Irs Cung Cấp Cho Người Đóng Đóng Thuế Một Cách Dễ Dàng Hơn, Nhanh Hơn để Quyết Định Ai Có Thể Đại Diện Cho Họ và Xem Hồ Sơ Thuế Của Họ

People holding the American flag

Cái nhìn kỹ hơn về Tài Khoản Chuyên Gia Thuế, đơn đăng ký trên IRS.gov cho phép tương tác và cộng tác trực tuyến nhiều hơn giữa các chuyên gia thuế và người đóng thuế.

Tìm hiểu về IRS, nhân viên và những vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế


Person using the Tax Pro Account page on IRS.gov

Tác giả Dietra Grant
CL-21-24, Ngày 12 tháng 8, 2021

Trong những năm gần đây, IRS đã có tiến bộ lớn trong việc đưa ra các lựa chọn kỹ thuật số cho người đóng thuế, làm giảm gánh nặng trong trách nhiệm thuế của họ.

Một trong những nỗ lực mới nhất của chúng tôi là Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) được khởi động vào tháng 7. Ứng dụng mới mang tính đột phá này cho phép có sự tương tác kỹ thuật số giữa các chuyên gia thuế và người đóng thuế về ủy quyền và tạo tiền đề cho một số tiến bộ về ủy quyền của bên thứ ba trong tương lai.

Như nhiều người đóng thuế đã biết, hồ sơ thuế với IRS là riêng tư và an ninh. IRS chỉ có thể chia sẻ dữ liệu của người đóng thuế với người đại diện hoặc người chỉ định của bên thứ ba. Trong nhiều năm, IRS đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ủy quyền của bên thứ ba này bằng cách sử dụng hai biểu mẫu, Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Cố của Người Đại Diện và Mẫu 8821, Ủy Quyền Thông Tin Thuế. Giấy ủy quyền (POA) là chỉ định của người đóng thuế cho những chuyên gia thuế được cấp phép để đại diện cho người đóng thuế trước IRS về các vấn đề thuế.

Ủy quyền thông tin thuế (TIA) cấp cho các bên thứ ba được chỉ định, thường là chuyên gia thuế, quyền truy cập và xem hồ sơ của người đóng thuế do IRS nắm giữ. Điều này thường được sử dụng để giải quyết một vấn đề về thuế hoặc để chuẩn bị các tờ khai thuế của năm trước.

Cho đến năm ngoái, việc xử lý các biểu mẫu ủy quyền này là một hoạt động trên giấy tờ. Các biểu mẫu đã được gửi qua fax hoặc gửi qua bưu điện cho chúng tôi tại ba địa điểm trên toàn quốc và nhân viên làm việc từ một trong ba địa điểm. Sau đó, tuyên bố khẩn cấp quốc gia về COVID-19 dẫn đến việc đóng cửa văn phòng trên toàn quốc, khiến chúng tôi không thể xử lý các Mẫu 2848 và 8821 và ghi lại các ủy quyền vào Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF) như chúng tôi thường làm.

Trường hợp khẩn cấp này đã dẫn đến thời gian chờ đợi kéo dài đã vượt quá thời gian chờ 5 ngày bình thường để xử lý các biểu mẫu này. Vào mùa thu năm 2020, chúng tôi đã mở rộng các tùy chọn làm việc từ xa bằng cách nhanh chóng tạo ra quy trình fax điện tử. Bản fax điện tử, vô hình đối với các chuyên gia thuế, cho phép một số việc được thực hiện bởi nhân viên thuế từ xa. Sau đó, vào tháng 1, chúng tôi đã khởi động "Nộp Mẫu 2848 và 8821 Trực Tuyến (tiếng Anh)" một quy trình tải lên trực tuyến cho phép các chuyên gia thuế tải lên các biểu mẫu này và chấp nhận hình ảnh các chữ ký điện tử.

Mặc dù điều này đã làm giảm bớt một số thách thức, nhưng các biểu mẫu đã gửi, fax hoặc tải lên vẫn phải được nhân viên xử lý theo cách thủ công và được ghi lại vào cơ sở dữ liệu CAF.

Trong các nỗ lực tiếp tục cải thiện kinh nghiệm cho người đóng thuế và chuyên gia thuế, gần đây chúng tôi đã giới thiệu Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) trên IRS.gov. Hiện nay, các chuyên gia thuế có thể khởi xướng công nghệ POA hoặc TIA trực tuyến cho một đối tượng cá nhân đóng thuế bằng cách nhập thông tin của chuyên gia thuế và của người đóng thuế. Sau khi chuyên gia thuế gửi ủy quyền, yêu cầu sẽ tự động được gửi đến Tài Khoản Trực Tuyến của cá nhân đóng thuế để phê duyệt và ký.

Người đóng thuế truy cập vào Tài Khoản Trực Tuyến của chính họ, chọn vấu “Authorization” ("Ủy quyền") ở trên cùng và có thể từ chối hoặc ký điện tử yêu cầu. Khi người đóng thuế gửi yêu cầu đã ký tên, nếu thông tin yêu cầu là chính xác và chuyên gia thuế có quan hệ tốt với IRS, POA hoặc TIA thường sẽ ghi lại ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu CAF, mặc dù quá trình ghi có thể mất đến 48 giờ. POA TIA trực tuyến đã được phê duyệt hiển thị trong cả hai Tài Khoản Chuyên Gia Thuế và Tài Khoản Trực Tuyến.

Đây là điều thay đổi cuộc chơi.

Điều chính là cho những người đóng thuế không có Tài Khoản Trực Tuyến để thiết lập một tài khoản. Tôi thực sự khuyên người đóng thuế nên đăng ký dịch vụ trực tuyến an ninh này, ngay cả khi họ không sử dụng chuyên gia thuế. Để có được Tài Khoản Trực Tuyến, quý vị phải vượt qua một quy trình chứng minh danh tính nghiêm ngặt để giữ an toàn cho tài khoản của mình. Để tìm hiểu thêm về quy trình chứng minh danh tính của chúng tôi, hãy xem Truy nhập Bảo mật:Truy Cập An Toàn: Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến.

Mỗi năm, Tài Khoản Trực Tuyến ngày càng có nhiều chức năng hơn. Giờ đây, quý vị không chỉ có thể phê duyệt các yêu cầu ủy quyền mà còn có thể xem số tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong quá khứ của mình, truy cập Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em, xem các thông báo chọn lọc của IRS và truy cập bảng ghi qua Nhận Bản Ghi và thực hiện các tác vụ khác. Quý vị cũng có thể xem lịch sử thanh toán của mình và thực hiện thanh toán trực tuyến.

Nếu bạn đang băn khoăn về việc tạo Tài Khoản Trực Tuyến hoặc quý vị là chuyên gia thuế và muốn hướng dẫn khách hàng của mình về lợi ích của việc có Tài Khoản Trực Tuyến, chúng tôi có nhiều video và tài liệu in hữu ích, bao gồm:

Tài Khoản Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov cho phép các chuyên gia thuế thực hiện bằng kỹ thuật một số yêu cầu POA hoặc TIA  trực tuyến cho một cá nhân đóng thuế… và khi gửi ủy quyền, yêu cầu sẽ tự động được gửi đến Tài Khoản Trực Tuyến của người đóng thuế đó để phê duyệt và ký tên.

Điều quan trọng cần lưu ý là sử dụng Mẫu 2848 và 8821 để ủy quyền cho bên thứ ba vẫn là một lựa chọn cho những cá nhân đóng thuế không có hoặc không thể đăng ký Tài Khoản Trực Tuyến, những người có các vấn đề thuế phức tạp hơn yêu cầu sử dụng biểu mẫu hoặc cho doanh nghiệp đóng thuế. Các biểu mẫu này có thể được tải lên bằng cách sử dụng "Nộp Mẫu 2848 và 8821 Trực Tuyến (tiếng Anh)" cũng như được gửi qua fax điện tử hoặc gửi qua đường bưu điện.

Đội ngũ công nghệ thông tin và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để ứng dụng này sẵn sàng nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉnh sửa để cải thiện trải nghiệm của quý vị trong những tháng tới.

Chúng tôi dự kiến Tài Khoản Chuyên Gia Thuế sẽ trở thành một ứng dụng có giá trị cao, cho phép có sự tương tác và hợp tác trực tuyến lớn hơn giữa chuyên gia thuế và người đóng thuế. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị trong quá trình hướng tới những mục tiêu dài hạn này.

Tôi rất tự hào về sự đổi mới quan trọng này trong dịch vụ khách hàng. Tài Khoản Chuyên Gia Thuế là một bước tiến lớn sẽ mang lại lợi ích cho người đóng thuế, chuyên gia thuế, và IRS và cung cấp cơ sở cho các bước tiến trong tương lai.

Dietra Grant
Giám Đốc, Dịch Vụ Tài khoản Khách Hàng

Tài nguyên Khác:

Photo of Dietra Grant

Về Tác Giả

Dietra Grant là Giám Đốc của bộ phận Dịch Vụ Trương Mục Khách Hàng (CAS). W&I CAS là đơn vị lớn nhất tại Sở Thuế Vụ và đóng vai trò là nền tảng của hoạt động trong mùa khai thuế của Sở Thuế Vụ, với gần 35,000 nhân viên tại 25 địa điểm trên toàn quốc trong mùa khai thuế cao điểm. CAS hoàn thành sứ mệnh của mình thông qua bốn hoạt động chính - Xử Lý Hồ Sơ, Quản Lý Trương Mục, Trung Tâm Điều Hành Chung và Hỗ Trợ Sản Phẩm và Dịch Vụ Điện Tử.

 

Introducing Tax Pro Account YouTube Video

Cái Nhìn Kỹ Hơn

Đọc tất cả các bài đăng của chúng tôi (tiếng Anh) về nhiều vấn đề kịp thời mà người đóng thuế và cộng đồng thuế quan tâm


 

Đăng Ký

IRS cung cấp một số dịch vụ đăng ký nhận Tin Tức điện tử về nhiều chủ đề thuế khác nhau. Đăng ký (tiếng Anh) để nhận thông báo qua email khi nội dung mới được đăng.