Người đóng thuế có thể tìm trợ giúp về thuế bằng một số ngôn ngữ trên IRS.gov

Mẹo Thuế của IRS 2022-41, ngày 16 tháng 3 năm 2022

IRS.gov cung cấp thông tin hữu ích cho người đóng thuế và là một nơi tuyệt vời để bắt đầu cho các câu hỏi về thuế. Nhiều sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nước ngoài.

Để có quyền truy cập thông tin bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số bảy ngôn ngữ mà IRS hiện dịch thông tin, người đóng thuế có thể nhấp vào thẻ thả xuống tiếng Anh trong thanh menu trên cùng trên trang chủ IRS.gov. Thẻ thả xuống sẽ liệt kê các ngôn ngữ khác mà người đóng thuế có thể chọn để xem các trang IRS.gov.

Thông tin thuế có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Thông tin này bao gồm các tùy chọn Khai Thuế Miễn Phí Của IRS và các công cụ hữu ích như ¿Dónde está mi reembolso? (tiếng Tây Ban Nha) Asistente EITC (tiếng Tây Ban Nha). Trợ giúp cũng có sẵn trên:

Dưới đây là một số nguồn trợ giúp đa ngôn ngữ có sẵn:

 • Quyền hạn của người đóng thuế. Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế có sẵn bằng bảy ngôn ngữ, được liệt kê ở đầu trang.
   
 • Trợ giúp cho người đóng thuế và chuyên gia thuế: Cảnh báo đặc biệt mùa khai thuế. Có sẵn bằng bảy ngôn ngữ, trang đặc biệt này trên IRS.gov bao gồm các bản cập nhật mùa khai thuế mới nhất và thông tin chi tiết về những nỗ lực không ngừng của cơ quan này nhằm giải quyết các tờ khai thuế đã nộp trước đây còn tồn đọng.
   
 • ECác nguồn trợ giúp khai thuế điện tử. Nếu người đóng thuế vẫn cần nộp tờ khai thuế năm 2021, họ nên chọn khai thuế điện tử. Tùy chọn này có sẵn đến giữa tháng 10.
   
 • Mẫu và ấn phẩm. Người đóng thuế có thể xem và tải xuống nhiều mẫu và ấn phẩm (tiếng Anh) về thuế bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
   
 • IRS2Go. Ứng dụng IRS2Go miễn phí cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Sử dụng ứng dụng với iPhone, iPad hoặc thiết bị di động Android. Trong ứng dụng, người đóng thuế có thể::
   
  • Nhận tình trạng tiền hoàn thuế của họ
  • Thực hiện thanh toán
  • Nhận trợ giúp khai thuế miễn phí
  • Xem các video YouTube của IRS
  • Nhận cập nhật tin tức về thuế
    
 • Dịch vụ thông dịch viên. Người đóng thuế có thể tiếp cận thông dịch viên của hơn 350 ngôn ngữ khi tương tác trực tiếp hoặc qua điện thoại với nhân viên IRS.
   
 • Các công cụ trực tuyến. Các công cụ này cung cấp hướng dẫn từng bước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau:
   
 • Twitter. Bất kỳ ai cũng có thể nhận được thông tin và tin tức về thuế của IRS mới nhất bằng bảy ngôn ngữ thông qua tài khoản Twitter @IRSnews (tiếng Anh).

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)