Lý do tại sao điều quan trọng là người đóng thuế biết và hiểu được chính xác tư cách khai thuế của họ

Mẹo thuế của IRS 2021-168, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Khi người đóng thuế chuẩn bị sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới, điều quan trọng là họ phải biết được chính xác tư cách khai thuế của mình (tiếng Anh). Tư cách khai thuế của người đóng thuế xác định loại mẫu đơn khai thuế mà họ nên sử dụng khi khai thuế. Tư cách khai thuế có thể ảnh hưởng đến số thuế mà họ nợ và thậm chí có thể xác định xem liệu họ có phải nộp tờ khai thuế hay không.

IRS đưa ra 5 tư cách khai thuế. Thông thường những tư cách này phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của người đóng thuế kể từ ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể áp dụng nhiều hơn một tư cách khai thuế. Nếu rơi vào trường hợp đó, người đóng thuế thường có thể chọn tư cách khai thuế mà cho phép họ trả số tiền thuế ít nhất.

Khi khai và nộp tờ khai thuế, tư cách khai thuế ảnh hưởng đến:

 • Việc liệu người đóng thuế có được yêu cầu nộp tờ khai thuế liên bang hay không
 • Việc liệu họ có nên nộp tờ khai thuế để nhận được tiền hoàn thuế hay không
 • Mức khấu trừ tiêu chuẩn của họ
 • Việc liệu họ có thể yêu cầu một số khoản tín thuế hay không
 • Số thuế mà họ phải nộp

Dưới đây là 5 tư cách khai thuế:

 • Độc thân. Thông thường, tư cách này dành cho những người đóng thuế chưa kết hôn, đã ly hôn hoặc ly thân về mặt pháp lý theo một phán quyết chính thức về ly hôn hoặc cấp dưỡng sau ly thân do luật pháp tiểu bang quản lý.
   
 • Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Nếu một người đóng thuế đã kết hôn, họ có thể khai thuế chung với người phối ngẫu của mình. Khi người phối ngẫu qua đời, người góa vợ/chồng thường có thể khai thuế chung cho năm đó.
   
 • Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế. Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể chọn khai thuế riêng. Việc khai thuế riêng có thể dẫn đến số tiền nợ thuế ít hơn so với việc khai thuế chung.
   
 • Chủ gia đình. Người đóng thuế chưa kết hôn có thể nộp tờ khai thuế bằng tư cách này, nhưng các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng. Ví dụ như người đóng thuế hẳn đã phải trả hơn một nửa chi phí để duy trì ngôi nhà cho chính họ và một người sống trong ngôi nhà đó trong nửa năm mà đủ điều kiện để người đóng thuế tự kê khai là chủ gia đình.
   
 • Người góa vợ/chồng đủ tiêu chuẩn có con cái là người phụ thuộc. Tư cách này có thể áp dụng cho người đóng thuế nếu người phối ngẫu của họ đã chết trong vòng hai năm trước đó và họ có một đứa con là người phụ thuộc. Các điều kiện khác cũng được áp dụng.

Tham khảo thêm: