận được khoản thanh toán. Ngoài ra còn có sẵn một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của công cụ đó.

Công cụ Người không khai thuế là dành cho các cặp vợ chồng có thu nhập dưới $24,400 hoặc người độc thân có thu nhập dưới $12,200. Điều này bao gồm các cặp vợ chồng và cá nhân là người vô gia cư. Thông thường, các cặp vợ chồng đủ điều kiện nhận được $2,400 trong khi những người độc thân đủ điều kiện nhận $1,200. Những người có người phụ thuộc dưới 17 tuổi có thể nhận thêm tới $500 cho mỗi đứa trẻ.

Ngay cả khi một người không làm việc, họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Tuy nhiên, nếu họ được người khác khai là người phụ thuộc thì họ không đủ điều kiện.

Nếu một người không bắt buộc phải khai thuế thu nhập liên bang thì họ thường đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Vì IRS không biết những người này là ai nên cách duy nhất họ có thể nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế là đăng ký với IRS.

Đối với những người không thường xuyên khai thuế, quá trình này rất đơn giản và chỉ mất vài phút. Trước tiên, vào trang IRS.gov và tìm kiếm "Non-Filers: Enter Payment Info Here" (Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây). Sau đó, cung cấp thông tin cơ bản bao gồm số An sinh Xã hội, tên, địa chỉ và người phụ thuộc.

IRS sẽ sử dụng thông tin này để xác định khả năng đủ điều kiện và gửi Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Quý vị sẽ không phải trả thuế trên khoản thanh toán nhận được. Thông tin tài khoản ngân hàng hoặc tài chính được nhập vào sẽ cho phép IRS nhanh chóng gửi khoản thanh toán trực tiếp vào tài khoản tiết kiệm hay vãng lai của quý vị. Nếu không thì khoản thanh toán sẽ được gửi qua thư bưu điện. Thông tin nhập trên trang web này được giữ an toàn.

Ai không nên sử dụng công cụ này?

Bất cứ ai đã khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 đều không đủ điều kiện để sử dụng công cụ này. Tương tự, bất cứ ai cần khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 không nên sử dụng công cụ này mà thay vào đó họ nên nộp tờ khai thuế. Điều này bao gồm bất kỳ ai mà nộp tờ khai thuế để yêu cầu các quyền lợi về thuế khác nhau, chẳng hạn như Tín thuế Thu nhập từ Việc làm cho người lao động có thu nhập thấp và trung bình cũng như các gia đình lao động.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)