Việc gia hạn khai thuế không có nghĩa là gia hạn nộp thuế

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-71, Ngày 16 tháng 6 năm 2020

Đối với hầu hết người đóng thuế, thời hạn khai và nộp thuế đã được hoãn lại cho đến ngày 15 tháng 7. Những người cần thêm thời gian để khai thuế sau thời hạn được hoãn có thể yêu cầu gia hạn khai thuế. Người đóng thuế phải yêu cầu được gia hạn khai thuế muộn nhất là ngày 15 tháng 7. Điều này sẽ kéo dài thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của họ đến ngày 15 tháng 10. Việc gia hạn khai thuế không có nghĩa là gia hạn nộp thuế. Các khoản thuế phải được nộp muộn nhất là ngày 15 tháng 7.

Cách yêu cầu được gia hạn khai thuế

Để yêu cầu được gia hạn khai thuế, người đóng thuế phải thực hiện một trong những việc sau: 

Khi người đóng thuế nộp tất cả hoặc một phần tiền thuế của họ qua đường điện tử muộn nhất là ngày đến hạn Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 thì việc gia hạn thời gian khai thuế sẽ tự động được thực hiện.

Mặc dù thời hạn khai thuế đã được hoãn đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 nhưng IRS vẫn tiếp tục xử lý tờ khai thuế điện tử, phát hành các khoản hoàn thuế qua chuyển khoản trực tiếp và chấp nhận các khoản thanh toán điện tử.

Cơ quan này hiện đang trở lại việc xử lý tờ khai thuế trên giấy được gửi qua thư. Tuy nhiên, những người đóng thuế mà đã nộp tờ khai thuế trên giấy qua đường bưu điện thì rất có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Những người đã nộp tờ khai thuế trên giấy nhưng chưa được xử lý thì không nên khai thuế lần thứ hai hoặc viết thư cho IRS để kiểm tra tình trạng khai thuế hoặc Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)