Men sa kontribyab yo bezwen konnen sou kredi taks sou edikasyon siperyè

Konsèy fiskal IRS 2021-106, 22 jiyè 2021

Kòm yon nouvo ane lekòl apwoche, elèv yo ap panse ki klas yo dwe pran ak konbyen klas yo ap koute. Kit li nan kolèj kominotè, yon lekòl pwofesyonèl, yon inivèsite kat ane oswa yon degre avanse, edikasyon siperyè a chè. Bon nouvèl la se kredi taks ka ede konpanse depans sa yo.

Kredi sa yo redwi kantite taks yon moun dwe. Si kredi a diminye taks a mwens pase zewo, kontribyab la ka menm resevwa yon ranbousman.

Kontribyab ki peye pou edikasyon siperyè nan 2021 ka wè ekonomi taks sa yo lè yo ranpli deklarasyon taks yo ane pwochèn. Si kontribyab yo, mari ak madanm yo oswa depandan yo pran kou aprè lekòl segondè yo, yo ka benefisye yon avantaj fiskal.

Genyen de kredi disponib (an anglè) Pou ede kontribyab yo ekonomize lajan sou edikasyon siperyè, Kredi taks pou bay Ameriken opòtinite (an anglè) a ak Kredi aprantisaj pou lavi (an anglè). Kontribyab yo itilize Fòm 8863, Krredi sou Ledikasyon (an anglè), pou reklame kredi yo.

Men kèk bagay enpòtan kontribyab yo ta dwe konnen sou kredi sa yo.

Kredi taks opòtinite Ameriken an se:

  • Bay dwa pou yon prestasyon maksimòm ki rive jiska $ 2,500 pou chak elèv ki kalifye.
  • Se sèlman pou kat premye ane yo nan yon kolèj oswa lekòl pwofesyonèl ki kalifye.
  • Pou elèv ki pouswiv yon degre oswa lòt kalifikasyon edikasyon rekonèt.
  • Pasyèlman ranbousab. Moun yo te kapab jwenn jiska 1,000 dola.

Kredi aprantisaj pou tout lavi a se:

  • Avantaj maksimòm lan rive jiska $ 2,000 pou chak deklarasyon taks, chak ane, nenpòt kantite elèv ki kalifye.
  • Disponib pou tout ane edikasyon apre lekòl segondè ak kou pou vize pou amelyore konpetans pwofesyonèl.
  • Disponib pou yon kantite san limit ane taks.

Pou kalifye swa pou reklame nan kredi sa yo, yon kontribyab oswa yon depandan te dwe resevwa yon Fòm 1098-T nan yon enstitisyon edikasyon ki kalifye. Gen eksepsyon pou kèk elèv.

Kontribiyab yo ka itilize zouti Assistan fiskal entèaktif (an anglè) sou IRS.gov pou chèche konnen si yo kalifye pou kredi sa yo.

Plis enfòmasyon:

Abòne ak Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)