Câu Hỏi Thường Gặp về Ngành Công Nghiệp Cần Sa

Doanh nghiệp của tôi là một nơi phát cần sa và tôi hoạt động tuân theo luật của tiểu bang. Chính phủ liên bang coi đây là một hoạt động bất hợp pháp. Tôi có cùng nghĩa vụ khai thuế thu nhập và thuế lao động như bất kỳ doanh nghiệp nào khác không?

Có. Thu nhập từ bất kỳ nguồn nào đều phải chịu thuế. Bộ Luật Thuế Vụ § 61(a). Tòa Án Tối Cao từ lâu đã cho rằng thu nhập từ các nguồn bất hợp pháp đều phải chịu thuế và không được miễn thuế. James v. United States, 366 U.S. 213, 218 (1961). Gần đây hơn, các tòa án liên bang đã liên tục duy trì các quyết định của Sở Thuế Vụ rằng các địa điểm phát cần sa tuân thủ theo luật tiểu bang có thu nhập chịu thuế. Ví dụ, Olive v. Commissioner, 792 F.3d 1146 (9th Cir. 2015); Feinberg v. Commissioner, 916 F.3d 1330 (10th Cir. 2019); Beck v. Commissioner, T.C. Memo. 2015-149. Tương tự, các doanh nghiệp bất hợp pháp không được miễn trừ nghĩa vụ thuế lao động.

Nếu tôi không thể thanh toán hết số tiền mình nợ thì có các kế hoạch thanh toán phù hợp với tôi không?

Nếu quý vị không thể trả đầy đủ số tiền mình nợ thì có thể đủ điều kiện nhận một trong vài tùy chọn có sẵn để giúp người đóng thuế thanh toán tiền còn thiếu của họ theo thời gian hoặc tạm hoãn truy thu cho đến khi tình hình tài chính của quý vị được cải thiện. Truy cập các liên kết sau để biết thêm thông tin về:

  • Kế Hoạch Thanh Toán - để đáp ứng nghĩa vụ đóng thuế của quý vị theo từng đợt hàng tháng bằng việc nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Hầu hết người nộp thuế sẽ đủ điều kiện đăng ký trực tuyến một kế hoạch thanh toán.
  • Tạm Hoãn Truy Thu - Nếu quý vị không thể trả bất kỳ khoản nợ thuế nào của mình thì có thể yêu cầu IRS tạm thời hoãn thu thuế cho đến khi tình hình tài chính của quý vị được cải thiện.

Những hình phạt thuế hoặc thuế bổ sung nào mà một người tham gia vào ngành công nghiệp cần sa có thể phải chịu nếu có các điều chỉnh trong quá trình kiểm xét thuế thu nhập?

Một người tham gia vào ngành công nghiệp cần sa phải chịu các hình phạt thuế và thuế bổ sung như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Một danh sách không đầy đủ các hình phạt thuế và thuế bổ sung có thể áp dụng bao gồm: thuế bổ sung theo đoạn 6651 nếu chậm nộp tờ khai hoặc chậm thanh toán; phạt do không nộp thuế ước tính nếu không nộp đủ số thuế ước tính; các hình phạt liên quan đến việc khai báo chính xác; và, trong trường hợp gian lận, các hình phạt theo đoạn 6663. Xin xem tổng quát Alternative Health Care Advocates v. Commissioner, 151 T.C. 225 (2018).

Liệu các hình phạt theo đoạn 6662 có được đề xuất nếu một cuộc kiểm xét kết thúc với việc IRS đề xuất các điều chỉnh cho một người tham gia vào ngành công nghiệp cần sa không?

Các hình phạt sẽ được xem xét tùy từng trường hợp. Tòa Án Thuế trước đây đã giữ nguyên tiền phạt vì bất cẩn theo đoạn 6662 khi một người tham gia vào ngành công nghiệp cần sa không lưu giữ đầy đủ sổ sách và hồ sơ. Xin xem Olive v. Commissioner, 139 T.C. 19 (2012), aff'd, 792 F.3d 1146 (9th Cir. 2015). Gần đây, Tòa Án Thuế đã giữ nguyên các hình phạt theo đoạn 6662 khi các đương đơn không chứng minh được họ có lý do hợp lý cho việc bỏ sót thu nhập đáng kể trên tờ khai của họ. Alternative Health Care Advocates v. Commissioner, 151 T.C. 225 (2018); Richmond Patients Group v. Commissioner, T.C. Memo. 2020-52.

Tôi điều hành một doanh nghiệp bán cần sa. Tôi có thể yêu cầu các khoản khấu trừ để xác định thu nhập chịu thuế của mình không?

Đoạn 280E của Bộ Luật Thuế Vụ không cho phép tất cả các khoản khấu trừ hoặc tín thuế cho bất kỳ số tiền nào được thanh toán hoặc phát sinh khi thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh thương mại nào mà bao gồm việc buôn bán bất hợp pháp chất được kiểm soát thuộc Bảng I hoặc II theo nghĩa của Đạo Luật về Chất Được Kiểm Soát của liên bang. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp buôn bán cần sa, ngay cả khi họ hoạt động ở các tiểu bang đã hợp pháp hóa việc buôn bán cần sa, vì buôn bán cần sa vẫn là bất hợp pháp theo Đạo Luật về Chất Được Kiểm Soát của liên bang. United States v. Oakland Cannabis Buyers' Co-op., 532 U.S. 483 (2001). Theo đó, đoạn 280E không cho phép tất cả các khoản khấu trừ hoặc tín thuế cho một doanh nghiệp buôn bán hoặc vận chuyển cần sa. N. California Small Bus. Assistants Inc. v. Commissioner, 153 T.C. 65 (2019).

Tuy nhiên, đoạn 280E không cấm một người tham gia vào ngành công nghiệp cần sa giảm tổng doanh thu bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán được tính toán hợp lý để xác định tổng thu nhập của họ. Sở Thuế Vụ giữ quan điểm rằng những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi đoạn 280E phải tính giá vốn hàng bán của họ theo đoạn 471 của Luật Thuế Vụ và các Quy định của Bộ Tài Chính có liên quan. Nói chung, điều này có nghĩa là người đóng thuế bán cần sa có thể giảm tổng doanh thu bằng cách trừ đi chi phí mua hoặc sản xuất cần sa mà họ bán, và những chi phí đó sẽ phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Lời Khuyên của Luật Sư Trưởng 201504011 (tiếng Anh)PDF (ban hành ngày 23 tháng 1 năm 2015).

Theo đó, một nơi phân phối cần sa không được khấu trừ, ví dụ, chi phí quảng cáo hoặc bán hàng. Tuy nhiên, nơi đó có thể giảm tổng doanh thu bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán, như được tính theo đoạn 471 của Luật Thuế vụ.

Tôi cần làm gì đối với các khoản thanh toán tiền mặt trên $10.000 liên quan đến tờ khai thông tin?

Thương Mại hay Doanh Nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp liên quan đến cần sa, phải tuân thủ IRC § 6050I và các quy định dưới đây. Các doanh nghiệp này phải báo cáo các khoản thu tiền mặt lớn hơn $10.000 trong một giao dịch duy nhất và/hoặc các giao dịch liên quan.

(Các) doanh nghiệp cũng phải:

  • Xây dựng các chính sách và thủ tục được thiết kế hợp lý để xác định và báo cáo các khoản thu tiền mặt theo yêu cầu.
  • Đưa vào các chính sách và thủ tục của họ yêu cầu thu thập và xác minh thông tin khách hàng nhất định để đảm bảo thông tin được đưa vào báo cáo là chính xác và đầy đủ.
  • Lưu giữ bản sao của các biểu mẫu đã nộp trong khoảng thời gian 5 năm. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, có các yêu cầu về quy định khác liên quan đến việc những tài liệu nhất định phải được lưu giữ trong bao lâu.

Có thể tìm thấy thêm thông tin tại Giới Thiệu về Ấn Phẩm 1544, Khai Báo Các Thanh Toán Tiền Mặt Trên $10.000 (tiếng Anh).

Vào năm 2019, sau khi Dự Luật Nông Trại 2018 được thông qua, tôi đã mở doanh nghiệp trồng và bán gai dầu hợp pháp (chứa 0,3% THC trở xuống) ở tiểu bang và địa phương của tôi. Tôi không bán bất kỳ sản phẩm gai dầu hoặc cần sa nào khác. Các chi phí của tôi trong doanh nghiệp này có phải tuân theo IRC § 280E không?

IRC § 280E không áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị. IRC § 280E áp dụng cho các doanh nghiệp có buôn bán các chất được kiểm soát theo nghĩa của Bảng I và II của Đạo Luật Về Các Chất Được Kiểm Soát (CSA), trong đó, việc buôn bán như vậy là bất hợp pháp theo luật liên bang hoặc tiểu bang. Theo Dự Luật Nông Trại 2018, gai dầu được xác định cho những mục đích này là “cây Cần sa sativa L. và bất kỳ bộ phận nào của cây này, bao gồm hạt của chúng và tất cả các dẫn xuất, chất chiết xuất, cannabinoid, đồng phân, axit, muối và muối của các đồng phân, cho dù đang phát triển hay không, với nồng độ delta-9 tetrahydrocannabinol không quá 0,3 phần trăm tính theo trọng lượng khô.” Gai dầu cũng bị loại khỏi CSA. Do đó, sau khi Dự Luật Nông Trại 2018 được thông qua, gai dầu (với 0,3% THC trở xuống) không còn được coi là một chất thuộc Bảng I nữa. Xem Quy Định Của FDA về Cần Sa và Các Sản Phẩm Có Nguồn Gốc Từ Cần Sa, Bao Gồm Cannabidiol (CBD) (tiếng Anh). Do đó, việc doanh nghiệp của quý vị đang trồng và bán gai dầu có chứa 0,3% THC trở xuống không được coi là buôn bán chất theo Bảng I và doanh nghiệp này không phải tuân theo IRC § 280E.