Các khoản tín thuế có thể giúp bù đắp chi phí giáo dục đại học

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-103, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Cho dù là học trực tuyến, trực tiếp, bán thời gian hoặc toàn thời gian, giáo dục đại học có thể tốn kém. Tin tốt là có các khoản tín thuế có thể giúp bù đắp những chi phí này. Những khoản tín thuế này làm giảm số tiền thuế mà một người phải trả. Nếu tín thuế làm giảm tiền thuế xuống dưới 0 thì người đóng thuế thậm chí có thể nhận được tiền hoàn thuế.

Những người nộp thuế mà trả tiền cho giáo dục đại học vào năm 2020 có thể thấy những khoản tiết kiệm thuế này khi họ khai thuế vào năm tới. Nếu người đóng thuế, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc của họ học các khóa học sau bậc trung học, họ có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thuế.

Có hai khoản tín thuế có sẵn (tiếng Anh) để giúp người đóng thuế tiết kiệm tiền đi học, Tín thuế cơ hội Mỹ (tiếng Anh)Tín thuế giáo dục trọn đời (tiếng Anh). Người đóng thuế dùng Mẫu 8863, Tín thuế giáo dục (tiếng Anh) , để yêu cầu các tín thuế này.

Để đủ điều kiện yêu cầu một trong hai khoản tín thuế này, người đóng thuế hoặc người phụ thuộc phải nhận được Mẫu 1098-T từ một cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Có những ngoại lệ cho một số sinh viên.

Dưới đây là một số điều chính mà người đóng thuế nên biết về mỗi khoản tín thuế này.

Tín thuế cơ hội Mỹ là:

  • Có giá trị quyền lợi tối đa lên đến $2,500 cho mỗi sinh viên đủ điều kiện.
  • Chỉ có trong bốn năm đầu tiên tại một trường cao đẳng/đại học hoặc trường dạy nghề đủ điều kiện.
  • Dành cho sinh viên muốn có bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo dục được công nhận khác.
  • Được hoàn lại một phần. Mọi người có thể nhận lại tới $1,000.

Tín thuế giáo dục trọn đời là:

  • Có giá trị quyền lợi tối đa lên đến $2,000 mỗi lần khai thuế, mỗi năm, bất kể có bao nhiêu sinh viên đủ tiêu chuẩn.
  • Có sẵn cho tất cả các năm giáo dục sau bậc trung học và các khóa học để có được hoặc cải thiện kỹ năng công việc.
  • Có sẵn cho số năm thuế không giới hạn.

Người đóng thuế có thể dùng công cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov để biết xem họ có đủ điều kiện hưởng các tín thuế này hay không.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)