Khoản khấu trừ thuế đặc biệt $300 giúp hầu hết người dân quyên góp thiện nguyện trong năm nay – ngay cả khi họ không ghi thành khoản

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-264, Ngày 11/25/2020

WASHINGTON - Sở Thuế vụ hôm nay đã nhắc nhở những người đóng thuế về một điều khoản mới đặc biệt cho phép nhiều người hơn có thể dễ dàng khấu trừ lên đến $300 tiền quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện trong năm nay.

Sau những thay đổi của luật thuế đặc biệt được thực hiện vào đầu năm nay, các khoản đóng góp tiền mặt lên tới $300 được thực hiện trước ngày 12/31/2020, hiện có thể khấu trừ khi mọi người nộp thuế vào năm 2021.

"Các tổ chức thiện nguyện của đất nước chúng ta đang đấu tranh để giúp những người nhiễm COVID-19 và nhiều tổ chức xứng đáng nhận được tất cả sự giúp đỡ mà họ có thể nhận được", Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Sở Thuế Vụ lưu ý người dân rằng có một điều khoản mới cho phép khoản quyên góp tiền mặt lên đến $300 cho các tổ chức đủ điều kiện được khấu trừ từ lợi tức. Chúng tôi khuyến khích người dân tìm hiểu tùy chọn này để giúp các tổ chức xứng đáng được miễn thuế – cũng như những con người và mục tiêu mà họ phục vụ".

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Dịch Bệnh Do Virus Corona (CARES), được ban hành vào mùa xuân năm nay, bao gồm một số thay đổi tạm thời về thuế giúp các tổ chức thiện nguyện, bao gồm khoản khấu trừ $300 đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những người chọn khấu trừ tiêu chuẩn, thay vì chia thành từng khoản khấu trừ của họ.

Gần chín trong số 10 người đóng thuế hiện đang nhận khoản khấu trừ tiêu chuẩn và có tiềm năng đủ điều kiện cho khoản khấu trừ thuế mới này. Trong niên thuế 2018, năm gần đây nhất có số liệu đầy đủ, hơn 134 triệu người đóng thuế đã yêu cầu khấu trừ tiêu chuẩn, chỉ hơn 87% tổng số người đóng thuế.

Theo thay đổi mới này, người đóng thuế cá nhân có thể yêu cầu khấu trừ trước tổng lợi tức điều chỉnh (AGI) lên tới $300 cho các khoản đóng góp tiền mặt cho tổ chức thiện nguyện trong năm 2020. Điều này có nghĩa là khoản khấu trừ làm giảm cả tổng lợi tức điều chỉnh và lợi tức chịu thuế – chuyển thành khoản tiết kiệm thuế cho những người đóng góp cho các tổ chức đủ điều kiện được miễn thuế.

Trước khi đóng góp, Sở Thuế Vụ lưu ý mọi người rằng họ có thể kiểm tra công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế (TEOS) (Tiếng Anh) đặc biệt trên IRS.gov để bảo đảm tổ chức đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.

Các khoản đóng góp bằng tiền mặt bao gồm các khoản đóng góp bằng chi phiếu, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (thẻ khấu trừ tiền). Chúng không bao gồm chứng khoán, đồ gia dụng hoặc tài sản khác. Mặc dù các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho hầu hết các tổ chức thiện nguyện đều đủ điều kiện, một số khoản khác lại không. Kiểm tra Ấn Phẩm 526, Đóng Góp Thiện Nguyện (Tiếng Anh)TEOS (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Mặc dù các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho hầu hết các tổ chức thiện nguyện đều đủ điều kiện, những khoản đóng góp cho các tổ chức hỗ trợ và các quỹ hoạt động dưới sự cố vấn của các nhà tài trợ (donor-advised fund) thì không.

Sở Thuế Vụ lưu ý mọi người đóng góp cho tổ chức thiện nguyện cần bảo đảm lưu trữ hồ sơ cẩn thận. Theo luật, các quy tắc lưu trữ hồ sơ đặc biệt áp dụng cho bất kỳ người đóng thuế nào yêu cầu khấu trừ đóng góp thiện nguyện.Thông thường, điều này bao gồm việc lấy biên nhận hoặc thư xác nhận từ tổ chức thiện nguyện, trước khi chuẩn bị làm hồ sơ khai thuế và giữ lại biên nhận chi phiếu hoặc thẻ tín dụng đã hủy. Để biết chi tiết về các quy tắc lưu trữ hồ sơ này, hãy xem Ấn Phẩm 526 (Tiếng Anh), có sẵn trên IRS.gov.

Ngoài ra, Đạo Luật CARES bao gồm các điều khoản tạm thời khác được thiết kế để trợ giúp các tổ chức thiện nguyện. Chúng bao gồm giới hạn đóng góp thiện nguyện cao hơn đối với các công ty cổ phần, cá nhân ghi lại các khoản khấu trừ của họ và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm kê thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm và các tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện khác. Để biết thêm thông tin về các điều khoản này và các điều khoản giảm thuế khác liên quan đến Virus Corona, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (Tiếng Anh).