Dưới đây là những điều người đóng thuế cần biết về các khoản tín thuế dành cho giáo dục đại học

Mẹo Thuế 2021-106, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Khi năm học mới đến gần, sinh viên phải cân nhắc xem mình cần tham gia những lớp nào và học phí bao nhiêu. Cho dù đó là trường cao đẳng cộng đồng, trường thương mại, trường đại học bốn năm hay bằng cấp chuyên sâu, giáo dục đại học đều đắt đỏ. Tin tốt là các khoản tín thuế có thể giúp bù đắp những chi phí này.

Các khoản tín thuế này làm giảm số tiền thuế mà một người nào đó phải trả. Nếu khoản tín thuế giảm thuế xuống dưới 0, người đóng thuế thậm chí có thể được hoàn lại tiền.

Những người nộp thuế phải trả tiền cho giáo dục đại học vào năm 2021 có thể thấy những khoản tiết kiệm thuế này khi họ khai thuế vào năm tiếp theo. Nếu người đóng thuế, vợ / chồng của họ hoặc người phụ thuộc của họ học các khóa học sau trung học, họ có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thuế.

Có hai khoản tín thuế có sẵn (tiếng Anh) để giúp người đóng thuế tiết kiệm tiền cho giáo dục đại học, đó là Tín Thuế Cơ Hội Hoa Kỳ (tiếng Anh)Tín thuế học tập trọn đời (tiếng Anh). Người nộp thuế sử dụng Mẫu 8863, Tín Thuế Giáo Dục (tiếng Anh), để yêu cầu các khoản tín thuế.

Dưới đây là một số điều quan trọng mà người đóng thuế nên biết về các khoản tín thuế này.

Tín thuế cơ hội Hoa Kỳ là:

 • Lợi ích có giá trị tối đa lên đến 2.500 USD cho mỗi sinh viên đủ điều kiện.
 • Chỉ trong bốn năm đầu tiên tại một trường cao đẳng hoặc trường dạy nghề đủ điều kiện.
 • Dành cho sinh viên theo học bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo dục được công nhận khác.
 • Được hoàn lại một phần. Mọi người có thể nhận lại tới 1.000 USD.

Tín thuế học tập trọn đời là:

 • Lợi ích có giá trị tối đa lên đến 2.000 USD cho mỗi bản khai thuế, mỗi năm, bất kể có bao nhiêu sinh viên đủ điều kiện.
 • Có sẵn cho tất cả các năm giáo dục sau trung học và các khóa học để có được hoặc cải thiện kỹ năng công việc.
 • Có sẵn cho số năm tính thuế không giới hạn.

  Để đủ điều kiện yêu cầu một trong các khoản tín thuế này, người đóng thuế hoặc người phụ thuộc phải nhận được Mẫu 1098-T từ một cơ sở giáo dục hợp lệ. Có những trường hợp ngoại lệ đối với một số học sinh.

  Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Hỗ Trợ Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế này hay không.

Để biết thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)