Giới thiệu về Mẫu 2290, Tờ khai thuế sử dụng cho Xe tải hạng nặng trên xa lộ

Dùng Mẫu 2290 để:

  • Tính toán và trả tiền thuế cho các phương tiện cơ giới đường cao tốc được sử dụng trong kỳ có tổng trọng lượng tính thuế từ 55,000 pound trở lên;
  • Tính toán và trả tiền thuế cho một phương tiện mà quý vị đã hoàn thành báo cáo tạm ngừng sử dụng trên một Mẫu 2290 khác nếu sau đó phương tiện đã vượt quá giới hạn số dặm sử dụng trong thời gian đó;
  • Tính toán và trả tiền thuế nếu, trong thời kỳ đó, tổng trọng lượng chịu thuế của một phương tiện tăng lên và phương tiện đó được chuyển sang nhóm tính thuế mới;
  • Yêu cầu hoãn thuế khi một phương tiện dự kiến sẽ được sử dụng từ 5,000 dặm trở xuống (7,500 dặm trở xuống đối với xe nông nghiệp) trong giai đoạn này;
  • Yêu cầu tín thuế cho thuế đã nộp trên phương tiện mà đã bị phá hủy, đánh cắp, bán, hoặc sử dụng từ 5,000 dặm trở xuống (7,500 dặm trở xuống đối với phương tiện nông nghiệp);
  • Báo cáo việc mua lại một phương tiện chịu thuế đã qua sử dụng mà việc đánh thuế đã bị hoãn;
  • Tính toán và trả tiền thuế cho một phương tiện chịu thuế đã qua sử dụng mà được mua và sử dụng trong kỳ.

Bản sửa đổi hiện tại

Những phát triễn gần đây

Không có tại thời điểm này.

Các mục khác bạn có thể thấy hữu ích