Hiểu quyền hạn của người đóng thuế: Mọi người đóng thuế đều có quyền được riêng tư

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-127, ngày 18 tháng Tám, 2022

Quyền riêng tư của người đóng thuế Hoa Kỳ là điều tối quan trọng tại IRS. Quyền được riêng tư là một trong mười quyền mà Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế trao cho tất cả những người đóng thuế .

Người đóng thuế có quyền mong đợi rằng bất kỳ hoạt động điều tra, kiểm tra hoặc thực thi nào của IRS sẽ tuân thủ luật pháp và không xâm phạm nhiều hơn mức cần thiết. Người đóng thuế cũng có thể mong đợi rằng IRS sẽ tôn trọng tất cả các quyền theo đúng thủ tục tố tụng, bao gồm các biện pháp bảo vệ khám xét và tịch thu và sẽ cung cấp, nếu có, một buổi điều trần bắt buộc về việc truy thâu.

Dưới đây là một số chi tiết khác về ý nghĩa của quyền được riêng tư của người đóng thuế:

  • IRS không thể tịch thu một số vật dụng cá nhân, chẳng hạn như sách học, quần áo và thư chưa được gửi.
  • IRS không thể tịch thu nhà ở cá nhân mà không có sự chấp thuận của tòa án trước tiên, và cơ quan này phải chỉ ra rằng không có giải pháp thay thế hợp lý nào để truy thâu nợ thuế.
  • Đôi khi, người đóng thuế gửi đề nghị giải quyết khoản nợ thuế chỉ liên quan đến số tiền họ nợ là bao nhiêu. Đây chính thức được gọi là Đề Nghị Thỏa Hiệp Về Nghi Ngờ Khoản Nợ. Người đóng thuế đưa ra đề nghị này không cần phải nộp bất kỳ tài liệu tài chánh nào.
  • Trong quá trình kiểm toán, nếu IRS không tìm thấy dấu hiệu hợp lý nào cho thấy người đóng thuế có thu nhập chưa được khai báo, thì cơ quan này sẽ không tìm kiếm những thông tin mang tính xâm phạm và không liên quan về lối sống của người đóng thuế.
  • Người đóng thuế có thể mong đợi rằng các hành động truy thâu thuế của IRS không xâm phạm nhiều hơn mức cần thiết. Trong buổi điều trần bắt buộc về việc truy thâu, Văn Phòng Kháng Cáo phải cân bằng kỳ vọng đó với hành động truy thâu thuế được đề xuất của IRS và nhu cầu tổng thể về việc truy thâu thuế hiệu quả.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)