Các công cụ giúp mọi người nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-48, ngày 30 tháng 4 năm 2020

IRS có hai công cụ để giúp hàng triệu người đóng thuế với Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Tiếng Anh). Khoản thanh toán là $1,200 cho mỗi người đủ điều kiện và đến $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện.

Công cụ đầu tiên, Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây (Tiếng Anh) là có sẵn - bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha - cho một số người đóng thuế nhất định, những người thường không cần phải khai thuế. Công cụ miễn phí này cho phép họ nhập vào thông tin cơ bản để IRS có thể phát hành khoản thanh toán của họ. Công cụ thứ hai, Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (Tiếng Anh) cho phép mọi người kiểm tra trạng thái khoản thanh toán của họ và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nếu khoản thanh toán chưa được lên lịch để gửi.

Ai cần dùng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây?

  • Người đóng thuế có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập: Những người thường không khai thuế bao gồm những người có ít hoặc không có thu nhập. Điều này có thể bao gồm những người khai thuế độc thân kiếm được dưới $12,200 và các cặp vợ chồng kiếm được ít hơn $24,400 vào năm 2019.
  • Người đóng thuế nhận trợ cấp liên bang: Người thụ hưởng SSI và cựu chiến binh đủ điều kiện mà thường không khai thuế thì không cần cung cấp thông tin để nhận khoản thanh toán $1,200 tự động. Tuy nhiên, những người nhận trợ cấp VA SSI mà thường không khai thuế và có con thì nên sử dụng công cụ miễn phí trước ngày 5 tháng 5. Việc này sẽ thêm $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 17 tuổi vào thanh khoản toán tự động. Nếu họ bị lỡ thời hạn ngày 5 tháng 5 thì họ sẽ phải khai thuế vào năm tới cho năm 2020 để nhận được $500 mỗi đứa trẻ.
  • Các cá nhân đã lập gia đình phải cung cấp thêm thông tin cho người phối ngẫu của họ để yêu cầu thanh toán toàn bộ khoản thanh toán $2,400 nếu người phối ngẫu của họ không nhận được các quyền lợi SSA, SSDI, RRB, SSI hoặc VA trong năm 2019 và đã không phải nộp tờ khai thuế trong hai năm qua. Họ cần cung cấp thông tin này bằng công cụ Người không khai thuế trước khi khoản thanh toán được lên lịch, khoản thanh toán của họ tại thời điểm này sẽ là $1,200.

Các nhóm sau có nên dùng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây không?

  • Người đóng thuế mà đã khai thuế hoặc buộc phải khai thuế cho năm 2019 thì không nên dùng công cụ này. Việc dùng công cụ này sẽ KHÔNG giúp họ nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế nhanh hơn và có thể sẽ làm chậm lại quá trình xử lý tờ khai thuế cũng như khả năng nhận được bất kỳ khoản hoàn thuế nào của họ.
  • Những người mà đã nhận được khoản thanh toán của họ, ngay cả khi họ không nhận được toàn bộ số tiền, thì không nên sử dụng công cụ này.
  • Những người mà có thể được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế năm 2019 của người khác thì không đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán và không nên sử dụng công cụ này.

Cách dùng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây

Quá trình này rất đơn giản và chỉ mất vài phút để hoàn thành và gửi yêu cầu đối với Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Trước tiên, người đóng thuế nên vào trang IRS.gov và đi đến phần Non-Filers: Enter Payment Info Here (Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây). Sau đó cung cấp thông tin cơ bản. IRS sẽ sử dụng thông tin này để xác định khả năng đủ điều kiện của người đóng thuế và tính toán rồi gửi một khoản thanh toán.

Quý vị không nợ tiền thuế trên Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Khoản tiền này sẽ không làm giảm tiền hoàn thuế của người đóng thuế hoặc làm tăng số tiền nợ khi khai thuế cho năm 2020 được nộp vào năm tới. Nó sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập cho các mục đích xác định khả năng đủ điều kiện nhận hỗ trợ hoặc các chương trình trợ cấp của chính phủ liên bang.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)