Tất cả những người nộp thuế nên biết các dấu hiệu để nhận biết các trò gian lận thuế phổ biến

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-90, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Mỗi năm những kẻ lừa đảo lại thêm thắt các biến thể vào những trò gian lận liên quan đến thuế phổ biến và năm 2020 không phải là ngoại lệ.

Người đóng thuế nên nhớ rằng IRS thường trước tiên gửi qua bưu điện hóa đơn cho người đóng thuế có nợ thuế. Có những trường hợp đặc biệt khi IRS sẽ gọi hoặc đến nhà hoặc doanh nghiệp (tiếng Anh).

Dưới đây là một số lời khuyên để giúp người nộp thuế phát hiện ra những trò gian lận và tránh trở thành nạn nhân.

Lừa đảo qua thư điện tử

Người đóng thuế nên báo cáo cho IRS, Bộ Ngân Khố về các lừa đảo trực tuyến hoặc qua email đáng ngờ liên quan đến thuế đến địa chỉ phishing@irs.gov. Họ không nên mở bất kỳ tệp đính kèm nào, nhấp vào bất kỳ liên kết nào, trả lời người gửi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà có thể khiến họ gặp rủi ro.

Lừa đảo qua điện thoại

IRS và các cơ quan thu nợ độc lập được ủy quyền của họ sẽ không bao giờ:

  • Để lại tin nhắn được ghi âm trước, tin nhắn khẩn cấp hoặc đe dọa.
  • Đe dọa sẽ ngay lập tức đưa cảnh sát địa phương hoặc các nhóm thực thi pháp luật khác đến để bắt người đóng thuế vì không trả tiền, trục xuất hoặc thu hồi giấy phép của họ.
  • Gọi để yêu cầu thanh toán ngay lập tức bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán cụ thể như thẻ ghi nợ trả trước, thẻ quà tặng hoặc chuyển tiền qua hệ thống điện báo. Cơ quan này không sử dụng các phương thức đó cho việc thanh toán thuế.
  • Yêu cầu chi phiếu cho các bên thứ ba. Cơ quan có hướng dẫn cụ thể về cách thức nộp thuế.
  • Yêu cầu nộp thuế mà không cho người đóng thuế cơ hội để đặt câu hỏi hoặc kháng cáo số tiền nợ.

Những tên tội phạm có thể bắt chước hoặc giả mạo số ID người gọi để cuộc gọi trông như được gọi từ bất cứ đâu trên đất nước. Những kẻ lừa đảo thậm chí có thể giả mạo số điện thoại văn phòng IRS hoặc số của các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc bộ lạc khác nhau.

Nếu người đóng thuế nhận được một cuộc điện thoại liên quan đến IRS hoặc Bộ Ngân Khố, nhưng không nợ thuế và không có lý do gì để nghĩ rằng họ nợ thuế thì nên:

Nếu người đóng thuế có nợ thuế hoặc nghĩ rằng họ có nợ thuế thì nên:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)