Kibò pou Depoze Deklarasyon Taks Sou Papye a Avèk ou San Pèman

Adrès postal pou tout kalite fòm: moun, sosyete, sosyete patenarya, ak anpil lòt ankò. Chak fòm gen pwòp paj li ki gen adrès nesesè a sou li; pa egzanp 1040 (an anglè), 1040-SR (an anglè), 1040-X (an anglè), 7004 (an anglè)  ak 941 (an anglè).

Antite ki Egzan nan Taks ak Antite Gouvènmantal (an anglè)

Adrès kote pou depoze deklarasyon revni pou antite ki egzan nan taks ak antite Gouvènmantal yo.

Entènasyonal (an anglè)

Deklarasyon Taks Endividyèl pa Eta (State)

Adrès pa eta (state) pou fòm 1040, 1040-SR, 1040-ES, 1040-V, deklarasyon korije, ak delè siplemantè (ansanm ak adrès pou kontribyab ki nan peyi etranje, teritwa Etazini posede yo, oswa ki gen lòt karakteristik pou deklarasyon revni entènasyonal).

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

 

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH
45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P O Box 802502
Cincinnati, OH
45280-2502

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P O Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P O Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000                    

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, Mo 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte. NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH
45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052
Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P O Box 802503
Cincinnati, OH
45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...     Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY  40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY  40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY  40293-1300

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH  45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH  45280-2502

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH  45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH  45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
 
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box  1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form...     Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form...     Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
 
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO  64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301 -0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES (NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 – 0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999 - 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, Texas 73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
 

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO  64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201- 0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury     
Internal Revenue Service    
Ogden, UT 84201-0045

Department of the Treasury 
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH  45280-2503

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302

Filing Form...

Not enclosing a payment use this address...

Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1214
Charlotte, NC 28201-1214

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX  73301-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503

Filing Form...     Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of Treasury
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P O Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury     
Internal Revenue Service    
Ogden, UT 84201-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P. O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300

Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0002
Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 931100
Louisville, KY 40293-1100

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 931000
Louisville, KY 40293-1000

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Kansas City, MO 64999-0045
Internal Revenue Service
P.O. Box 931300
Louisville, KY 40293-1300
Filing Form... Not enclosing a payment use this address... Enclosing a payment use this address...

1040

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0002

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-ES

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802502
Cincinnati, OH 45280-2502

1040-ES(NR)

N/A Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300

1040-V

N/A

Internal Revenue Service
P.O. Box 802501
Cincinnati, OH 45280-2501

1040-X

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0052

4868

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0045

Internal Revenue Service
P.O. Box 802503
Cincinnati, OH 45280-2503